Τελικά, έχει δίκιο ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς Ελλάδα και Ηνωμένα ‘Εθνη, είχαν αναγνωρίσει (1977) ”μακεδονική γλώσσα”ως υπαρκτή γλώσσα την (βουλγαρο-σλαβικής προέλευσης) ”μακεδονική”.

11 Ιουνίου 2018

Ελλάδα και Ηνωμένα ‘Εθνη, είχαν αναγνωρίσει (1977) ”μακεδονική γλώσσα”

Μιά ματιά στα πρακτικά του ”Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών” (ΟΗΕ), πιστοποιεί ότι σε συνδιάσκεψη στην Αθήνα (17 Αυγ.- 7 Σεπτ. 1977) γιά ονόματα κρατών και γλωσσών, οι εκπρόσωποι κρατών-μελών του διεθνούς Οργανισμού, είχαν αποδεχτεί και αναγνωρίσει ως υπαρκτή γλώσσα την (βουλγαρο-σλαβικής προέλευσης) ”μακεδονική”. Στα πρακτικά ΔΕΝ αναφέρεται αντίδραση της Ελλάδας.
Σημ.: Η μη αντίδραση στα 1977 δεν σημαίνει ότι τώρα, στις διαπραγματεύσεις γιά όνομα κλπ, δεν μπορεί να τεθεί θέμα ονομασίας της γλώσσας.

.