Σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων σε πραγματικό χρόνο. » FingerPrint

FingerPrint
FingerPrint.jpg

.