Αναφορικά με τις «εισπρακτικές εταιρείες” ή υπενθυμίσεως οφειλών

16 Μαΐου 2018

Αναφορικά με τις «εισπρακτικές εταιρείες” ή υπενθυμίσεως οφειλών όπως είναι ο νόμιμος τίτλος τους, επειδή με ρωτούν και πολλοί συνάδελφοι.Η λύση είναι αρκετά απλή : Η συναίνεση που δίδω στην τράπεζα, να χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα, δεν είναι πραγματική ,δεδομένου ότι δεν διαπραγματεύομαι και αν δεν δεχθώ κάποιο όρο της σύμβασης (έστω και καταχρηστικό) δεν μου δίδουν δάνειο. Οπως εύστοχα έχουν κρίνει τα δικαστήρια και να έχω συναινέσει πραγματικά στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να αλλάξω γνώμη .Επομένως πως αντιμετωπίζω τα τηλέφωνα : Επιδίδω με δικαστικό επιμελητή στην τράπεζα δήλωση με την οποία άρω την συναίνεση μου για μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων .Αν η τράπεζα και οι εισπρακτικές με αγνοούν , μου κάνουν χάρη ουσιαστικά. Τότε ζητάω αντίγραφα συνομιλίας από εισπρακτική -ες και ενάγω και τους δύο ή τρεις κλπ ζητώντας αποζημίωση για παραβιαση προσωπικών δεδομένων, ηθική βλάβη για προσβολή προσωπικότητας κλπ .Οι αποζημιώσεις ειδικα με την νεα κοινοτική οδηγία μπορεί και να ξεπερνούν τα υπόλοιπα από μικρά δάνεια .Δικηγορικό Γραφείο Δημήτριος Χρ. Αλβανός & Συνεργάτες παρ’ Αρείω Πάγω 

.