Nammos αντί του ποσού των 21.600 ευρώ κατ έτος. και ο Ρέμος

23 Αυγούστου 2017

Το υπουργείο Οικονομικών μέσω της Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ενοικίασε την παραλία της Ψαρούς που βρίσκεται το διάσημο  Nammos αντί του ποσού των 21.600 ευρώ κατ έτος. Η σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση 27 ομπρελοξαπλωστρών.  Όμως τα ημερήσια έσοδα της επιχείρησης από τις 27 αυτές ομπρέλες αγγίζουν τα 4,000 ευρώ (150 ευρώ η ομπρέλα την ημέρα) .

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η σύμβαση μεταξύ του  Nammos και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας απαγορεύει την τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Όμως προ ημερών δόθηκε η περίφημη συναυλία του Αντώνη Ρέμου με τις ηχητικές εγκαταστάσεις να έχουν στηθεί σε εξέδρα πάνω στην αμμουδιά και πάνω από το κύμα.

Επίσης σύμφωνα με την σύμβαση απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο τους χαρακτήρα. Η εξέδρα που στήθηκε για να τραγουδήσει ο διάσημος Αντώνης Ρέμος τι είναι άραγε;

Η σύμβαση προβλέπει ακόμα ότι η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης έκτασης. Σύμφωνα με τους ειδικούς 50 ντεσιμπέλ είναι το ποσό του θορύβου που κάνει ένα κανονικό ψυγείο

Η σύμβαση που συνομολόγησε στις 26 Ιουλίου 2017 η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστης έκτασης αιγιαλού και παραλίας με την εταιρεία «Nammos Restaurant by the Sea Ανώνυμη Τουριστική Ξενοδοχειακή Εταιρεία Εκμετάλλευσης Εστιατορίων».

Η τριετής σύμβαση (εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2019) προβλέπει την εκμίσθωση του κοινόχρηστου αιγιαλού και της παραλίας για απλή χρήση και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση ομπρελοξαπλωστρών.

Βάση της σύμβασης, στην προς παραχώρηση έκταση του κοινόχρηστου αιγιαλού μπορούν να τοποθετηθούν έως 27 σετ ομπρελών (27 ομπρέλες με 54 ξαπλώστρες).

Το μίσθωμα ορίσθηκε στο ποσό των 80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για το σύνολο της τριετούς παραχώρησης.  Έτσι, συνολικά το Δημόσιο θα εισπράξει από τους ιδιοκτήτες του Nammos ως ετήσιο μίσθωμα το ποσό των 21.600, ενώ στο σύνολο της τριετίας αυτοί θα καταβάλουν 64.800 ευρώ!

Να σημειωθεί πως το σετ ομπρέλας στο Nammos ενοικιάζεται σε τιμή που ξεκινά από τα 150 ευρώ, ήτοι μέσα σε μια ημέρα το ελάχιστο κέρδος της επιχείρησης μόνον από την παραχώρηση των προαναφερόμενων ομπρελοξαπλωστρών ανέρχεται σε 4.000 ευρώ.

Το μίσθωμα βάσει της συμφωνίας, θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Η πρώτη δόση ύψους 10.800 ευρώ καταβλήθηκε ήδη πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι τις 31/3/2018 και η τρίτη δόση ύψους 10.800 θα καταβληθεί μέχρι τις 31/3/2019.

Το υπόλοιπο ποσοστό 50% επί του συνολικού μισθώματος, υπέρ του Δήμου Μυκόνου (ύψους 32.400) θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες δόσεις των 6.480 ευρώ εκάστη.

Η πρώτη δόση πιστώθηκε ήδη, η δεύτερη δόση θα πληρωθεί μέχρι 31/03/2018 , η τρίτη δόση θα καταβληθεί μέχρι τις 31/05/2018, η τέταρτη δόση μέχρι τις 31/03/2019 και η πέμπτη δόση μέχρι τις 31/05/2019.

Η σύμβαση προβλέπει πως «η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους» (σετ ομπρελών) και πως «η άσκηση άλλης δραστηριότητας επιφέρει τις κυρώσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία». Σύμφωνα με τη σύμβαση:

•Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο τους χαρακτήρα.

•Μέσα στο μίσθιο δε θα γίνει καμία εγκατάσταση και οποιοδήποτε δομικό έργο, ενώ επιτρέπονται αποκλειστικά κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και για την ασφάλεια τους.

•Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος.

•Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο.

•Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης έκτασης.

Τέλος, η σύμβαση προβλέπει πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας θα λάβει άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.

Ξεκαθαρίζεται δε πως «απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του μισθίου πέραν αυτής που προβλέπεται στο παρόν συμφωνητικό μίσθωσης, όπως και η συνολική ή μερική υπεκμίσθωση, καθώς και η με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους» και πως «σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν εφαρμόσει τους όρους ή επεκταθεί στην πέραν της παραχώρησης προσδιορισμένη θέση κάνοντας χρήση μεγαλύτερης έκτασης ή τοποθετώντας περισσότερα σετ ομπρελών από τα προβλεπόμενα», τότε η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου θα προβεί στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας.

Η απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 578/9.4.2015) για τον τρόπο παραχώρησης των παραλιών έχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ αυξάνει από 20% σε 30% το ποσοστό των μισθωμάτων που θα καταλήγει στο Δημόσιο. Ωστόσο, παραμένει στην ίδια φιλοσοφία της «μαζικής» παραχώρησης των παραλιών στους δήμους, αντίθετα με τις υποδείξεις πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ.

Η απόφαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να μισθωθούν τμήματα παραλιών σε δήμους ή ιδιώτες για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουομένων (λ.χ. ξαπλώστρες με ομπρέλες), θαλάσσιες δραστηριότητες και καντίνες. Η νέα απόφαση περιέχει κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις, που είναι καλό να γνωρίζει το κοινό:

-Η παραχώρηση δεν είναι δυνατή όταν το εύρος του αιγιαλού ή της όχθης είναι μικρότερο των έξι μέτρων.

-Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου, προκειμένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής, πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, από την ακτογραμμή για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

-Να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας.

-Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού- παραλίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής.

-Στις κατασκευές-διαμορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) και καθισμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρμονισμένα με το περιβάλλον χωρίς εξεζητημένους χρωματισμούς.

-Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ (ένταση συνομιλίας) σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας.

  • Το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετούμενα σετ ανακλίντρων-ομπρελών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί.

-Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλίντρων-ομπρελών και ακτογραμμής θα πρέπει να παραμένει ακάλυπτος διάδρομος υποχρεωτικού πλάτους 5,0μ, ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουσμένων παράλληλα με τη θάλασσα, (ελάχιστη απόσταση μεταξύ θάλασσας και κοντινότερης ξαπλώστρας 5,0 μ).

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις της, όμως, η κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών διατηρεί τη φιλοσοφία της άνευ εξαιρέσεων παραχώρησης όλων των παραλιών (η εξαίρεση κάποιων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δήμων), κάτι που είναι αντίθετο με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.mononews

 

.