εκφράζει την απορία και την αντίθεσή της, στην ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας, για την δημιουργία και 4ης Πανεπιστημιακής Νομικής Σχολής,στην Πάτρα.

12 Φεβρουαρίου 2018

Η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, εκφράζει την απορία και την αντίθεσή της, στην ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας, για την δημιουργία και 4ης Πανεπιστημιακής Νομικής Σχολής,στην Πάτρα.

Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του κάθε νέου πολίτη,να έχει άμεση πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όμως αυτή η ελευθερία, απαιτείται να έχει συνάρτηση και με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

Οσο τα Ελληνικά Πανεπιστήμια,και ιδιαίτερα οι Νομικές Σχολές,εξακολουθούν να μην συνδέονται με την πρακτική και υλική αποκατάσταση των αποφοίτων, είναι φρούδες ελπίδες και εξυπηρετούν μόνον μικροπολιτικά και τοπικιστικά συμφέροντα.

Την ίδια στιγμή,και οι Πρυτανικές αρχές,αλλά και οι φορείς των υπαρχόντων Νομικών Σχολών, πρέπει άμεσα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,ώστε και η εξειδίκευση να γίνεται ,άμεσα και η εμβάθυνση της γνώσης πιό δημιουργική, ώστε οι πτυχιούχοι να βρίσκουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Τέλος οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οφείλουν, απευθυνόμενοι στην κοινωνία, να εξηγήσουν την αντίθεση μας, στην υπό ίδρυση νέα Νομική Σχολή, ώστε όλοι να γνωρίζουν όχι μόνον ότι κάποιος θα εισαχθεί σε μιά Ανώτατη Σχολή, αλλά κυρίως τί προοπτικές, διανοίγονται και όταν την τελειώσει.

ΣΤΑΘΗΣ Θ. ΤΣΟΜΙΔΗΣ

.