Διεθνής πρόσκληση για την παραγωγή 10 ταινιών μικρού μήκους

6 Φεβρουαρίου 2019

Ionian University represented by the Department of Audio & Visual Arts takes part in the project “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema” (CIAK). CIAK is funded by the Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020. The Department of Audiovisual Arts is

responsible for organizing and delivering the planned educational activities starting in 2019, as well as theme-specific festivals.

Particularly, CIAK project envisages a pilot action called “Memory”, with the purpose of producing 10 fiction short movies about the common history between Greece and Italy. Accordingly, the aim of the pilot action is to enhance the visibility and image of the involved areas (Apulia and the Greek regions of Epirus, Western Greece and Ionian Islands), their identities and common history, their natural and cultural heritage through the audiovisual tool, by giving this task to young under-35 directors coming from the involved territories, in order to make them active protagonists of their own lands’ cultural development.

Please find attached the full text of the Call in english. The interested economic operators can send their application through digital platform:
https://avarts.ionio.gr/memory-greece-italy/

Submission Deadline: 18-02-2019 23:59 CET (UTC+1)

 Διεθνής πρόσκληση για την παραγωγή 10 ταινιών μικρού μήκους

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την χρηματοδότηση 10 συνολικά ταινιών μικρού μήκους με αντικείμενο την κοινή ιστορία Ελλάδας και Ιταλίας (Memory Greece – Italy).

Η πρόσκληση εκδόθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Interreg CIAK (Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema), το οποίο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και στοχεύει στην ενίσχυση της διασύνδεσης του οπτικοακουστικού τομέα με τις ελληνικές περιφέρειες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό (Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου), μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου, χρηματοδότηση παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και οργανωμένες δράσεις προβολής (φεστιβάλ) ανά περιφέρεια. Η ενίσχυση αυτή, βάσει των αντικειμενικών στόχων του έργου θα έχει επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, στην απασχόληση, αλλά και στον τουρισμό.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έχει ορισθεί η 18η Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων, αλλά και λεπτομέρειες επί του ποσού και σχήματος χρηματοδότησης περιλαμβάνονται στη συνημμένη αναλυτική πρόσκληση, η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στον ιστοχώρο υποβολής:
https://avarts.ionio.gr/memory-greece-italy/

Λήξη Υποβολών: 18-02-2019 23:59 CET (UTC+1)

 

.