. “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ”ΣΤΑΘΗΣ Θ. ΤΣΟΜΙΔΗΣ

10 Οκτωβρίου 2017

 • Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι:
  Οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη νέωνμελών τωνΔιοικητικών
  Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας θα διεξαχθούν σ’ ένα
  περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από κοινωνική και οικονομική αβεβαιότητα
  και έλλειψη προοπτικών. Ο κλάδος μας οδηγήθηκε σε μια πολύμηνη, άσκοπη
  και καταστροφική αποχή με ευθύνη της συνδικαλιστικής μας ηγεσίας,

  η οποία μετά την αποδοχή της εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής

  Δικονομίας μας εξάντλησε οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά.
  Δεν είναι τυχαίο, ότι στην Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά από το
  1986, οι εισερχόμενοι στο Λειτούργημα είναι πολύ λιγότεροι από
  αυτούς που αποχώρησαν.
  Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων
  αναγκάστηκαν να κλείσουν τα γραφεία τους και να χρησιμοποιούν τα
  σπίτια τους για επαγγελματική στέγη. Δεν είναι τυχαίο που
  καθημερινά η δικηγορική ύλη εξαφανίζεται, σε αντίθεση με άλλους
  κλάδους (πολιτικοί μηχανικοί, λογιστές), οι οποίοι μέσα αυτές τις
  δύσκολες συγκυρίες κατοχύρωσαν και προάσπισαν την εργασία τους.
  Δενείναιτυχαίοπουηεφορίαδενείναιπλέονσυνέταιροςστην
  τσέπη μας, αλλά είμαστε άτυποι υπάλληλοί της.
  Δεν είναι τυχαίο που οι Τράπεζες απαξιώνουν στα μάτια των
  εντολέων μας την επιστημονοσύνη μας, αλλά και την ικανότητά μας.
  Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι ανασφάλιστοι
  και έχουν σημαντικά χρέη, ενώ πολλοί αγγίζουν τα όρια της φτώχειας.
  Μπροστάσαυτάταπροβλήματαπουεπηρεάζουντηνκαθημερινότητά
  μας, την οικογένειά μας, την ζωή μας την ίδια βλέπουμε τους ασχολούμενους,
  μέχρι τώρα με τα συνδικαλιστικά πράγματα του ΔΣΘ να διάγουν βίο ανέμελο ή
  το πολύ-πολύ να μας παρηγορούν με το γνωστό: “Τί να κάνουμε;».
  Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
  Καιβέβαιαμπορούμενακάνουμεταπάντα.Καιβέβαιαμπορούμενα
  ανατρέψουμε τους επαίσχυντους νόμους που μας υποβαθμίζουν ως
  συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης. Και βέβαια μπορούμε να ανατρέψουμε την
  αδίστακτη φορολογία, να καταργήσουμε την υποχρεωτική εφαρμογή των POS,
 • να περιορίσουμε, μέχρι να εξαλείψουμε τον ΦΠΑ, να σταθούμε αλληλέγγυοι
  δίπλα σε όλους και όλες που βρίσκονται στα πρώτα επαγγελματικά τους
  βήματα ή κοντά στο όριο συνταξιοδότησής τους. Δεν είμαστε επαγγελματίες
  συνδικαλιστές.
  Είμαστε μάχιμοι Δικηγόροι, όπως όλοι εσείς,που ξεκινήσαμε με λογισμό
  και όνειρο, που λέει και ο ποιητής, να προσφέρουμε στην Δικαιοσύνη. Δεν
  αποκλείουμε κανέναν, εκτός όσων δεν αποδέχονται την δημοκρατική
  λειτουργία του πολιτεύματός μας.
  Τείνουμε το χέρι και σας καλούμε να αγωνιστούμε:
  Για να αποκαταστήσουμε το ηθικό και επιστημονικό κύρος του Δικηγορικού
  Σώματος.
  Για να πνεύσει άνεμος αναγέννησης και δημιουργικής παρουσίας στον ΔΣΘ.
  Για να ξανακτίσουμε τις σχέσεις μας, με τους Δικαστές, τους Δικαστικούς
  Υπαλλήλους, αλλά και την ίδια την ελληνική κοινωνία.
  Για να ξαναγίνουμε συλλειτουργοί στην απονομή της Δικαιοσύνης.
  Για να καταργήσουμε κάθε παράνομο, παράλογο, ληστρικό μέτρο που θίγει
  πρώτα εμάς ως επαγγελματίες και ταυτόχρονα τους Έλληνες πολίτες.
  Για να διεκδικήσουμε την περιουσία μας ως ΔΣΘ. Την αποκατάσταση της
  νομιμότητας και της οικονομικής ευταξίας πρώτα στα του Συλλόγου μας,
  αλλά και σε όλη την λειτουργία του δικαιικού μας συστήματος.
  Για να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα.
  Για μια άσκηση Δικηγορίας, ευρωπαϊκού και όχι τριτοκοσμικού επιπέδου.
  Σας καλούμε να έρθετε μαζί μας παραμερίζοντας τις όποιες αναστολές
  σας. Ενώνουμε τα χεριά μας, το μυαλό μας και τη δύναμή μας ως
  επιστήμονες, ως επαγγελματίες, ως άνθρωποι.
  Ο αγώνας μας είναι δύσκολος, αλλά σίγουρα είναι νικηφόρος, γιατί εμείς δεν
  θέλουμε να πάρουμε. Εμείς θέλουμε να δώσουμε για να σας κοιτάμε κάθε μέρα
  στα μάτια στις αίθουσες των ακροατηρίων.
  ΘΥΜΗΣΟΥ-ΜΑΘΕ-ΨΗΦΙΣΕ
  ΣΤΑΘΗΣ Θ. ΤΣΟΜΙΔΗΣ
  Υποψήφιος Πρόεδρος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
  1.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΒΑΝΟΣ
  2.ΒΙΚΤΩΡ ΤΣΙΛΩΝΗΣ

  3.ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

  4.ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  6.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  7.ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΡΑΣ
  8.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
  9.ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
  10.ΡΟΖΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ
  11.ΜΑΡΙΑ ΑΛΒΑΝΟΥ

.