Αντιδήμαρχος κερνά τον εαυτό του

11 Ιουλίου 2011

thessalon3.bmpΑντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης απολαμβάνει την προνομιακή του θέση στο έπακρο. Κάποια ακίνητα της περιουσίας του , όπως μαγαζιά, γραφεία, κ.τ.λ.π, τα ενοικιάζει , μάλιστα σε πολύ αλμυρή τιμή που αλλού, μα φυσικά στον Δήμο Θεσσαλονίκης!!!

Ωστόσο, το άρθρο 26 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το οποίο συμπεριλήφθηκε και στον Καλλικράτη, απαγορεύει ρητά πάσης φύσεως οικονομικές δοσοληψίες, συναλλαγές σε όλους τους Δήμους και κοινότητες  της χώρας με Δημάρχους, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικού διαμερίσματος και τοπικούς συμβούλους. Ένας νόμος που πάει περίπατο από τους ίδιους τους Δήμους, όπως στην προκειμένη περίπτωση, για την οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία.

Ο συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος θα πρέπει άμεσα να παραπεμθεί στην δικαιοσύνη, και να καθαιρεθεί από το πόστο του.

Εδώ είμαστε για να παρακολουθούμε την υπόθεση, εάν και πότε ο Δήμος Θεσσαλονίκης εφαρμόσεις τους νόμους.

Το Ελληνικό Φαινόμενο σύντομα θα επανέλθει στο θέμα.

.