Τουρκία Έκθεση για τη διεθνή θρησκευτική ελευθερία ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ

10 Ιουνίου 2018

Το Στέητ Ντηπάρτμεντ γιά τις ”θρησκευτικές ελευθερίες”Περίληψη των κυριότερων σημείων

Το σύνταγμα ορίζει τη χώρα ως κοσμικό κράτος. προβλέπει την ελευθερία της συνείδησης, τη θρησκευτική πίστη, την πεποίθηση, την έκφραση και τη λατρεία · και απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων. Η Προεδρία των θρησκευτικών υποθέσεων (Diyanet) κυβερνά και συντονίζει τα θρησκευτικά θέματα που σχετίζονται με το Ισλάμ. Η εντολή του είναι να προωθήσει και να επιτρέψει την πρακτική του σουνιτικού Ισλάμ. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που τέθηκε σε εφαρμογή για την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016 παρέμεινε σε ισχύ καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η απόπειρα

πραξικοπήματος διεξήχθη από τον αυτοσεβασμό μουσουλμανικό κληρικός Fethullah Gulen και το κίνημά του, το οποίο η κυβέρνηση θεωρούσε τρομοκρατική οργάνωση. Από τον Ιούλιο του 2016 έως το τέλος του έτους, η αστυνομία συνέλαβε πάνω από 50.000 άτομα για εικαζόμενους δεσμούς με το κίνημα Gulen ή συναφείς ομάδες. Κατά τη διάρκεια του έτους η κυβέρνηση ανέστειλε ή απέρριψε χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους από κρατικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από χίλιους υπαλλήλους της Diyanet. Η κυβέρνηση εξακολούθησε να διώκει τα άτομα για «ανοιχτά σεβαστά τη θρησκευτική πίστη μιας ομάδας” και συνέχισε να περιορίζει τα δικαιώματα των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, ειδικά εκείνων που δεν αναγνωρίζονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923. Η κυβέρνηση συνέχισε να μεταχειρίζεται το Αλεβί Ισλάμ ως ετερόδοξη μουσουλμανική «αίρεση” και συνέχισε να μην αναγνωρίζει τα σπίτια λατρείας των Αλεβί. Οι θρησκευτικές μειονότητες δήλωσαν ότι συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξόφληση υποχρεωτικών μαθημάτων θρησκείας στα δημόσια σχολεία, λειτουργώντας ή ανοίγοντας κτίρια λατρείας, καθώς και στην αντιμετώπιση της διαμάχης γης και περιουσίας . Η κυβέρνηση περιορίζει τις προσπάθειες των μειονοτικών θρησκευτικών ομάδων να εκπαιδεύσουν τον κλήρο τους. Οι νομικές προκλήσεις πέντε εκκλησιών, των οποίων τα εδάφη η κυβέρνηση απαλλοτριώθηκε το 2016, συνέχισαν. μέλη των εκκλησιών δήλωσαν ότι δεν είχαν ακόμη πρόσβαση στα κτίριά τους. Η κυβέρνηση δεν αναγνώρισε το δικαίωμα αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική θητεία. Η κυβέρνηση συνέχισε να παρέχει στήριξη για την ασφάλεια στις θρησκευτικές μειονοτικές κοινότητες και να πληρώνει για την ανακαίνιση και την αποκατάσταση ορισμένων εγγεγραμμένων θρησκευτικών ιδιοκτησιών.

Ο Αλέβις συνέχισε να αντιμετωπίζει ανώνυμες απειλές βίας. Οι απειλές βίας από το ISIS και άλλους φορείς κατά των Εβραίων, των Προτεσταντών και των Σουνιτών Μουσουλμάνων συνεχίστηκαν επίσης. Η αντισημιτική ομιλία συνεχίστηκε, καθώς ορισμένοι συντάκτες ειδήσεων συνεχίζουν να δημοσιεύουν ιστορίες που επιδιώκουν να συνδέσουν τους ερασιτέχνες σχεδιαστές του 2016 με την εβραϊκή κοινότητα. Αυτοί οι σχολιαστές επιδίωξαν επίσης να συσχετίσουν τον Ορθόδοξο οικουμενικό πατριάρχη με την απόπειρα πραξικοπήματος.Οι αγνώριστοι επιτιθέμενοι βανδαλιστούν κάποιους προοδευτικούς, Ορθόδοξους, Καθολικούς και Αλεβίτες τόπους λατρείας, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης των κόκκινων «Χ» στις πόρτες των 13 σπιτιών των Αλεβί και επίθεση σε μια προτεσταντική εκκλησία στη Μαλάτια.

Ο Αμερικανός Πρεσβευτής, που επισκέπτεται ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ και αξιωματούχους πρεσβειών και προξενείων συνέχισε να συνεργάζεται με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τονίζει τη σημασία του σεβασμού της θρησκευτικής πολυμορφίας και της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με το νόμο. Οι εκπρόσωποι των πρεσβειών και των προξενείων και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ ζήτησαν από την κυβέρνηση να άρει τους περιορισμούς στις θρησκευτικές ομάδες και να σημειώσει πρόοδο στην επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένες περιπτώσεις θρησκευτικών διακρίσεων. Οι αξιωματούχοι της Πρεσβείας συναντήθηκαν επίσης με ένα ευρύ φάσμα ηγετών της θρησκευτικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Ελλήνων Ορθοδόξων, Εβραίων, Αρμενίων Αποστολικών Ορθοδόξων Χριστιανών, Προτεσταντών, Αλεβίων και Συριακών Ορθοδόξων κοινοτήτων, να υπογραμμίσουν τη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της διαθρησκευτικής ανοχής και να καταδικάσουν τις διακρίσεις γλώσσα κατά οποιασδήποτε πίστης.

Τμήμα Ι. Θρησκευτική δημογραφία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει τον πληθυσμό σε 81 εκατομμύρια (εκτίμηση Ιουλίου του Ιουλίου 2017). Σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, το 99% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνος, περίπου το 77,5% του οποίου είναι ο Χαναί Σουνίτη. Εκπρόσωποι άλλων θρησκευτικών ομάδων εκτιμούν ότι τα μέλη τους αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,3% του πληθυσμού, ενώ οι πιο πρόσφατες δημοσιευμένες έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 2% του πληθυσμού είναι άθεος.

Οι ηγέτες του ιδρύματος Alevi εκτιμούν ότι ο Alevis περιλαμβάνει 25 έως 31 τοις εκατό του πληθυσμού. Η κοινότητα Shia Jafari εκτιμά ότι τα μέλη της αποτελούν το 4% του πληθυσμού. Ορισμένοι παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων των μελετητών, των δημοσιογράφων και των αξιωματούχων ασφαλείας, εκτιμούν ότι μπορεί να φθάσουν μέχρι και τέσσερα εκατομμύρια άτομα που επηρεάζονται από το κίνημα που οδηγεί ο μουσουλμανικός κληρικός Fethullah Gulen, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ένα πολιτικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κίνημα εμπνευσμένο από το Ισλάμ την οποία η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

Οι μη μουσουλμανικές θρησκευτικές ομάδες επικεντρώνονται κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, καθώς και στα νοτιοανατολικά. Δεν υπάρχουν ακριβείς αριθμοί. Ωστόσο, αυτές οι ομάδες αυτοαναφέρουν περίπου 90.000 Αρμένιους Αποστολικούς Ορθόδοξους Χριστιανούς (από τους οποίους εκτιμάται ότι 60.000 είναι πολίτες και 30.000 μετανάστες από την Αρμενία χωρίς νόμιμη διαμονή). 25.000 Ρωμαιοκαθολικοί (συμπεριλαμβανομένου μεγάλου αριθμού πρόσφατων μεταναστών από την Αφρική και τις Φιλιππίνες).και 16.000 Εβραίοι. Υπάρχουν επίσης περίπου 25.000 Συριανοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί (επίσης γνωστοί ως Συριακοί). 15.000 Ρώσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (κυρίως πρόσφατοι μετανάστες από τη Ρωσία που κατέχουν άδειες παραμονής). και 10.000 Μπαχάι. Άλλες ομάδες περιλαμβάνουν λιγότερα από 1.000 Yezidis. 5.000 Μάρτυρες του Ιεχωβά. 7.000 μέλη προτεσταντικών ονομασιών. 3.000 χαλιδιανοί Χριστιανοί. και έως 2.000 Ελληνορθόδοξους Χριστιανούς. Υπάρχουν επίσης μικροί, απροσδιόριστοι αριθμοί Βουλγάρων Ορθοδόξων, Νεστοριανών, Γεωργιανών Ορθοδόξων, Ουκρανών Ορθοδόξων, Συριακών Καθολικών, Αρμενίων Καθολικών και Μαρωνιτών Χριστιανών. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (Μορμόνοι) υπολογίζει την ένταξή της σε περίπου 300 άτομα.

Τμήμα II. Κατάσταση του κυβερνητικού σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας

Νομικό πλαίσιο

Το σύνταγμα ορίζει τη χώρα ως κοσμικό κράτος και προβλέπει την ελευθερία της συνείδησης, τη θρησκευτική πίστη, την πεποίθηση, την έκφραση και τη λατρεία. Ορίζει ότι τα άτομα δεν μπορούν να υποχρεωθούν να συμμετέχουν σε θρησκευτικές τελετές ή να αποκαλύπτουν τη θρησκεία τους και οι λατρευτικές πράξεις μπορούν να διεξάγονται ελεύθερα εφόσον δεν στρέφονται κατά της «ακεραιότητας του κράτους”. Το Σύνταγμα απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και απαγορεύει την εκμετάλλευση ή την κατάχρηση «θρησκείας ή θρησκευτικών συναισθημάτων ή πράξεων που κρατούνται ιερά από τη θρησκεία” ή «ακόμη και μερική βάση” της τάξης του κράτους σε θρησκευτικές αρχές.

Το σύνταγμα θεσπίζει το Diyanet, μέσω του οποίου το κράτος συντονίζει θρησκευτικά θέματα. Σύμφωνα με το νόμο, η εντολή του Diyanet είναι να επιτρέψει και να προωθήσει την πίστη, τις πρακτικές και τις ηθικές αρχές του Ισλάμ, με πρωταρχική εστίαση στο σουνίτικο Ισλάμ, να εκπαιδεύσει το κοινό σχετικά με τα θρησκευτικά ζητήματα και να διαχειριστεί τα τζαμιά. Το Diyanet λειτουργεί κάτω από το γραφείο του πρωθυπουργού, με πρόεδρο που διορίζεται από τον πρωθυπουργό και διοικείται από ένα συμβούλιο 16 ατόμων που εκλέγεται από κληρικούς και πανεπιστημιακές σχολές θεολογίας. Το Diyanet έχει πέντε κύρια τμήματα: τα υψηλά συμβούλια για θρησκευτικές υποθέσεις, εκπαίδευση, υπηρεσίες, δημοσιεύσεις και δημόσιες σχέσεις. Ενώ ο νόμος δεν απαιτεί όλα τα μέλη του συμβουλίου να είναι μουσουλμάνοι σουνίτες, στην πράξη αυτό συνέβη.

Δεν υπάρχει ξεχωριστός νόμος για τη βλασφημία. ο ποινικός κώδικας προβλέπει τιμωρία για αδικήματα που σχετίζονται με την «πρόκληση των ανθρώπων να είναι κακοί και εχθρικοί”, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης της δημόσιας έλλειψης σεβασμού για θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ο ποινικός κώδικας απαγορεύει στους ιμάμηδες, τους ιερείς, τους ραβίους και άλλους θρησκευτικούς ηγέτες να «κατηγορούν» για την κυβέρνηση ή τους νόμους του κράτους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι παραβιάσεις τιμωρούνται με όρους φυλάκισης ενός μηνός έως ενός έτους ή τριών μηνών έως δύο ετών, εάν το έγκλημα συνεπάγεται υποκίνηση άλλων για παραβίαση του νόμου. Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί κατά της προσβολής μιας αναγνωρισμένης θρησκείας, της παρεμπόδισης των υπηρεσιών μιας θρησκευτικής ομάδας ή της παραβίασης της περιουσίας της. Η προσβολή μιας αναγνωρισμένης θρησκείας τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών έως ενός έτους.

Ο νόμος απαγορεύει τα σουφί και άλλα θρησκευτικά-κοινωνικά διατάγματα ( tarikats ) και τα καταθέματα ( cemaats ), αν και η κυβέρνηση γενικά δεν επιβάλλει αυτούς τους περιορισμούς.

Αν και η εγγραφή στην κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωτική για θρησκευτικές ομάδες, απαιτείται για να ζητηθεί νομική αναγνώριση για τόπους λατρείας, ο οποίος απαιτεί άδεια από τους δήμους για την κατασκευή ενός νέου τόπου λατρείας. Είναι αντίθετο προς το νόμο να υπάρχουν θρησκευτικές υπηρεσίες σε μια τοποθεσία που δεν αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση ως χώρος λατρείας. η κυβέρνηση μπορεί να τιμωρήσει ή να κλείσει τους χώρους των παραβατών του νόμου. Ένας νόμος του 1935 απαγορεύει τη δημιουργία θεμελίων που βασίζονται στη θρησκεία ή την εθνότητα των μελών, αλλά χορηγεί απαλλαγές σε ιδρύματα που υπήρχαν πριν από τη θέσπιση του νόμου.Αυτά τα μακροχρόνια ιδρύματα ανήκουν σε μη μουσουλμανικούς τούρκους πολίτες. 167 από αυτούς εξακολουθούν να υπάρχουν. Μια θρησκευτική ομάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση εγγραφής ως σωματείο ή ίδρυμα, εφόσον ο επιδιωκόμενος στόχος του είναι φιλανθρωπικός, εκπαιδευτικός ή πολιτιστικός παρά θρησκευτικός.

Η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων (GDF), στο πλαίσιο του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ρυθμίζει τις δραστηριότητες και τα συγγενικά περιουσιακά στοιχεία όλων των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και αξιολογεί κατά πόσον λειτουργούν εντός των καθορισμένων στόχων του οργανωτικού τους καταστατικού. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες θεμελίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των θεμελιωδών θρησκευτικών κοινοτήτων που υπήρχαν πριν από το νόμο του 1935.

Εάν ένα ίδρυμα γίνει ανενεργό, η κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει από τα δικαστήρια να βρουν το ίδρυμα που δεν είναι πλέον λειτουργικό και να μεταφέρει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του στο κράτος. Ένα ίδρυμα μπορεί να κερδίσει εισόδημα μέσω εταιρειών και ακινήτων που κερδίζουν. Η διαδικασία ίδρυσης ενός ιδρύματος είναι μακρύτερη και ακριβότερη από τη δημιουργία μιας ένωσης, αλλά οι ενώσεις έχουν λιγότερα νομικά δικαιώματα από τα ιδρύματα σε τοπικό επίπεδο. Μόνο ένα δικαστικό διάταγμα μπορεί να κλείσει ένα ίδρυμα οποιασδήποτε κατηγορίας, εκτός από τον κανόνα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή του στρατιωτικού νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας η κυβέρνηση μπορεί να κλείσει τα ιδρύματα με διάταγμα. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που τέθηκε σε ισχύ το 2016 παρέμεινε σε ισχύ στο τέλος του έτους.

Οι ενώσεις, εξ ορισμού, πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικές και να λαμβάνουν οικονομική στήριξη μόνο με τη μορφή δωρεών. Για να εγγραφεί ως ένωση, μια ομάδα πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο γραφείο του επαρχιακού κυβερνήτη και μπορεί αμέσως να αρχίσει να λειτουργεί ενώ αναμένει την επιβεβαίωση από το γραφείο του κυβερνήτη ότι τα καταστατικά της είναι συνταγματικά. Εκτός από τα καταστατικά της, εάν μια αλλοδαπή ένωση ή μη κερδοσκοπικός οργανισμός είναι εγγεγραμμένος ως ιδρυτικό μέλος, μια ομάδα πρέπει να λάβει και να υποβάλει, στο πλαίσιο της αίτησής της, άδεια από το Υπουργείο Εσωτερικών. εάν οι αλλοδαποί είναι ιδρυτικά μέλη του ομίλου, η ομάδα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα των αδειών διαμονής τους. Εάν ο κυβερνητικός οργανισμός διαπιστώσει ότι οι κανονισμοί είναι παράνομοι ή αντισυνταγματικοί, ο σύλλογος πρέπει να αλλάξει τις κανονιστικές διατάξεις για να ανταποκριθεί στις νομικές απαιτήσεις.Σύμφωνα με το νόμο, το κυβερνητικό σώμα μπορεί να τιμωρήσει ή να τιμωρήσει με άλλο τρόπο αξιωματούχους των ενώσεων. Μόνο μια δικαστική απόφαση μπορεί να κλείσει μια ένωση, εκτός από την περίπτωση έκτακτης ανάγκης και στρατιωτικού νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας η κυβέρνηση μπορεί να κλείσει ενώσεις με διάταγμα. Ο αστικός κώδικας απαιτεί από τις ενώσεις να μην κάνουν διακρίσεις λόγω θρησκείας, εθνότητας ή φυλής.

Η παρέμβαση στις υπηρεσίες μιας θρησκευτικής ομάδας τιμωρείται με φυλάκιση ενός έως τριών ετών. η απομάκρυνση των θρησκευτικών περιουσιών τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών έως ενός έτους. και η καταστροφή ή η κατεδάφιση θρησκευτικών περιουσιών τιμωρείται με φυλάκιση ενός έως τεσσάρων ετών. Επειδή είναι παράνομο να υπάρχουν θρησκευτικές υπηρεσίες σε μέρη που δεν έχουν καταχωριστεί ως τόποι λατρείας, στην πράξη, αυτές οι νομικές απαγορεύσεις ισχύουν μόνο για καταχωρημένες θρησκευτικές ομάδες.

Το Σύνταγμα καθιερώνει υποχρεωτική θρησκευτική και ηθική διδασκαλία σε δημόσια, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία, με περιεχόμενο που καθορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα μαθήματα θρησκείας είναι δύο ώρες την εβδομάδα για τους φοιτητές των βαθμών 4 έως 12. Μόνο οι σπουδαστές που έχουν επισημάνει «χριστιανική” ή «εβραϊκή” στις εθνικές τους ταυτότητες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από τα μαθήματα θρησκείας. Οι αθεϊστές, οι αγνωστικιστές, οι Αλεβίτες ή άλλοι μη Σουνίτες μουσουλμάνοι, οι Μπαχάι, ο Γιαζίδης ή αυτοί που εγκατέλειψαν το τμήμα της θρησκείας κενό στην εθνική ταυτότητά τους δεν μπορούν να εξαιρεθούν. Οι σπουδαστές μέσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να λάβουν επιπλέον ισλαμικά θρησκευτικά μαθήματα ως μαθήματα επιλογής για δύο ώρες την εβδομάδα κατά τις κανονικές ώρες σχολείου.

Σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, οι εργοδότες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα δεν επιτρέπεται να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος εργαζομένων λόγω φυλής, θρησκείας, εθνότητας, χρώματος, φύλου, αναπηρίας ή πολιτικών απόψεων. Οι εργαζόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα κατά ενός εργοδότη μέσω του Εργατικού Δικαστηρίου. Εάν ένας υπάλληλος μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη παραβίασης, ο εργαζόμενος μπορεί να δικαιούται αποζημίωση μέχρι και τεσσάρων μηνών μισθού επιπλέον της αποκατάστασης των δικαιωμάτων.

Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους άνδρες. δεν υπάρχει πρόνοια για αντίρρηση συνείδησης. Όσοι αντιτίθενται στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για θρησκευτικούς λόγους ενδέχεται να κατηγορούνται σε στρατιωτικά και πολιτικά δικαστήρια και σε περίπτωση καταδίκης υπόκεινται σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από δύο μήνες έως δύο χρόνια.

Με το νόμο οι κρατούμενοι έχουν το δικαίωμα να ασκούν τις θρησκείες τους στη φυλακή. Ωστόσο, όλες οι φυλακές δεν έχουν αφιερωμένους τόπους λατρείας. Η κυβέρνηση παρέχει σουνίτες μουσουλμάνους μεζίδια (μικρά τζαμιά) σε μεγαλύτερες φυλακές και παρέχει σουνίτες κήρυκες. Ο Αλεβίς και οι μη μουσουλμάνοι δεν έχουν κληρικούς από τη δική τους πίστη που υπηρετούν στις φυλακές.Σύμφωνα με το νόμο, οι σωφρονιστικές αρχές πρέπει να επιτρέπουν στις θρησκευτικές ομάδες να προσφέρουν βιβλία και άλλα υλικά που αποτελούν μέρος της πίστης του φυλακισμένου.

Οι εθνικές ταυτότητες περιέχουν χώρο για θρησκευτική ταύτιση, παρόλο που τα άτομα μπορούν να επιλέξουν να αφήσουν κενό χώρο. Οι κάρτες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θρησκευτικές ταυτότητες ως επιλογές: Μουσουλμάνοι, Έλληνες Ορθόδοξοι, μη Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Εβραίοι, Ινδουιστές, Ζωροαστρικοί, Κομφουκιανοί, Ταοϊστές, Βουδιστές, Καμία θρησκεία ή Άλλο. Οι Bahai, Alevi και Yezidi, μεταξύ άλλων ομάδων με γνωστούς πληθυσμούς στη χώρα, δεν είναι επιλογές. Τα μέλη αυτών των ομάδων μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες επιλογές ή να αφήσουν κενό τον χώρο.

Η χώρα είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, με μία επιφύλαξη σχετικά με το άρθρο 27, σύμφωνα με το οποίο τα άτομα που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες «δεν θα στερούνται του δικαιώματος να απολαμβάνουν τον δικό τους πολιτισμό, να ασκήσουν τη δική τους θρησκεία ή να χρησιμοποιήσουν τη δική τους γλώσσα ». Η επιφύλαξη επιβεβαιώνει το δικαίωμα« να ερμηνεύει και να εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 27 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τους κανόνες του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Συνθήκης της Λωζάνης της 24ης Ιουλίου 1923 και των προσαρτημάτων της. ”

Κυβερνητικές πρακτικές

Συνοπτική παράγραφο : Από την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016, η κυβέρνηση απέρριψε ή ανέστειλε από κρατικούς θεσμούς περισσότερους από 100.000 κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 4.000 υπαλλήλους του Diyanet, για υποτιθέμενους δεσμούς με το κίνημα Gulen, το οποίο η κυβέρνηση συνέχισε να είναι υπεύθυνη για την απόπειρα πραξικοπήματος .Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι αρχές συνέλαβαν περισσότερα από 50.000 άτομα από την απόπειρα πραξικοπήματος για φερόμενους λόγους που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Η κυβέρνηση συνέχισε επίσης να κρατάει κάποιους αλλοδαπούς πολίτες για ό, τι δήλωσε ότι ήταν πιθανές συνδέσεις με το κίνημα Gulen. Τον Αύγουστο ένας δικαστής της Σμύρνης πρόσθεσε κατηγορίες για το αρχικό κατηγορητήριο του Δεκεμβρίου του 2016 για έναν Αμερικανό πολίτη προτεσταντικό πάστορα που κρατείται από τον Οκτώβριο του 2016. Η κυβέρνηση συνέχισε να περιορίζει τα δικαιώματα των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα εκείνων που δεν αναγνώριζε ότι καλύπτονταν από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 . Συνέχισε να θεωρεί τον Αλεβισμό μια ετερόδοξη μουσουλμανική ομάδα και συνέχισε να μην αναγνωρίζει τα σπίτια λατρείας Αλεβί ( cemevis ). Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου τερματισμού με κυβερνητικό διάταγμα οργανισμών για φερόμενη διάδοση της τρομοκρατικής προπαγάνδας, η κυβέρνηση έκλεισε τον Ιανουάριο δύο τηλεοπτικούς σταθμούς Shia Jaferi. Τα διατάγματα δεν διευκρίνισαν τη φύση της «τρομοκρατικής προπαγάνδας». Ο Αλεβίς εξέφρασε ανησυχία για την ασφάλεια και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματά τους για θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις. Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας πραγματοποίησε εκτεταμένη αναθεώρηση του σχολικού προγράμματος σπουδών, το οποίο τα κοσμικά άτομα και άλλοι πολίτες δήλωσαν ότι αύξησαν το περιεχόμενο των μουσουλμανικών σουνιτών στα εγχειρίδια και υπονόμευσαν το κοσμικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Οι μη Σουνίτες μουσουλμάνοι δεν έλαβαν τις ίδιες προστασίες με τις αναγνωρισμένες μη μουσουλμανικές μειονότητες, παρόλο που και οι δύο γνώρισαν δυσκολίες στη λειτουργία ή το άνοιγμα σπιτιών λατρείας, αμφισβήτησης της γης και άλλων αξιώσεων ιδιοκτησίας ή την απαλλαγή από τις υποχρεωτικές τάξεις θρησκείας. Η κυβέρνηση συνέχισε να εκπαιδεύει σουνιτικούς μουσουλμάνους κληρικούς, περιορίζοντας παράλληλα άλλες θρησκευτικές ομάδες από την εκπαίδευση των κληρικών τους και συνέχισε να χρηματοδοτεί την κατασκευή τεμενικών μουσουλμανικών τεμενών περιορίζοντας παράλληλα τη χρήση γης από άλλες θρησκευτικές ομάδες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας συνέχισε να καλεί την κυβέρνηση να επιτρέψει στο Σεμινάριο Χάλκη να ανοίξει εκ νέου ως ανεξάρτητο θεσμό για την εκπαίδευση των ορθόδοξων κληρικών στην Ελλάδα.

Μετά το απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016, η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τριών μηνών, η οποία ανανεώθηκε τον Οκτώβριο για πέμπτη φορά. Η κυβέρνηση απέδωσε την ευθύνη για την απόπειρα πραξικοπήματος στον αυτοσεβασμό μουσουλμανικό κληρικός Fethullah Gulen και το κίνημά του, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα πολιτικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κίνημα εμπνευσμένο από το Ισλάμ, αν και η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, η αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους, πολλοί για τους ισχυρισμούς ότι είχαν δεσμούς με το κίνημα Gulen. Κατά τη διάρκεια του έτους η κυβέρνηση ανέστειλε χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 1.000 υπαλλήλων της Diyanet. Η κυβέρνηση επανέφερε ορισμένους δημόσιους υπαλλήλους με απόφαση έκτακτης ανάγκης. αρκετές εκατοντάδες ήταν από το Diyanet.

Ορισμένοι αλλοδαποί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων πολλών ατόμων που έχουν δεσμούς με χριστιανικές ομάδες, αντιμετωπίζουν κράτηση, προβλήματα με άδειες παραμονής ή άρνηση εισόδου στη χώρα υπό κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ορισμένες πηγές κοινοτικών προτεσταντών δήλωσαν ότι δεν πίστευαν ότι η κυβέρνηση στοχεύει ειδικά σε ξένους ιεραπόστολους ή σε εκείνους που συνδέονται με χριστιανικές ομάδες. Τον Οκτώβριο η κυβέρνηση πρόσθεσε πρόσθετα τέλη στην περίπτωση ενός Αμερικανού πολίτη προτεσταντικού ποιμένα, ο οποίος στα τέλη του έτους παρέμεινε σε προδικαστική κράτηση σε σχέση με κατηγορίες που περιλάμβαναν την ένταξη στο κίνημα που συνδέεται με την Fethullah Gulen (που χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ως «Οργανισμός Τρομοκρατίας Fethullah” ή «FETO”), κατασκοπεία και προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνδέει δημοσίως την υπόθεση του ποιμένα με την έκδοση του Fethullah Gulen από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι δεν κρατούσε τον πάστορα λόγω του θρησκευτικού του έργου. Οι περισσότεροι παρατηρητές στη χώρα δήλωσαν ότι η υπόθεση είναι πολιτικού χαρακτήρα. κάποιες οργανώσεις με έδρα τις ΗΠΑ δήλωσαν ότι η κράτηση του ποιμένα σχετίζεται με το έργο του ως χριστιανός υπουργός. Ο πάστορας ήταν μία από τις πολλές περιπτώσεις αμερικανών πολιτών που κρατούνται υπό την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. οι άλλες περιπτώσεις δεν αφορούσαν θρησκευτικούς ηγέτες.

Τον Μάιο και τον Οκτώβριο ένα δικαστήριο στο Atasehir, ένα προάστιο της Κωνσταντινούπολης, πραγματοποίησε ακροάσεις για την κατηγορία «σκόπιμου και κακόβουλου τραυματισμού” για έναν άνθρωπο που δέχτηκε δύο Μάρτυρες του Ιεχωβά με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ το Δεκέμβριο του 2016, τραυματίζοντας σοβαρά έναν 17χρονο Μάρτυρας. Ένας δικαστής ανέβαλε την υπόθεση. η επόμενη ακρόαση προγραμματίστηκε για τον Ιανουάριο του 2018.

Σύμφωνα με την Προτεσταντική κοινότητα της Μπούρσα, η κυβέρνηση παρείχε αστυνομική προστασία για τον τόπο λατρείας της στην πόλη μετά τις αναφερόμενες απειλές από την ISIS ή τις συνδεδεμένες ομάδες.

Τον Απρίλιο, η αστυνομία παρενέβη για να σταματήσει τον εορτασμό των γενεθλίων του Προφήτη Μωάμεθ στο Αντάνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το Ίδρυμα Furkan, μια ομάδα Σουνιτών που αυτοπροσδιορίζεται ως κοινωνική και θρησκευτική ομάδα της κοινωνίας των πολιτών, δεν διέθετε τις απαιτούμενες άδειες. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ για να διασκορπίσει το πλήθος και κράτησε περισσότερα από 200 άτομα.

Η κυβέρνηση συνέχισε να ερμηνεύει τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, η οποία αναφέρεται σε γενικές γραμμές στις «μη μουσουλμανικές μειονότητες», δεδομένου ότι απονέμει ειδική νομική μειονότητα αποκλειστικά σε τρεις αναγνωρισμένες ομάδες: Αρμενικούς Αποστολικούς Ορθόδοξους Χριστιανούς, Εβραίους και Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς. Η κυβέρνηση δεν αναγνώρισε ως νομικές οντότητες τις ηγετικές ή διοικητικές δομές των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, όπως τα πατριαρχικά και ο επικεφαλής rabbinate, αφήνοντάς τους αδύνατον να αγοράσουν ή να κατοχυρώσουν τίτλο ιδιοκτησίας ή να ασκήσουν ένδικα μέσα στο δικαστήριο. Αυτές οι τρεις ομάδες, μαζί με άλλες μειονοτικές θρησκευτικές κοινότητες, έπρεπε να βασίζονται σε ανεξάρτητα ιδρύματα που είχαν οργανώσει προηγουμένως, με ξεχωριστά διοικητικά συμβούλια, προκειμένου να κρατήσουν και να ελέγξουν μεμονωμένες θρησκευτικές ιδιότητες. Τα ιδρύματα παρέμειναν ανίκανα να διεξαγάγουν εκλογές για να ανανεώσουν τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων τους, διότι η κυβέρνηση, παρά τις υποσχέσεις να το πράξει, δεν είχε ακόμη εκδώσει νέους κανονισμούς που να αντικαθιστούν τις καταργηθείσες το 2013 που θα επέτρεπαν την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Η κυβέρνηση συνέχισε να μην αναγνωρίζει τον οικουμενικό πατριάρχη ως ηγέτη των 300 εκατομμυρίων ορθόδοξων χριστιανών στον κόσμο, σύμφωνα με τη στάση της κυβέρνησης ότι δεν υπήρχε καμία νομική υποχρέωση γι ‘αυτό. Η θέση της κυβέρνησης παρέμεινε ότι ο οικουμενικός πατριάρχης δεν ήταν «οικουμενικός», αλλά μόνο ο θρησκευτικός ηγέτης του πληθυσμού της ελληνορθόδοξης μειονότητας της χώρας. Η κυβέρνηση συνέχισε να επιτρέπει μόνο στους Τούρκους πολίτες να ψηφίζουν στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή να εκλέγονται πατριάρχες, αλλά συνέχισε την πρακτική της χορήγησης ιθαγένειας στους μητροπολίτες των Ελλήνων Ορθοδόξων, υπό τους όρους της κυβερνητικής λύσης για το 2011, να διευρύνει την ομάδα υποψηφίων για να γίνει ο επόμενος πατριάρχης.Το Διοικητήριο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο εκπροσωπεί την κεντρική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης, συνέχισε να υποστηρίζει ότι οι ηγέτες του Ορθόδοξου Οικουμενικού Πατριαρχείου και οι εβραϊκές κοινότητες πρέπει να είναι Τούρκοι πολίτες, αν και οι ομολόγοι από το εξωτερικό σε ορισμένες περιπτώσεις ανέλαβαν άτυπες ηγετικές θέσεις σε αυτές τις ομάδες.

Το Αρμενικό Αποστολικό Πατριαρχείο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνέχισαν να αναζητούν νομική αναγνώριση και οι κοινότητές τους λειτουργούσαν ως συγκροτήματα ατομικών θρησκευτικών ιδρυμάτων. Επειδή τα πατριαρχεία δεν είχαν νομική προσωπικότητα, τα συνδεδεμένα ιδρύματα που ελέγχονταν από μεμονωμένα συμβούλια κατείχαν όλη την περιουσία των θρησκευτικών κοινοτήτων και τα πατριαρχεία δεν είχαν νόμιμη εξουσία να κατευθύνουν τη χρήση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή να κυβερνούν κατά διαφορετικό τρόπο τις κοινότητές τους.

Τον Μάρτιο το γραφείο του διοικητή της Κωνσταντινούπολης ανέστειλε την απόφαση της Πνευματικής Συνέλευσης του Αρμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει διαχειριστή για να ξεκινήσει τη διαδικασία εκλογής νέου πατριάρχη. Ο εκχρεμικός πατριάρχης Mesrob II παρέμεινε ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω της ιατρικής του κατάστασης και ένας ενεργός πατριάρχης συνέχισε να καλύπτει τη θέση του.Κάποια μέλη της κοινότητας επέκριναν την ειδοποίηση του κυβερνήτη ως παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της εκκλησίας.Πατριαρχικές πηγές δήλωσαν ότι η κυβέρνηση αργότερα αναγνώρισε τις εκλογές του Μαρτίου για να εκλέξει έναν διαχειριστή. Τον Ιούλιο ο εκλεγμένος διαχειριστής ζήτησε από την κυβέρνηση να πραγματοποιήσει τις πατριαρχικές εκλογές τον Δεκέμβριο. Στο τέλος του έτους, η κοινότητα δεν είχε λάβει απάντηση από την κυβέρνηση για το πώς θα προχωρήσει στις πατριαρχικές εκλογές.

Η πλειοψηφία των προτεσταντικών εκκλησιών ανέφερε ότι αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικές δυσκολίες κατά την εγγραφή τους ως τόπους λατρείας. Συνεπώς, συνέχισαν να εγγράφονται ως εκκλησιαστικές ενώσεις και έπρεπε να συναντιούνται σε μη καταχωρημένες τοποθεσίες για υπηρεσίες λατρείας. Σύμφωνα με την προτεσταντική κοινότητα, υπήρχαν πέντε ιδρύματα (τέσσερα πριν από το 1936), 36 ενώσεις και περισσότερα από 30 αντιπροσωπευτικά γραφεία που συνδέονταν με αυτές τις ενώσεις.

Τον Ιανουάριο η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι γυναίκες χωροφύλακες θα έχουν τη δυνατότητα να φορούν μαντίλες κάτω από τα καπέλα και τα καπέλα τους. Τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση επέκτεινε την αλλαγή σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες.

Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση έκλεισε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς Shia Jaferi για φερόμενη διάδοση «τρομοκρατικής προπαγάνδας». Τα διατάγματα κλεισίματος δεν διευκρίνισαν τη φύση της «τρομοκρατικής προπαγάνδας». Οι οργανώσεις Jaferi, μέλος του κοινοβουλίου και άλλοι δημοσίως επικρίνουν την απόφαση .

Η δίκη 13 ατόμων που κατηγορήθηκαν για συνωμοσία για τη διάπραξη μεγάλης κλίμακας επίθεσης σε μια Προτεσταντική εκκλησία του Izmit και για τη δολοφονία του ποιμένα του το 2013 συνεχίστηκε καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους. Τον Δεκέμβριο, ένας δικαστής ανέβαλε την επόμενη ακρόαση μέχρι τον Μάιο του 2018, εν αναμονή του αποτελέσματος μιας έρευνας δύο τοπικών αξιωματικών ασφαλείας που φέρεται ότι συμμετείχαν στην υπόθεση. Ένας δικαστής είχε αφήσει προηγουμένως όλους τους υπόπτους εν αναμονή της δίκης.

Το κράτος συνέχισε να παρέχει εκπαίδευση για σουνιτικούς μουσουλμάνους κληρικούς, περιορίζοντας παράλληλα άλλες θρησκευτικές ομάδες από εκπαιδευτικούς κληρικούς μέσα στη χώρα. Η έλλειψη μοναστικών σεμιναρίων μέσα στη χώρα σήμαινε ότι τα Ορθόδοξα και Αρμενικά Ορθόδοξα Πατριαρχεία αδυνατούν να εκπαιδεύσουν τους κληρικούς τους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αρχηγός της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, επανειλημμένα κάλεσε την κυβέρνηση να επιτρέψει στο Σεμινάριο της Χάλκης να ανοίξει εκ νέου ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο που θα επιτρέψει την εκπαίδευση των ορθόδοξων κληρικών στην Ελλάδα. Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου Α1971 απαγόρευσε τη λειτουργία ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οδήγησε στο κλείσιμο του σεμιναρίου.

Σύμφωνα με ορισμένους προτεσταντές, πολλοί εισαγγελείς και αστυνομικοί συνέχισαν να θεωρούν ορισμένους δημόσιους θρησκευτικούς ομιλητές και θρησκευτικούς ακτιβισμούς με καχυποψία, συμπεριλαμβανομένου του προσηλυτισμού από τους ευαγγελικούς προτεστάντες.Τον Απρίλιο, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Veysi Kaynak δήλωσε ότι οι ιεραποστολικές δραστηριότητες θα πρέπει να απαγορευτούν και να περιγράψουν την προσηλυτισμό ως δραστηριότητα εναντίον της ενότητας της χώρας. Ο προσηλυτισμός παρέμεινε νόμιμος στο τέλος του έτους.

Τον Μάιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έκρινε ότι η Τουρκία παραβίασε τη θρησκευτική ελευθερία των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Σμύρνη και στο Μερσίν, αρνούμενη να τους παράσχει κατάλληλους τόπους λατρείας, μια απόφαση που η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε κατά τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, 29 διαφορετικοί δήμοι αρνήθηκαν 91 αιτήματα που έγιναν από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά για να αποκτήσουν μια θέση θρησκευτικών εγκαταστάσεων στους δημοτικούς χάρτες χωροταξίας. Οι τοπικές κυβερνήσεις δεν επέτρεψαν την τοποθέτηση ζωνών σε οποιεσδήποτε Βασιλικές αίθουσες στη χώρα.

Σύμφωνα με τις προτεσταντικές ομάδες, πολλοί τοπικοί αξιωματούχοι συνέχισαν να επιβάλλουν πρότυπα χωροταξίας σε εκκλησίες, όπως οι ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, που δεν επέβαλαν στα τζαμιά. Οι τοπικοί αξιωματούχοι ζήτησαν από τις προτεσταντικές ομάδες να αγοράσουν 2.500 τετραγωνικά μέτρα γης (27.000 τετραγωνικά πόδια) για να κατασκευάσουν εκκλησίες, ακόμα και για μικρές εκκλησίες. Οι αξιωματούχοι δεν εφάρμοσαν την απαίτηση αυτή στις μουσουλμανικές εκκλησίες των Σουνιτών, τους οποίους επέτρεψαν να χτίσουν μικρά τζαμιά σε εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια και άλλους χώρους. Οι προτεσταντικές ομάδες ανέφεραν ότι δεν είχαν υποβάλει αίτηση για άδειες οικοδόμησης νέων εκκλησιών κατά τη διάρκεια του έτους, εν μέρει λόγω των απαιτήσεων χωροταξίας.

Οι θρησκευτικές κοινότητες εξακολούθησαν να αμφισβητούν την απαλλοτρίωση της κυβέρνησης από το 2016 των ιδιοκτησιών τους που υπέστησαν ζημιές στις συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας και της τρομοκρατικής οργάνωσης Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK). Η κυβέρνηση απαλλοτρίωσε τα ακίνητα αυτά για τον δηλωμένο στόχο της «μετά την σύγκρουση ανασυγκρότηση». Μέχρι το τέλος της χρονιάς, η κυβέρνηση δεν επέστρεψε ή δεν ολοκλήρωσε επισκευές σε κανένα από τα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής και αρχαίας περιοχής Sur της επαρχίας Ντιγιαρμπακίρ, Kursunlu Το Τζαμί, το Τζαμί Χασίρλι, την Αρμενική Εκκλησία Surp Giragos, την Εκκλησία της Αγίας Παλαιάς Χαλδαίας, τη Συριακή Προτεσταντική Εκκλησία και την Αρμενική Καθολική Εκκλησία. Τον Απρίλιο το Συμβούλιο Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, εξέδωσε προσωρινή απόφαση για την αναστολή της απαλλοτρίωσης της Αρμενικής Εκκλησίας Surp Giragos. Η εκκλησία παρέμεινε κλειστή και οι περιπτώσεις αυτές συνεχίστηκαν στο τέλος του έτους. Επιπλέον, στο τέλος του έτους, η κυβέρνηση δεν είχε καταβάλει αποζημίωση και αποζημίωση στις θρησκευτικές ομάδες για την απαλλοτρίωση των περιουσιακών στοιχείων που υπέστησαν ζημιά σε μάχες με το ΡΚΚ. Τον Σεπτέμβριο του 2016 το GDF άρχισε να αποκαθιστά την απαλλοτριωμένη Καθολική Εκκλησία της Αρμενίας. μέχρι το τέλος του χρόνου, η αποκατάσταση δεν ήταν πλήρης και η εκκλησία δεν ήταν προσβάσιμη για δημόσια χρήση. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα συντονίσει την αποκατάσταση ορισμένων ακινήτων και ότι η GDF θα αποκαταστήσει τα ακίνητα που ανήκει. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του έτους δεν πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάσεις.

Η κυβέρνηση δεν επέστρεψε άλλα ακίνητα που είχε κατασχεθεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες έως το τέλος του έτους. Από το 2011, η GDF έλαβε 1.560 αιτήσεις από ιδρύματα θρησκευτικών μειονοτήτων που είχαν υποβάλει αίτηση αποζημίωσης για κατασχεθέντα ακίνητα. Η GDF επέστρεψε 333 ακίνητα και κατέβαλε αποζημίωση για 21 επιπλέον ακίνητα. Το GDF απέρριψε τις άλλες αιτήσεις που εκκρεμούσαν από το 2011. δήλωσε ότι οι αιτήσεις δεν πληρούσαν τα κριτήρια που περιγράφονται στον νόμο περί αποζημίωσης του 2011. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αποζημίωσης έληξε το 2013 και κατά συνέπεια δεν υποβλήθηκαν νέες αιτήσεις κατά τη διάρκεια του έτους από θρησκευτικά ιδρύματα. Οι Ορθόδοξοι, Αρμένιοι Ορθόδοξοι, Εβραίοι, Συριανοί Ορθόδοξοι, Βούλγαροι Ορθόδοξοι, Γεωργιανοί Ορθόδοξοι, Χαλδαίοι και Αρμένιοι Προτεσταντικοί κοινοτικοί, οι οποίοι είχαν υποβάλει προηγουμένως αιτήσεις επιστροφής περιουσιών, συνέχισαν να λένε ότι αυτές οι ανεπίλυτες αξιώσεις ήταν ένα θέμα για τις κοινότητές τους. Τα αναγνωρισμένα θρησκευτικά ιδρύματα μπόρεσαν να λάβουν αποζημίωση για τις κατασχεμένες ιδιοκτησίες τους, αλλά τα θρησκευτικά ιδρύματα και οι κοινότητες χωρίς νομικά αναγνωρισμένα ιδρύματα δεν ήταν.

Τον Ιούνιο, ένα δικαστήριο του Mardin αρνήθηκε τις εφέσεις του Ιδρύματος Syriac Mor Gabriel σχετικά με την ιδιοκτησία του δημόσιου ταμείου για τις απαλλοτριωμένες συριακές περιουσίες της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών, των νεκροταφείων και των χωριών που δεν είναι εγγεγραμμένα σε συριακό ίδρυμα. Ο ισχύων νόμος δεν επιτρέπει στη συριακή κοινότητα να μεταφέρει τέτοιες μη κοινοποιημένες ιδιοκτησίες από το δημόσιο ταμείο σε θρησκευτικό ίδρυμα. Η κυβέρνηση πρότεινε να μεταβιβάσει τις θρησκευτικές ιδιότητες στο GDF και να δώσει μακροπρόθεσμες μισθώσεις στη συριακή κοινότητα, αλλά η κοινότητα απέρριψε την πρόταση και επιδίωκε ένα νομικό πλαίσιο που θα της παρείχε πλήρη κυριότητα. Ένας συριακός βουλευτής τον Ιούλιο κάλεσε την κυβέρνηση να υιοθετήσει πολιτικές για την προστασία των πολιτών διαφορετικών θρησκειών.

Αναφερόμενος στις παραβιάσεις του νόμου περί χωροταξίας, η δημοτική κυβέρνηση στην περιοχή Sultangazi της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα κατεδαφίσει ένα cemevi επειδή δεν είχε καταχωριστεί σωστά ως χώρος λατρείας στα σχέδια χωροταξίας της περιοχής. Δύο ημέρες αργότερα όμως το Υπουργείο Εσωτερικών ακύρωσε την απόφαση.

Η κυβέρνηση συνέχισε να παρέχει γήπεδα για την κατασκευή ναυπηγείων και να χρηματοδοτεί την κατασκευή τους μέσω δήμων.Σύμφωνα με τον Diyanet, ο αριθμός των τεμενών αυξήθηκε από 87.381 το 2016 σε πάνω από 90.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Παρόλο που οι ομάδες Αλεβί ήταν σε θέση να οικοδομήσουν νέο cemevis , η κυβέρνηση συνέχισε να μειώνεται για να παρέχει οικονομική στήριξη για την κατασκευή τους. Τον Αύγουστο ο Πρόεδρος Ερντογάν προήδρευσε την επίσημη έναρξη του ιστορικού τζαμιού της Κωνσταντινούπολης Hamidiye μετά την αποκατάστασή του από το GDF.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια του μήνα του Ραμαζανιού, για τρίτη χρονιά το θρησκευτικό τηλεοπτικό κανάλι της κυβέρνησης, η Diyanet TV, μεταδίδει μια καθημερινή απαγγελία των Κορανικών στίχων από την Αγία Σοφία, η οποία εκκοσμίθηκε και μετατράπηκε σε μουσείο το 1935. Τον Ιούνιο, Ο Μεχμέτ Γκόρμεζ έδωσε μια ειδική συνέντευξη από την Αγία Σοφία, ενώ ο μουσουλμανικός κλήρος προς την προσευχή μεταδόθηκε από τους μιναρέδες.

Η κυβέρνηση συνέχισε να επιτρέπει ετήσιες και άλλες αναμνηστικές υπηρεσίες θρησκευτικής λατρείας σε θρησκευτικά σημαντικά αξιοθέατα που είχαν προηγουμένως μετατραπεί σε κρατικά μουσεία, όπως η εκκλησία του Αγίου Πέτρου στην Αντάκια, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου κοντά στο Ντεμί, η εκκλησία του Αγίου Παύλου κοντά στην Ίσπαρτα, η Παναγία κοντά στο Selcuk. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ακύρωσε και πάλι μια ετήσια υπηρεσία στη Μονή Σουμελά κοντά στο Τραπεζούντα λόγω της συνεχιζόμενης αποκατάστασής του και πραγματοποίησε την τελετή σε μια εναλλακτική τοποθεσία.

Το Δεκέμβριο το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε μια ένσταση από ένα τοπικό δικαστήριο σε μια διάταξη του νόμου που απαγόρευε πολιτικές δραστηριότητες και δηλώσεις από ιμάμηδες. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ιμάμηδες, οι μούφτιδες και άλλοι υπάλληλοι του Ντιγιανέτ παραμένουν απαγορευμένοι από την άσκηση πολιτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων είναι η εξύμνηση ή η κριτική ενός πολιτικού κόμματος.

Τον Μάρτιο, μια απόφαση του τοπικού δικαστηρίου στην Αττάλεια χορήγησε στην κόρη μιας αθεϊστικής οικογένειας απαλλαγή από τα υποχρεωτικά μαθήματα θρησκείας, αφού η οικογένεια κατέθεσε ένσταση.

Τον Δεκέμβριο, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας υπέγραψε τριετές πρωτόκολλο με το ισλαμικό Ίδρυμα Hizmet για την παροχή εκπαίδευσης «ηθικών αξιών” κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών διδασκαλίας. Μια ένωση δασκάλων, η Egitim-Sen, δήλωσε ότι η κατοχή τέτοιων προγραμμάτων κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών θα υποχρέωνε τους μαθητές να παρακολουθήσουν και να επικρίνουν το υπουργείο για την δήθεν μεταβίβαση των καθηκόντων του σε έναν οργανισμό που συνδέεται με ένα θρησκευτικό κομμάτι . Η ένωση ζήτησε από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρώσει το πρωτόκολλο.

Στο τέλος του έτους, η κυβέρνηση εξακολούθησε να μην συμμορφώνεται με την απόφαση του ΕΔΑΔ του 2013, σύμφωνα με την οποία τα κυβερνητικά μαθήματα υποχρεωτικής θρησκείας στα δημόσια σχολεία παραβίαζαν την εκπαιδευτική ελευθερία. Το ΕΣΔΑ είχε αρνηθεί την προσφυγή της κυβέρνησης στην απόφαση το 2015 και υποστήριξε το νόμιμο αίτημα της κοινότητας Alevi ότι τα κυβερνητικά μαθήματα προωθούσαν το σουνιστικό Ισλάμ και ήταν αντίθετα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του. Οι αρχές πρόσθεσαν υλικό για τον Αλεβισμό στο πρόγραμμα σπουδών θρησκευτικών μαθημάτων το 2011 μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά πολλοί Αλέβις δήλωσαν ότι το υλικό ήταν ανεπαρκές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, λανθασμένο. Η κατασκευή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2015 σε σχολή Alevi στην περιοχή Kucukcekmece της Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Nabi Avci δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα κατασκευάσει το σχολείο σε συνεργασία με το μη κυβερνητικό οργανισμό Helping Hands Foundation ως χώρος διδασκαλίας των πεποιθήσεων των Alevi-Bektashi. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η κατασκευή των κύριων και των προσαρτημένων κτιρίων του σχολείου συνεχίστηκε στο τέλος του έτους.

Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας πραγματοποίησε εκτεταμένη αναθεώρηση του σχολικού προγράμματος, το οποίο ορισμένα κοσμικά άτομα, ο Αλέβις και άλλοι πολίτες επέκριναν ευρέως για την αύξηση του περιεχομένου των μουσουλμανικών σουνιτών στα εγχειρίδια, περικόπτοντας μερικά στοιχεία σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που θέσπισε ο Mustafa Kemal Ataturk, ιδρυτής της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Το νέο πρόγραμμα περιλάμβανε την Ισλαμική έννοια της τζιχάντ σε εγχειρίδια και παρέλειψε τη θεωρία της εξέλιξης, μεταξύ άλλων αλλαγών. Λεπτομέρειες σχετικά με την έγκαιρη εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών ήταν περιορισμένες. Τον Σεπτέμβριο, οι ομάδες Αλεβί και οι κοσμικοί διαμαρτυρήθηκαν για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε διάφορες πόλεις και ζήτησαν ένα «επιστημονικό» και κοσμικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Alevis επικρίνει το νέο πρόγραμμα σπουδών ως περισσότερο σεχταριστικό από το προηγούμενο.

Τον Σεπτέμβριο, ο Diyanet ανακοίνωσε ένα σχέδιο επέκτασης και μόνιμης εφαρμογής ενός πιλοτικού προγράμματος που ξεκίνησε το 2016 για να αναθέσει στους υπαλλήλους της Diyanet, συμπεριλαμβανομένων των ιμάμηδων, στους πανεπιστημιακούς κοιτώνες που λειτουργούσε η κυβέρνηση σε κάθε επαρχία. Ο Diyanet δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι θα παρέχουν «ηθική καθοδήγηση» για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα «ηθικών αξιών» στα κοιτώνα και θα απαντήσουν στον επαρχιακό μουφτή της Diyanet, με ανασκοπήσεις επιδόσεων κάθε έξι μήνες. Πολλοί αυτοσυντηρούμενοι κοσμικοί πολίτες επέκριναν το σχέδιο, λέγοντας ότι έδωσε στη θρησκεία μεγαλύτερη επιρροή στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι μη Σουνίτες μουσουλμάνοι δήλωσαν ότι συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση εξαιρέσεων από την υποχρεωτική θρησκευτική διδασκαλία στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συχνά έπρεπε να επιλέξουν από μαθήματα σχετικά με διαφορετικές πτυχές του σουνιτικού Ισλάμ, ειδικά εάν τα δελτία ταυτότητάς τους αναφέρουν τη θρησκεία τους ως «μουσουλμανική». δήλωσε ότι η υποχρεωτική διδασκαλία κάλυψε μια σειρά από παγκόσμιες θρησκείες, αλλά ορισμένες θρησκευτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Αλεβίτη και μέλη της συριακής ορθόδοξης κοινότητας, ανέφεραν ότι τα μαθήματα αντανακλούσαν σε μεγάλο βαθμό το ισλαμικό δόγμα του Hanafi Sunni και περιείχαν αρνητικές και λανθασμένες πληροφορίες για άλλες θρησκευτικές ομάδες.Κάποιοι Αλέβις δήλωσαν ότι τα σχολεία δίδαξαν στους φοιτητές του Alevi λανθασμένες πληροφορίες για τη δική τους πίστη, την οποία οι γονείς έπρεπε να διορθώσουν στο σπίτι.

Τον Σεπτέμβριο ένα ίδρυμα Alevi εξέδωσε μια δημόσια δήλωση που επικρίνει ένα βιβλίο δευτέρου βαθμού που περιγράφει ένα θρησκευτικό τελετουργικό Alevi ως «λαϊκό χορό».

Τα μέλη άλλων μειονοτικών θρησκευτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Προτεσταντών, δήλωσαν επίσης ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην απόκτηση εξαιρέσεων από τάξεις θρησκείας. Κάποιες πηγές ανέφεραν ότι επειδή τα σχολεία δεν παρείχαν εναλλακτικές λύσεις για τους φοιτητές που απαλλάχθηκαν από την υποχρεωτική θρησκευτική διδασκαλία, αυτοί οι μαθητές ξεχώρισαν και ως εκ τούτου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ένα πρόσθετο κοινωνικό στίγμα

Η κυβέρνηση συνέχισε να επιτρέπει στα ιδρύματα ελληνορθόδοξων, αρμενικών και εβραϊκών θρησκευτικών κοινοτήτων να λειτουργούν σχολεία υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Θα μπορούσαν επίσης να παρακολουθήσουν παιδιά από αρμενιστές μετανάστες χωρίς έγγραφα και από αρμενικούς πρόσφυγες από τη Συρία. Επειδή η κυβέρνηση νόμιμα ταξινομούσε τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων ως «επισκεπτών», ωστόσο, δεν ήταν επιλέξιμα να λάβουν δίπλωμα από αυτά τα σχολεία. Τα προγράμματα σπουδών αυτών των σχολείων περιείχαν πληροφορίες μοναδικές για τους πολιτισμούς των τριών ομάδων και διδακτικές στις γλώσσες των μειονοτικών ομάδων. Οι τρεις κοινότητες συνέχισαν να χρηματοδοτούν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αυτών των σχολείων. η κυβέρνηση χρηματοδότησε τάξεις που δίδαξαν στα τουρκικά. Η συριακή ορθόδοξη κοινότητα, η οποία λειτούργησε στο νηπιαγωγείο από το 2014, εξακολουθούσε να μην μπορεί να ανοίξει επιπλέον σχολεία. Η κυβέρνηση δεν επέτρεψε σε άλλες θρησκευτικές ομάδες να λειτουργούν σχολεία.

Η κυβέρνηση περιόρισε τον αριθμό των φοιτητών που έγιναν δεκτοί στα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανέθεσε δεκάδες χιλιάδες φοιτητές σε κρατικά χριστιανικά σχολεία ” imam hatip ” με βάση τις βαθμολογίες εξετάσεων εισόδου ή την εγγύτητα. Η κυβέρνηση συνέχισε να μετατρέπει πολλά μη θρησκευτικά δημόσια σχολεία σε σχολές imam hatip , αναφέροντας τη ζήτηση, και οι μαθητές ανέφεραν ότι αυτό δημιούργησε ένα γεωγραφικό εμπόδιο για όσους προτίμησαν να παρακολουθήσουν κοσμικά δημόσια σχολεία. Η εγγραφή στις σχολές imam hatip αυξήθηκε σε 1,2 εκατομμύρια φοιτητές, από περίπου ένα εκατομμύριο το 2015. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, η κυβέρνηση έκλεισε τουλάχιστον 1.284 ιδιωτικά σχολεία, πολλά από τα οποία συνδέονταν με το κίνημα της Fethullah Gulen, λόγους. Η κυβέρνηση μετέτρεψε ορισμένα από αυτά τα ιδιωτικά σχολεία σε σχολές imam hatip .

Ορισμένα σχολικά εγχειρίδια συνέχισαν να περιέχουν κριτικές για τους ιεραποστόλους. Ένα συνηθισμένο βιβλίο με τίτλο «Η Ιστορία των Μεταρρυθμίσεων της Τουρκικής Δημοκρατίας και ο Ατατούρκος” περιέγραψαν τις ιεραποστολικές δραστηριότητες σε ένα τμήμα με τίτλο «Εθνικές Απειλές”. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2015, το 66% των ερωτηθέντων θεώρησε αρνητική άποψη για ιεραποστόλους και ιεραποστολική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.

Πολλά δημόσια κτήρια, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, διατηρούσαν μικρά τζαμιά στα οποία οι μουσουλμάνοι μπορούσαν να προσευχηθούν. Τον Ιούνιο, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας εξέδωσε νέο κανονισμό που απαιτεί από κάθε νέο σχολείο να έχει ένα mescit,μια ισλαμική αίθουσα προσευχής. Η κυβέρνηση συνέχισε να αρνείται στον Αλεβίς το δικαίωμα να δημιουργήσει παρόμοιους τόπους λατρείας σε κυβερνητικά κτίρια που δεν περιείχαν τόπους λατρείας για μη Σουνίτες. Οι ηγέτες των Alevi ανέφεραν ότι δεν υπήρχε αρκετός αριθμός cemevis στη χώρα για να καλύψει τη ζήτηση, δηλώνοντας ότι υπήρχαν 2.500 έως 3.000 περίπου. Η κυβέρνηση συνέχισε να δηλώνει ότι τα τζαμιά που χρηματοδοτούνται από το Diyanet ήταν διαθέσιμα στον Alevis και σε όλους τους μουσουλμάνους, ανεξάρτητα από το σχολείο θρησκευτικής σκέψης τους.

Στο τέλος του έτους η κυβέρνηση δεν είχε ακόμη αναγνωρίσει νόμιμα το cemevis ως τόπους λατρείας. Το Ανώτατο Εφετείο είχε επιβεβαιώσει την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου τον Αύγουστο του 2015 ότι τα cemevis είναι τόποι λατρείας και πρέπει να τύχουν των ίδιων ωφελειών που λαμβάνουν τα τζαμιά της Σουνιέ, όπως η απαλλαγή από την πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Οι περισσότεροι δήμοι εξακολούθησαν να παραιτούνται από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας μόνο για μουσουλμανικά μουσουλμανικά σουνίτες. Ωστόσο, αρκετοί δήμοι υπό την ηγεσία του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP), αναγνώρισαν το cemevis και παραιτήθηκαν από τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας. Ο Alevis εξέδωσε δημόσιες δηλώσεις καλώντας την κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τον Ιούνιο, η ΕΔΑΔ επέβαλε στην κυβέρνηση 54.000 ευρώ (64.800 δολάρια) για την άρνηση πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας ενός κέμεβι στην Κωνσταντινούπολη. Τον Ιούλιο, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε υπέρ ενός άλλου cemevi στην Κωνσταντινούπολη, αναγκάζοντας τον Diyanet να πληρώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε την απόφαση αυτή σε εθνικό επίπεδο μέχρι το τέλος του έτους.

Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Ισμέμ Γιλμάζ ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι ένας ακαδημαϊκός που διέκοψε το πανεπιστήμιο από το πανεπιστήμιο για προσβολή και απειλή του Αλεβίς για τους λογαριασμούς των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης του αποκαταστάθηκε και μεταφέρθηκε σε άλλο δημόσιο πανεπιστήμιο.

Τον Νοέμβριο, η κυβέρνηση ψήφισε νόμο που εξουσιοδοτεί τους μουφτήδες επαρχίας και επαρχίας και τους υποψήφιους να εγγραφούν και να τελέσουν γάμους για λογαριασμό του κράτους. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι ο νέος νόμος θα καταστήσει αποτελεσματικότερη τη διαδικασία εγγραφής γάμου και γάμου και υποστηρικτές δήλωσαν ότι η νομοθεσία θα μείωνε τους παράνομους μη εγγεγραμμένους θρησκευτικούς γάμους. Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι ο νόμος παραβίασε την αρχή του κοσμικού καθεστώτος του συντάγματος, ενώ οι γυναικείες οργανώσεις δήλωσαν ότι θα αυξήσουν τους γάμους των παιδιών. Ο νόμος δεν έδωσε την ίδια εξουσία στους κληρικούς άλλων θρησκειών, με αποτέλεσμα ορισμένοι επικριτές να ισχυριστούν ότι ο νόμος αγνόησε τις ανάγκες άλλων θρησκευτικών ομάδων, αντιμετωπίζοντας μόνο τα αιτήματα κάποιων εντός της σουνιτικής μουσουλμανικής πλειοψηφίας.

Το Diyanet ρυθμίζει τη λειτουργία όλων των εγγεγραμμένων τζαμιών. Πληρώνονταν οι μισθοί 112.725 θρησκευόμενων στο τέλος του 2016, το τελευταίο έτος για το οποίο υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, σε σύγκριση με 117.378 το 2015. Η κυβέρνηση δεν πλήρωσε τους μισθούς των θρησκευτικών ηγετών, των εκπαιδευτών ή άλλου προσωπικού που ανήκε σε άλλες θρησκευτικές ομάδες . Τον Ιανουάριο του 2016, το Ίδρυμα του Διαμεσολαβητή ανταποκρίθηκε σε μια έκκληση του Ιδρύματος Εκκλησιαστικών Εκκλησιών Boyacoy Surp Yerits Mangants, εκδίδοντας συμβουλευτική γνώμη ότι το Diyanet πρέπει να πληρώσει τους μισθούς των ιερέων. Ο επικεφαλής διαμεσολαβητής δήλωσε ότι υποστήριξε «την εξάλειψη της άδικης μεταχείρισης τροποποιώντας τους σχετικούς κανονισμούς.” Μέχρι το τέλος του έτους δεν υπήρξε καμία ενέργεια επί του θέματος.

Τον Αύγουστο, οι 68 Μάρτυρες του Ιεχωβά αντιμετώπισαν διώξεις ως αντιρρησίες συνείδησης στη στρατιωτική θητεία. Οι αξιωματούχοι των Μαρτύρων του Ιεχωβά δήλωσαν ότι η κυβέρνηση υπέβαλε αντιρρησίες συνείδησης του Μάρτυρα «σε ατελείωτες προσκλήσεις για στρατιωτικό καθήκον, επαναλαμβανόμενα πρόστιμα και απειλές φυλάκισης».

Ορισμένοι μη μουσουλμάνοι δήλωσαν ότι η απαρίθμηση της θρησκευτικής τους ταυτότητας στις εθνικές ταυτότητες τους εκθέτει σε διακρίσεις και παρενόχληση. Μέλη πολλών θρησκευτικών ομάδων συνέχισαν να ισχυρίζονται ότι απέκλεισαν από το να αποκτήσουν κυβερνητικές θέσεις εργασίας και αντιμετώπισαν διακρίσεις στον ιδιωτικό τομέα είτε για να μη συμπεριλάβουν μια θρησκευτική συνένωση είτε για να δηλώσουν μια μη μουσουλμανική θρησκεία στις δικές τους ταυτότητες.

Τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση άρχισε να διανέμει νέες εθνικές ταυτότητες που κατέγραψαν τη θρησκευτική συνήθεια ενός ατόμου σε ένα τσιπ στην κάρτα, ορατό μόνο όταν σαρώθηκε από έναν υπολογιστή. Τον Φεβρουάριο του 2016 ο τότε υπουργός Εσωτερικών Efkan Ala ανακοίνωσε ότι η καταγραφή της θρησκευτικής συγγένειας στο τσιπ θα ήταν προαιρετική.

Στο Nusaybin, η συριακή κοινότητα αποκατέστησε τρεις από τις επτά συριακές εκκλησίες που υπέστησαν βλάβη ή καταστράφηκαν για αρκετά χρόνια κατά τη διάρκεια κυβερνητικών συγκρούσεων με το PKK. Δύο από τις επτά εκκλησίες καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. οι εργασίες ανακαίνισης για τις δύο άλλες συνέχισαν στο τέλος του έτους. Τον Νοέμβριο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Χακάν Κάβουσογλου δήλωσε ότι η κυβέρνηση σχεδίαζε να μεταφέρει τις συριακές εκκλησίες στα συριακά ιδρύματα στο χωριό Ταρκόι του Μαρντίν, σημειώνοντας ότι ο νόμος θα διευκόλυνε επίσης τη μεταφορά ακινήτων στο Ίδρυμα Mor Gabriel στο Mardin .Στις εκκλησίες του Taskoy, στο Mardin περιλαμβάνονται ο Mor Dimet, ο Mor Salito, ο Meryem Ana, ο Mor Gevargis, ο Mor Batlo, ο Mor Simuni και ο Mor Semun.

Τον Απρίλιο, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Veysi Kaynak ανακοίνωσε κυβερνητικά κονδύλια για την ανακαίνιση εκκλησίας στην Μπούρσα και το κτίριο θα ανοίξει ξανά για θρησκευτικές υπηρεσίες. Οι γερμανικές καθολικές, ρωμαιοκαθολικές, ορθόδοξες και τουρκικές προτεσταντικές κοινότητες έχουν μοιραστεί το κτίριο, το οποίο έχει στην κατοχή της η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων για περισσότερα από 10 χρόνια.

Το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας φιλοξένησε μια εκδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας της Μνήμης του Ολοκαυτώματος στις 27 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια παρευρέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Tugrul Turkes. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσης γραπτή δήλωση για την εκδήλωση. Τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση υπενθύμισε και πάλι τους περίπου 800 Εβραίους πρόσφυγες που πέθαναν στο Στράντο όταν βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Κωνσταντινούπολης το 1942. Ο Διοικητής της Κωνσταντινούπολης παρακολούθησε τον εορτασμό και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε συλλυπητήρια.

Μουσουλμάνοι, εβραϊκοί και χριστιανοί θρησκευτικοί ηγέτες συναντήθηκαν με εκπροσώπους διαφόρων δήμων της Κωνσταντινούπολης για δημόσιο αντάρτη τον Ιούνιο.

Τον Νοέμβριο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προήδρευσε την τελετή επανεκκίνησης της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Aya Yorgi στην περιοχή Edirnekapi της Κωνσταντινούπολης μετά από τρία χρόνια αποκατάστασης της εκκλησίας από το GDF. Ο διοικητής της Κωνσταντινούπολης, κ. Vasip Sahin, και ο γενικός διευθυντής της GDF Adnan Ertem, παρακολούθησαν την τελετή εκ νέου θέσης σε λειτουργία.

Τμήμα ΙΙΙ. Κατάσταση του κοινωνικού σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας

Μέλη της εβραϊκής κοινότητας συνέχισαν να εκφράζουν ανησυχία για τον αντισημιτισμό και τις αυξημένες απειλές βίας σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση απάντησε σε συγκεκριμένες απειλές βίας από το ISIS εναντίον εβραϊκών σχολείων, εφαρμόζοντας ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας δήλωσαν ότι τα κυβερνητικά μέτρα ήταν χρήσιμα.

Τον Ιούλιο περίπου 100 μέλη της Alperen Hearths διαμαρτυρήθηκαν έξω από τη συναγωγή Neve Salom στην Κωνσταντινούπολη, απαντώντας στα μέτρα ασφαλείας που είχε εφαρμόσει το Ισραήλ στο Χάραμ αλ Σαρίφ στην Ιερουσαλήμ μετά από επίθεση της 14ης Ιουλίου που σκότωσε δύο ισραηλινούς αστυνομικούς. Η Alperen Hearths χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ίδρυμα και με ιδεολογικούς δεσμούς με το Ισλαμιστικό Εθνικιστικό Κόμμα Μεγάλου Ενοποίησης. Οι πηγές δεν ανέφεραν αστυνομική παρουσία κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας. Ο Πρόεδρος της Αλμερέν Κάρτα Κισσάτ Μικάν κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι εμποδίζει την ελευθερία λατρείας των Παλαιστινίων και απείλησε την εβραϊκή κοινότητα: «Αν εμποδίζετε την ελευθερία μας στη λατρεία εκεί, τότε θα εμποδίσουμε την ελευθερία σας λατρείας εδώ και δεν θα μπορέσετε να εισέλθετε εδώ «Οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και κλώττουν τις πόρτες της συναγωγής πριν διασκορπιστούν οικειοθελώς. Η εβραϊκή κοινότητα κάλεσε τις αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Αρκετές ημέρες μετά την επίθεση, υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάλεσαν εκπροσώπους της κοινότητας να επιδείξουν υποστήριξη στην κοινότητα.

Τον Αύγουστο δύο άτομα προσευχήθηκαν μέσα στην Αγία Σοφία για να διαμαρτυρηθούν για τα μέτρα ασφαλείας του Ισραήλ στο Haram al-Sharif / Temple Mount. «Αυτό είναι ένα τζαμί, όχι ένα μουσείο”, ανέφεραν τα άτομα. Οι αστυνομικοί τους απομάκρυναν από την ένωση μετά την προσευχή.

Μετά από μια επίθεση του ISIS τον Ιανουάριο στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Κωνσταντινούπολης, ένας σχολιαστής για τον κυβερνητικό τηλεοπτικό σταθμό Kanal A δήλωσε ότι οι ηγέτες των Αλεβί θα σκοτωθούν πρώτα σε περίπτωση εμφυλίου πολέμου στη χώρα. Οι ομάδες Alevi είδαν τα σχόλια ως απειλή. ο σχολιαστής ζήτησε συγγνώμη αργότερα στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η συριακή ορθόδοξη κοινότητα συνέχισε να επιδιώκει συμφωνία με την Ρωμαιοκαθολική κοινότητα για να χτίσει μια δεύτερη εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη για να φιλοξενήσει τον αυξανόμενο πληθυσμό της. Η συριακή ορθόδοξη κοινότητα μέχρι σήμερα είχε μόνο μία εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη για να εξυπηρετήσει έναν εκτιμώμενο τοπικό πληθυσμό από 17.000 έως 20.000. Επειδή η γη που πρόσφερε ο δήμος της Κωνσταντινούπολης στο Ίδρυμα της Συριακής Εκκλησίας για να χτίσει μια δεύτερη εκκλησία που ανήκε προηγουμένως στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς απαιτούσε γραπτή συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Οι δύο κοινότητες δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους.

Η αντισημιτική ρητορική συνεχίστηκε περιοδικά σε ορισμένα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους. Τον Ιανουάριο ο αρθρογράφος Yusuf Kaplan στην εφημερίδα προόδου της κυβέρνησης Yeni Safak ισχυρίστηκε ότι η χώρα είχε «εβραϊκή επιρροή» τους τελευταίους δύο αιώνες και περιέγραψε την εικαζόμενη επίδραση ως «όγκο». Τον Ιανουάριο ένας αρθρογράφος στην ισλαμική Yeni Soz καθημερινά υποστήριξε το ISIS, Η Αλ Κάιντα, το ΡΚΚ, το «FETO» και άλλες παρόμοιες ομάδες ήταν προϊόντα συμμαχίας μεταξύ του «διαβόλου και των Εβραίων». Τον Μάρτιο ένας αρθρογράφος στην ΙσλαμιστικήΜίλατ δήλωνε ότι ο Β ‘Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε για να εδραιώσει το κράτος του Ισραήλ και είπε ότι ο πόλεμος ήταν ένας «πόλεμος ανεξαρτησίας» για τους Εβραίους. Τον Μάιο, ένας συντάκτης στην προχρονολόγηση Star δήλωνε ότι «οι Ευαγγελικοί και οι Εβραίοι» υποστήριζαν το ΡΚΚ. Ο ίδιος αρθρογράφος ισχυρίστηκε ότι το «FETO” ήταν ένα ευαγγελικό κίνημα μεταμφιεσμένο ως το Ισλάμ. Τον Ιούλιο, ένα άρθρο Yeni Soz υποστήριξε ότι το λεσβιακό, ομοφυλοφιλικό, αμφιφυλόφιλο, τρανσέξουαλ και διαφυλετικό κίνημα χρηματοδοτήθηκε από τους «Σατανιστές Εβραίους”.

Μια νέα και δημοφιλής τουρκική τηλεοπτική σειρά, «Ο τελευταίος αυτοκράτορας», εξέφρασε ανησυχία μεταξύ κάποιων στην εβραϊκή κοινότητα λόγω της αντισημιτικής ιστορίας της, η οποία απεικόνιζε τους Εβραίους ως τους πιο κακούς χαρακτήρες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το επεισόδιο του Μαρτίου προκάλεσε μεγάλη αύξηση των αντισημιτικών μηνυμάτων στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Απρίλιο δύο φορές οι αδιευκρίνιστοι βανδάλες έβλαψαν τους τάφους και τα ιερά των Αλεβί σε ένα νεκροταφείο του Χατάϊ. Τον Νοέμβριο, οι πηγές του Hatay ανέφεραν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει την ασφάλεια των μειονοτικών θρησκευτικών χώρων και να βοηθήσει να καθαρίσει μετά από πράξεις βανδαλισμού.

Διάφορες αυτοπροσδιοριζόμενες ισλαμικές ομάδες εξακολούθησαν να απειλούν και να βλάπτουν τα χριστιανικά μέρη λατρείας. Τον Σεπτέμβριο μια άγνωστη ομάδα έριξε πέτρες στην Αρμενική Εκκλησία Surp Tateos στη γειτονιά Narlikapi της Κωνσταντινούπολης, σπάζοντας παράθυρα. Κάποιοι μάρτυρες δήλωσαν ότι οι επιτιθέμενοι φώναζαν αντι-αρμενικά συνθήματα ενώ πραγματοποιήθηκε μια βαπτιστική τελετή μέσα.

Τον Σεπτέμβριο ο πρόεδρος του Ιδρύματος Αρμενικής Εκκλησίας Surp Giragos είπε ότι άγνωστοι κακοποιοί είχαν διαρρήξει την εκκλησία στο Ντιγιαρμπακίρ πολλές φορές, παρά τη συνεχιζόμενη απαγόρευση της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Διάφορες εθνικιστικές ισλαμικές ομάδες συνέχισαν να υποστηρίζουν τη μετατροπή κάποιων πρώην ορθόδοξων εκκλησιών, συμπεριλαμβανομένου του μουσείου της Αγίας Σοφίας της Ιστανμπούλ, σε τζαμιά, με επικρίσεις από ορισμένες χριστιανικές ομάδες. Η Αγία Σοφία ήταν μια Ορθόδοξη εκκλησία από το 537-1453 και ένα τζαμί από το 1453-1931. Οι εκστρατείες εντάθηκαν μετά την Αγία Σοφία του Τραπεζούντα, μια βυζαντινή εκκλησία του 12ου αιώνα που λειτουργούσε ως μουσείο για τα προηγούμενα 50 χρόνια, μετατράπηκε σε τζαμί το 2013. Το Μάιο, χιλιάδες συμμετείχαν σε Ισλαμική προσευχή το πρωί έξω από την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης . Η ισλαμική εθνικιστική ανατολική ένωση νέων διοργάνωσε την εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού της κυβέρνησης για την 564η επέτειο της οθωμανικής κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης.

Τον Δεκέμβριο, μετά την αναγνώριση από την αμερικανική κυβέρνηση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, ο βουλευτής του AKP Σάμιλ Ταγιάρ στο Twitter ζήτησε την επανέναρξη της Αγίας Σοφίας ως τζαμί ως απάντηση: «Αν το πείτε, αφήστε την Αγία Σοφία ανοιχτή στις προσευχές. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε προσευχές της Παρασκευής στην Αγία Σοφία. «Λίγες μέρες αργότερα, μια ομάδα από την Alperen Hearth αναγνώρισε μια κλήση προς την προσευχή μέσα στην Αγία Σοφία και άρχισε να προσεύχεται. Τα μέλη της ομάδας δήλωσαν ότι διαμαρτύρονταν για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από την αμερικανική κυβέρνηση. Η αστυνομία συνέλαβε τους διαδηλωτές και αργότερα τους απελευθέρωσε.

Στις 22 Νοεμβρίου τα μη αναγνωρισμένα άτομα στη Μαλάτια έγραψαν κόκκινα σημάδια «Χ” στις μπροστινές πόρτες των 13 οικογενειών Alevi. τα μέλη της οικογένειας δήλωσαν ότι αντιλήφθηκαν τα σημάδια ως απειλή. Ο Αλέβις ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα. Ο Αλέβις πραγματοποίησε τότε μια διαδήλωση διαμαρτυρίας στη Μαλάτια. Τον Δεκέμβριο αγνώριστα άτομα ζωγράφιζαν έναν κόκκινο σταυρό στον τοίχο ενός οικισμού Αλεβή στη Μάνισα. Ο κάτοικος ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, που έσβησε το σήμα. Οι εισαγγελείς διερεύνησαν την υπόθεση, αλλά δεν υπήρξαν άλλες εκθέσεις ή ενέργειες μέχρι το τέλος του έτους.

Στις 24 Νοεμβρίου ένα άτομο έριξε ένα τούβλο μέσα από το παράθυρο του γραφείου της Εκκλησίας του Kurtulus (Σωτηρία), μιας προτεσταντικής εκκλησίας στη Μαλάτια. Ο ύποπτος έφυγε από τη σκηνή, αλλά η αστυνομία τον έπιασε αργότερα εκείνη τη νύχτα και τον απελευθέρωσε την επόμενη μέρα. Δύο επιθέσεις με στόχο την εκκλησία πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος.

Τον Ιούνιο η εβραϊκή κοινότητα φιλοξένησε και πάλι ένα iftar στη Συναγωγή της Μεγάλης Οδηρίδας για εκατοντάδες συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων μουσουλμάνων και χριστιανών.

Τον Φεβρουάριο οι στρατιωτικοί πραγματοποίησαν επίσημη τελετή κηδείας στη Γκόκκαδα (Ίμβρος) για έναν αποθανόντα ελληνορθόδοξο βετεράνο του κορεατικού πολέμου.

Τμήμα IV. Πολιτική και δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Οι πρεσβευτές, πρεσβευτές και προξενικοί υπάλληλοι και επισκέπτονται Αμερικανούς αξιωματούχους που ασχολούνται τακτικά με κυβερνητικούς αξιωματούχους καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εξωτερικών Diyanet και GDF, για να υπογραμμίσουν τη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας, της διαθρησκευτικής ανοχής και να καταδικάσουν μίσους ή διακρίσεις γλώσσα που απευθύνεται σε όλες τις θρησκευτικές ομάδες. Μεταξύ άλλων ζητούν από την κυβέρνηση να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην άρση των περιορισμών στις θρησκευτικές ομάδες, έθεσαν το ζήτημα της αποκατάστασης και αποκατάστασης των περιουσιών και συζήτησαν συγκεκριμένες περιπτώσεις θρησκευτικών διακρίσεων. Οι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνέχισαν να συγκεντρώνουν με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους την εξαιρετική σημασία της Αγίας Σοφίας ως σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης και ουσιαστικού διαλόγου και σεβασμού μεταξύ των θρησκειών. Οι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και οι επισκέπτες παρότρυναν επίσης την ταχεία αποκατάσταση εκκλησιαστικών περιουσιών που έχουν απαλλοτριωθεί στο Ντιγιαρμπακίρ και το Μαρντίν.

Στις 15 Αυγούστου, ο υπουργός Εξωτερικών ζήτησε την απελευθέρωση του αμερικανού ποιμένα. Η περίπτωση του ποιμένα ήταν ένα από τα πολλά που αφορούσαν κρατούμενους Αμερικανούς που κρατούνται υπό κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι άλλες περιπτώσεις δεν αφορούσαν άτομα με δεσμούς με θρησκευτικές χριστιανικές ομάδες. Η αμερικανική κυβέρνηση εξακολούθησε να επικρίνει τις απαγορεύσεις αυτές ως αδικαιολόγητες.

Ο υφυπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνέχισαν να παροτρύνουν κυβερνητικούς αξιωματούχους να ανοίξουν εκ νέου το Ελληνορθόδοξο σεμινάριο στη Χάλκη.

Τον Ιανουάριο ο Πρέσβης παρακολούθησε την τελετή απομνημόνευσης του Ολοκαυτώματος στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και την ηγεσία της εβραϊκής κοινότητας της χώρας.

Οι ανώτεροι αξιωματούχοι των πρεσβειών και των προξενείων των ΗΠΑ ασχολούνται τακτικά με ένα ευρύ φάσμα ηγετών της θρησκευτικής κοινότητας για να ακούν και να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες τους, να επισκέπτονται τους τόπους λατρείας τους και να προωθούν τον διαθρησκειακό διάλογο. Αξιωματούχοι από την πρεσβεία και τα προξενεία συναντήθηκαν με μέλη του Ελληνικού Ορθόδοξου, Εβραίου, Αρμενικού Αποστολικού Ορθόδοξου Χριστιανού, Αρμένιου Προτεστάντη, Αρμένιου Καθολικού, Προτεστάντη, Αλεβί, Συριακού Ορθόδοξου, Συριακού Καθολικού, Ρωμαιοκαθολικού, Χαλδαίου, Αγίων των Τελευταίων Ημερών και Κοινοτήτων Μπαχάϊ , μεταξύ άλλων, σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρεσβεία και τα προξενεία χρησιμοποίησαν το Twitter και το Facebook για να τονίσουν τη σημασία της ένταξης των θρησκευτικών μειονοτήτων.

ΓΡΑΦΕΊΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ www.state.gov/j/drl/rls/irf/2017/eur/280968.htm

.