Τρόφιμα απέστειλε η Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδος στην Μητρόπολή Καστοριάς. » mit.kastoria

mit.kastoria
mit.kastoria.jpg

.