Επικαιροποιημένο Μνημόνιο: Όλα τα λεφτά του Δημοσίου στον Στουρνάρα, υπό τον TSAΤι

27 Μαΐου 2018

Χρήστος Φράγκου Επικαιροποιημένο Μνημόνιο: Όλα τα λεφτά του Δημοσίου στον Στουρνάρα, υπό τον TSAΤι προβλέπει η λειτουργία του TSA και πως θα γίνει η μεταβίβαση των κεφαλαίων από τις εμπορικές τράπεζες

Στην Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την ασφυκτική εποπτεία της Κομισιόν μεταφέρονται και θα τηρούνται τα ταμειακά διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης εντός του μήνα, όπως προκύπτει από το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, κίνηση που αποτελεί προάγγελο του περιβάλλοντος που διαμορφώνεται για τη μεταμνημονιακή εποπτεία.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τη συμφωνία, η δέσμη ενεργειών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου και εν συνεχεία το Δημόσιο θα κλείσει τους λογαριασμούς που διαθέτει τις εμπορικές τράπεζες, αφήνοντας ένα μικρό παράθυρο στη διατύπωση «λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τις επιχειρησιακές ανάγκες των φορέων της γενικής κυβέρνησης».

Όπως αναφέρεται η μεταφορά, των κεφαλαίων, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ τα ποσά θα καθοριστούν σε συνεργασία με τους θεσμούς και τα θεσμικά όργανα.

Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος της ΕΚΤ και η Κομισιόν θα παρακολουθούν κάθε κίνηση της κυβέρνησης με τα κεφάλαια του Δημοσίου, θα είναι δηλαδή σε θέση να γνωρίζουν αναλυτικά τις δαπάνες χωρίς να χρειάζεται να ζητούν αναλυτικά στοιχεία ανά υπουργείο και φορέα.

Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων, οι αρχές θα κλείσουν ανάλογα τους αχρησιμοποίητους λογαριασμούς κεντρικών κυβερνήσεων στις εμπορικές τράπεζες και θα τους ενοποιήσουν στον ενιαίο λογαριασμό του δημοσίου (TSA)

Μέχρι το Μάιο του 2018, οι αρχές θα προετοιμάσουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ορίζει το TSA και το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη ενσωμάτωση των λογαριασμών της γενικής κυβέρνησης σε αυτό.

Παράλληλα, στη συμφωνία περιλαμβάνεται και ρήτρα διμηνιαίας ενημέρωσης της Κομισιόν για την κίνηση του λογαριασμού, γεγονός που δίνει δυνατότητα ασφυκτικά στενής παρακολούθησης της κίνησης του κρατικού χρήματος.

Τέλος, στην ίδια παράγραφο επισημαίνει η δέσμευση της κυβέρνησης να καταστήσει πλήρως λειτουργικό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο διασφαλίζοντας τον καλύτερο συντονισμό των ροών πληροφόρησης με τις σχετικές οντότητες (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ και IAPR) μέσω μνημονίου συμφωνίας ή τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας εάν χρειάζεται.

.