Α. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

13 Νοεμβρίου 2017

Αγαπητοί φίλοι,
μετά και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Δ.Σ. στη Γ.Σ. της 29.10.2017 στο εστιατόριο ΤΣΕΓΑΝΗ, σας επσημαίνουμε :
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του νέου νόμου των αυθαιρέτων και πλέον είναι σε ισχύ (Ν.4455/17).
Σε σχέση με τον προηγούμενο, υπάρχει σημαντική μείωση των ειδικών προστίμων και των παραβόλων, καθώς και αύξηση των δόσεων.
Αναλυτικότερα:
1.  Σημαντική αύξηση των μηνιαίων δόσεων σε 100 από 60.
2.  Έκπτωση 20% του ειδικού προστίμου εάν η δήλωση του αυθαιρέτου γίνει έως 08/04/2018.
     Έκπτωση 10%  του ειδικού προστίμου εάν η δήλωση του αυθαιρέτου γίνει από 09/04/2018 έως 08/10/2018.
     Αύξηση 10%  του ειδικού προστίμου εάν η δήλωση του αυθαιρέτου γίνει από 09/10/2018 έως 08/02 /2019.
     Αύξηση 20%  του ειδικού προστίμου εάν η δήλωση του αυθαιρέτου γίνει μετά από 09/02/2019.
3.  Επιπλέον έκπτωση 20% εφόσον η πληρωμή του προστίμου γίνει μετρητοίς .
4.  Έκπτωση 10% εάν με την αρχική δήλωση γίνει και η μελέτη στατικής επάρκειας (εάν απαιτείται).
5.  Μείωση των παραβόλων κατά 50%.
6.  Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής  0.7 και όχι 0.5 σε υπόγεια και σοφίτες (με κριτήρια).
7.  Μείωση του προστίμου από 30%-50% σε περίπτωση ενεργειακής αναβάθμισης ανάλογα με τα τ.μ. της κατοικίας.
8.  Μείωση του προστίμου από 30% σε περίπτωση στατικής ενίσχυσης.

Επιπλέον για τους οικιστές εντός Παραδοσιακού Οικισμού

 

9.  Το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με τις νέες μειωμένες Τιμές Ζώνης.
10. Έκπτωση έως 50% του ειδικού προστίμου για τις προβλεπόμενες εργασίες προσαρμογής με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Αυθαίρετων Κατασκευών.
11.  Αύξηση 10% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.
Γενικές πληροφορίες:
1. Στις διατάξεις του παραπάνω νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές για τις οποίες ο φέρων οργανισμός της αυθαίρετης κατασκευής έχει εκτελεστεί πριν από τις 28.7.2011.
2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ακίνητων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή .
3. Δεν επιτρέπεται η μίσθωση και παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή.
4. Συνιστάται Διεύθυνση «Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού – Παρατηρητήριο», που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού.
5. Ξεκινάει με υπουργική απόφαση η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.
Για όποιες πληροφορίες θέλετε ο Γραμματέας του Συλλόγου και πολιτικός μηχανικός Γ. Μανωλόπουλος είναι στην διάθεσή σας (τηλ:2310244424 κιν:6947888676)
Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
Έγινε η ανάρτηση των δασικών χαρτών στην σελίδα του κτηματολογίου. Γενικά θα πούμε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα με τις κατοικίες μας.
Καλό είναι όλοι να κάνουν έλεγχο των κατοικιών.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.ktimatologio.gr   πατάμε το «παράθυρο» ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ και στην συνέχεια στο κάτω μέρος της σελίδας πατάμε ΕΙΣΟΔΟΣ εκεί που γράφει  «Για να μπείτε στην εφαρμογή επιλέξτε ΕΙΣΟΔΟΣ»  και κάνουμε «zoom in» στο χωριό μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ από οικιστές που κατέχουν αγροτεμάχια στα όρια του οικισμού.
Εάν η πράσινη γραμμή «μπαίνει» σε αγροτεμάχια ή κατοικία, πρέπει να υποβληθεί δήλωση αντίρρησης με τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ.
Το
Δ.Σ

.