Ο Φώτης Κουρμούσης,  Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τόνισε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών Στην< Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ

11 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Φώτης Κουρμούσης,  Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τόνισε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών Στην< Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ

τόνισε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών θα συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της μεγάλης παραπληροφόρησης που υπάρχει σε σχέση με τα «κόκκινα δάνεια», θα παρέχουν λεπτομερή, έγκυρη ενημέρωση και υποστήριξη

σε όλους, ενώ για άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που πιθανώς δεν έχουν είτε τις γνώσεις είτε τα χρήματα για να απευθυνθούν συγκροτημένα στην τράπεζα, προβλέπονται ειδικές διαδικασίες.

Με μία αίτηση από τα συγκεκριμένα άτομα, τα ΚΕΥΔ θα μπορούν να παράσχουν ειδικό, δικηγόρο, οικονομολόγο κτλ., ο οποίος θα πραγματοποιεί είτε μαζί τους είτε για λογαριασμό τους τις απαραίτητες διαδικασίες μέχρι τη ρύθμιση.

Η εξυπηρέτηση γίνεται κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης και μετά από επικοινωνία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)

Απευθύνονται σε μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, μικροέμπορους, μικροεπιχειρηματίες, αγρότες και εργάτες, σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (προβλήματα υγείας, ΑΜΕΑ οικονομικά αδύναμους), ανέργους.

Το προσωπικό αυτό θα αμείβεται μέσω των κεφαλαίων που διατίθενται από το ΕΣΠΑ, ενώ για τον πολίτη η υπηρεσία θα είναι εντελώς δωρεάν.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ)

– Ενημερώνουν τους δανειολήπτες ως προς τα δικαιώματά τους σε σχέση με τις οφειλές τους προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξυπηρετούμενων ή μη ιδιωτικών δανείων.

– Παρέχουν στους δανειολήπτες συμβουλές διαχείρισης των δανειακών τους υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ατομικές συνθήκες – ιδιότητες (ζητήματα υγείας, ανεργίας, κ.ά.).

– Μεσολαβούν, κατόπιν αιτήσεων των δανειοληπτών, και συνδιαλέγονται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ρύθμισης διακανονισμού της πληρωμής των οφειλών των αιτούντων από εξυπηρετούμενα ή μη ιδιωτικά δάνεια.

– Παρακολουθούν και παρεμβαίνουν, κατόπιν αιτήσεως των δανειοληπτών, για λογαριασμό τους ώστε να προσαρμόζουν ή να τροποποιούν τις συμφωνίες σε περίπτωση νέων δεδομένων για τον δανειολήπτη που ανατρέπουν τον αρχικό σχεδιασμό της αποπληρωμής.

– Υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους δανειολήπτες στην κατάρτιση οικογενειακών και ατομικών προϋπολογισμών που βοηθούν στην τήρηση των συμφωνηθέντων με τις τράπεζες ρυθμίσεων – διακανονισμών πληρωμής και οφειλών τους.

– Παρέχουν εξειδικευμένη συμβουλευτική στους οφειλέτες που υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας για την Εξωδικαστική Επίλυση Διαφοράς.

– Ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που στοχεύουν στην καλλιέργεια συνετής καταναλωτικής συμπεριφοράς και κουλτούρας συνεργασίας.

– Πληροφόρησης που στοχεύει στην έγκαιρη παρέμβαση για άτομα ευάλωτα στην υπερχρέωση λόγω οικονομικών παραγόντων όσο και για άτομα που αντιμετωπίζουν ξαφνικές δυσχέρειες.

– Εκπαίδευσης και στοχευμένης επιμόρφωσης που στοχεύουν στη γενική και ειδική πρόληψη αντίστοιχα.

– Υποστήριξης που αφορά και την παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χρεών στο πλαίσιο αιτήματος του ενδιαφερομένου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) και τη λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), στο http://www.keyd.gov.gr/

οι δήμαρχοι  που ανήκουν στην αντιπολιτευση βρίσκουν της πρόφασης να μην λειτουργησουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών για να χρεώσουν στον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση τα Κέντρα Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών από πληροφορίες
που έχει Η απόλυτη τηλεφημερίδα elliniko-fenomeno.gr, η εφημερίδα Fenomeno News

.