“Μη μου τους κύκλους τάραττε!”….Σχέδιο «Αρχιμήδης»

2 Νοεμβρίου 2011

Μια πρόταση για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας με σκοπό τη μείωση του χρέους κατά 150 δισ ευρώ, παρουσίασε η Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ. Γ. Στουρνάρας, Στ. Μάνος και Γ. Παναγιωτίδης

Το σχέδιο «Αρχιμήδης» είναι προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα μετά την απόφαση για το «κούρεμα» του χρέους.

Σε σχέση με την πρόταση του Ιουνίου διαφοροποιείται ως προς το ότι δεν θα ιδρυθούν μικρές εταιρείες και δεν πρόκειται να εκδοθούν ομόλογα ενώ θα πρέπει να ενταχθούν ακίνητα αξίας 180-200 δισ. ευρώ.

Στο σχέδιο Αρχιμήδης, περιουσία που αποτιμάται σε 150 δισ. ευρώ θα εισφερθεί σε εταιρεία, μέτοχος της οποίας θα είναι ευρωπαϊκός φορέας που υπάρχει ή θα δημιουργηθεί, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή θυγατρική του EFSF ή άλλος. Θα υπάρχει μεταβίβαση κυριότητας ή εναλλακτικά παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ή αναμενόμενων εσόδων.

Ο φορέας αυτός στην ουσία θα «αγοράσει» ελληνικά ακίνητα και θα εκταμιεύσει άμεσα 75 δισ. ευρώ που θα πάνε για τη μείωση του χρέους. Την επόμενη χρονιά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας θα αποτιμηθούν ώστε η συνολική αξία που θα προκύψει να προσελκύσει επενδυτές.

Η καταβολή των υπολοίπων 75 δισ. ευρώ θα εκταμιευτεί σε δεύτερη φάση. Επίσης, προσυμφωνείται χρονοδιάγραμμα αξιοποίησης των ακινήτων ώστε να αποκτήσουν υπεραξίες που θα καρπωθεί και ο αγοραστής ενώ σε διάστημα 10 ετών η Ελλάδα θα μπορεί να επαναγοράσει από την εταιρεία τα ακίνητα που θέλει.

Ουσιαστικά ο φορέας θα βάλει λεφτά, αντί σε ομόλογα που μπορεί να «σκάσουν» αν η χώρα χρεοκοπήσει, σε κρατικά ακίνητα, έχοντας δηλαδή εγγύηση τη δημόσια περιουσία. Παράλληλα, αποπληρώνεται το χρέος ενώ οι επενδύσεις αλλάζουν την αγορά ακινήτων και αξιοποιούνται τα κρατικά ακίνητα που σήμερα δεν αποδίδουν.

Στην εταιρεία θα μπορούσαν να εισφερθούν ακίνητα της ΚΕΔ, ΕΤΑ, πρώην Ολυμπιακά, υποδομές, κινητά στοιχεία, ακατοίκητες βραχονησίδες, στρατόπεδα κ.λπ.

RE+D Magazine

.