Η γνώμη μου είναι να γίνει γραπτά μία πρόταση κουρέματος στην Τράπεζα .Αν προτείνω πχ 10% καταβολή και η τράπεζα το δώσει στα Funds

11 Ιουνίου 2018

Η γνώμη μου είναι να γίνει γραπτά μία πρόταση κουρέματος στην Τράπεζα .Αν προτείνω πχ 10% καταβολή και η τράπεζα το δώσει στα Funds στο 9.99% , δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται να εισπράξει το δυνατόν μεγαλύτερο τίμημα αλλά να βλάψει τον δανειολήπτη .Επομένως μπορεί Δικαστικά να ακυρωθεί η πώληση στο Fund ως καταχρηστική . Τα περί » ηθικού κινδύνου» είναι ωραία να τα λέμε στο καφενείο αλλά νομικά δεν στέκουν .Η Τράπεζα δεν είναι ούτε εξομολόγος , ούτε σχόλαρχος στο Κατηχητικό να κάνει ηθικούς δανειολήπτες , είναι ανώνυμη εταιρεία με σκοπό το κέρδος

Δικηγορικό Γραφείο Δημήτριος Χρ. Αλβανός & Συνεργάτες παρ’ Αρείω Πάγω 

.