Την εξαίρεση από τη φορολογία, βάσει των εγγράφων, των χαμηλών εισοδημάτων και για το 2018 δρομολογείται από την κυβέρνηση.

6 Μαρτίου 2018

Την εξαίρεση από τη φορολογία, βάσει των εγγράφων, των χαμηλών εισοδημάτων και για το 2018 δρομολογείται από την κυβέρνηση.

Πρόκειται για όσους από περιστασιακές απασχολήσεις έχουν αποκτήσει το 2017 χαμηλές εισόδημα, μέχρι 6.000 ευρώ, και έχουν παράλληλα ενέκφραστες δαπάνες μέχρι 9.500 ευρώ. Χωρίς την προωθημένη διάταξη, η συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων θα φορολογηθεί με συντελεστή έως και 44% , ενώ με τη διάταξη θα είναι αφορολόγητοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την διάταξη αυτή, οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή ανέργους , φοιτητές, συμμετέχοντες σε επιδοτούμενα προγράμματα κ.λπ. θα φορολογείται με βάση το επίπεδο των μισθωτών και των συνταξιούχων , το οποίο έχει απαλλαγμένο από το τέλος μέχρι 9.545 ευρώ και όχι με εκείνη των ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο προβλέπει την επιβολή φόρου από το πρώτο ευρώ και προκαταβολή φόρου.

Πιο αναλυτικά η διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών, θα προβλέψει ότι για τις εισπράξεις που αποκτήθηκαν το 2017 και θα δηλωθούν φέτος θα ισχύσει η διάταξη που προβλέπει τα εξής:

1. Όταν ο ετήσιος δηλωμένος εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το χρηματικό τους επίδομα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή εφόσον δεν ασκείται ατομική αγροτική δραστηριότητα και δεν αποκτάται εισόδημα από εκμετάλλευση κεφαλαίου, τότε η δηλωμένη εισοδήματος και η προστιθέμενη διαφορά των περιουσιακών στοιχείων φορολογούνται με την κλίμακα φορολογικής εισοδήματος των μισθωτών – συνταξιούχων, στην οποία ισχύουν οι αφορολόγοι το όριο κλιμακούμενο από 8.636 έως 9.545 ευρώ.

2. Εάν το δηλωμένο εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ , το ποσό υπερβαίνει το φορολογικό ύψος του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ήτοι κατά 22% .

Γλιτώνουν το χαράτσι με 44%

Χωρίς τη συγκεκριμένη διάταξη, οι εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ από την έκτακτη απασχόληση θα επιβαρύνονταν υπερβολικά με τον φόρο εισοδήματος της εμπράγματης δαπάνης.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι όταν το δηλωμένο εισόδημα δεν προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες και η εισόδημα που προκύπτει από τα τεκμήρια ζωής είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα, τότε τόσο η δηλωθείσα εισοδήματος όσο και η διαφορά εισοδήματος που προκύπτει από αυτή, της εφαρμογής των στοιχείων, φορολογούνται ως σύνολο ως εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ.

Επίσης, επί του κύριου φόρου που προκύπτει με συντελεστή 22%, επιβάλλεται προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, με συντελεστή 100%.

Παράδειγμα: φορολογούμενος με εισόδημα 6.000 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση που κατέχει ταυτόχρονα ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο συνολικής αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης 9.500 ευρώ. Χωρίς την προωθημένη διάταξη ο φόρος που θα πληρωθεί θα υπολογίζεται στο ποσό της τεκμαρτής δαπάνης και όχι στο πραγματικό εισόδημα. Δηλώνει ότι θα πληρώσει το ποσό των 9.500 ευρώ που υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ, με συντελεστή 22%. Το ποσό της φόρου θα ήταν 2.090 ευρώ !.

Επίσης θα καταβάλλεται φόρος και προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, στο 100% του φόρου (2.090 ευρώ) και το συνολικό ποσό που θα πληρωθεί θα ανέλθει σε 4.180 ευρώ !

Με τη διορθωτική διάταξη, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος, θα φορολογηθεί ως μισθωτός και για το εισόδημα των 6.000 ευρώ. Λόγω του αδασμολόγητου ορίου που έχουν οι μισθωτοί από 8.636 έως 9.545 ευρώ, ο φόρος είναι μηδενικός .

.