Σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων σε πραγματικό χρόνο.

5 Φεβρουαρίου 2013

Το Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων σε πραγματικό χρόνο (Live Scan fingerprint identification system) είναι ένα σύστημα πληροφορικής για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση, καταχώρηση και την αναζήτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Πολλά κράτη τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν εφοδιάσει τις αστυνομικές υπηρεσίες τους και ειδικά τις συνοριακές  με αυτό το σύστημα.

Ιδιαίτερα χρήσιμο στην ταυτοποίηση στοιχείων υπόπτων που στερούνται παντελώς εγγράφων με άμεση αναγνώριση των στοιχείων ταυτότητός τους αφού θα ληφθούν αποτυπώματα για μια και μοναδική φορά , καταχωρούνται αυτόματα στην κεντρική βάση δεδομένων και σε δευτερόλεπτα όλες οι υπόλοιπες περιφερειακές υπηρεσίες είναι ενήμερες και έχουν τη δυνατότητα σε μελλοντικό χρόνο να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία αγνώστου ατόμου χωρίς ταυτότητα.

Στόχοι και πλεονεκτήματα του συστήματος σάρωσης.

Οι περισσότερες αστυνομίες του κόσμου είναι εφοδιασμένες με το σύστημα αυτό το οποίο μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη, μεταξύ άλλων:

-Μειώνει τη γραφειοκρατία της εγκληματολογικής σήμανσης των συλληφθέντων υπόπτων αφού καταχωρούνται όλα τα στοιχεία της εγκληματολογικής του σήμανσης ηλεκτρονικά. – Καταργεί τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων με μελάνι.

– Πραγματοποιεί έλεγχο της ποιότητας των δακτυλικών αποτυπωμάτων σε πραγματικό χρόνο. – Κάνει ευκολότερη διόρθωση κακών σαρώσεων.

– Εξαλείφει τη διπλή λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από διαφορετικές υπηρεσίες άρα μειώνει τη γραφειοκρατία στις αρμόδιες υπηρεσίες εγκληματολογικών ερευνών.

– Μειώνει την φυσική επαφή με τον δακτυλοσκοπούμενο ύποπτο.

– Η έγκαιρη εξέταση της ποινικής κατάστασης του υπόπτου και των στοιχείων ταυτότητός του μέσα από τη βάση δεδομένων.

– Εξακρίβωση στοιχείων υπόπτου σε πραγματικό χρόνο και αποφυγή άσκοπων προσαγωγών αφού είναι φορητή συσκευή.

– Άμεση ενημέρωση της ποινικής κατάστασης του υπόπτου.

– Βοηθά την επιβολή του νόμου αφού εξασφαλίζει την άμεση ταυτοποίηση των συλληφθέντων δραστών.

– Δίνει τη δυνατότητα στους δικαστικούς λειτουργούν να έχουν άμεση ενημέρωση του ιστορικού της ποινικής του κατάστασης.

– Η διαδικασία σάρωσης των δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν ξεπερνά τα δέκα λεπτά.

– Κατά την άποψή μας το σύστημα θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και να ενταχθεί στα ανάλογα Ευρωπαϊκά προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό των συνοριακών αλλά και των Εγκληματολογικών υπηρεσιών.

Ο αστυνομικός στην αφήγησή του αναφέρει εκτός άλλων ότι στο παρελθόν τους έπερνε ακόμα και μήνες να ανακαλύψουν αν κάποιος είχε συλληφθεί στο παρελθόν εως ότου πάρουν τις απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του FBI. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wfFrcuODBzY

Tα επόμενα δύο video δείχνουν τη ευκολία χρήσης του συστήματος και τη δυνατότητα να πάρει αντίγραφο των δακτυλικών του αποτυπωμάτων με αντίτιμο 10 δολαρίων. http://www.youtube.com/watch?v=YX68sxEyjYc&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=ItQZXh4dxiA&feature=player_embedded

Πηγή άρθρου : policenet

.