Ο πόλεμος των δελφίνων της Ελλάκτωρ μαστιζόταν από έριδες ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γιώργος Προβόπουλος πρόεδρος

4 Φεβρουαρίου 2019

Ο πόλεμος των δελφίνων της Ελλάκτωρ μαστιζόταν από έριδες ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γιώργος Προβόπουλος πρόεδρος

ήταν εσωστρεφής και μαστιζόταν από έριδες πέρασαν και είναι πλέον ασφαλής και σωστά τοποθετημένος για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες» τόνισαν ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γιώργος Προβόπουλος

πρόεδρος του ομίλου, μιλώντας στους εργαζόμενους κατά την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Να αναφερθεί ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία, στα κεντρικά γραφεία του ομίλου.

Από τη μεριά του ο πρόεδρος του ομίλου Γιώργος Προβόπουλος, ξεκίνησε την ομιλία του προς τους 800 εργαζόμενους της Ελλάκτωρ, τονίζοντας πως η διοίκηση αφού χαρτογράφησε σπιθαμή προς σπιθαμή όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, σε Ελλάδα και εξωτερικό, εντόπισε τις αδυναμίες και έθεσε σε εφαρμογή διαδικασίες ορθολογισμού και μηχανισμούς προστασίας της κερδοφορίας μας.

Η εικόνα που αντίκρισα πριν έξι μήνες ήταν απογοητευτική. Η Ελλάκτωρ είχε μπει σε ένα δρόμο που οδηγούσε σε αδιέξοδο, όχι μόνο τους μετόχους αλλά και τους τους εργαζομένους».

Διευθύνων Σύμβουλος της Ελλάκτωρ, τόνισε πως «οι εποχές που η κάθε δραστηριότητα ήταν μία νησίδα απομονωμένη από όλες τις άλλες, κι ο όμιλος τίποτα άλλο παρά ένα συνονθύλευμα θυγατρικών, τελείωσαν». Όσον αφορά στην ΑΚΤΩΡ, ο κ.

Καλλιτσάντσης παραδέχτηκε ότι «για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Όμιλος έχει ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της ΑΚΤΩΡ σε μηνιαία βάση. Για πρώτη φορά η ΑΚΤΩΡ ενσωματώνεται πραγματικά στην Ελλάκτωρ. Τις θέσεις εργασίας μπορεί

να τις δημιουργούν τα ανεκτέλεστα, αλλά τις δουλειές τις διασφαλίζουν οι ισχυροί ισολογισμοί. Αυτή είναι πλέον η στρατηγική της Άκτωρ» ανέφερε χαρακτηριστικά κερδίζοντας το χειροκρότημα των εκατοντάδων εργαζομένων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της διοίκησης για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Η εταιρεία θα κυνηγάει κάθε έργο μικρό ή μεγάλο, με όλες τις δυνάμεις, αλλά μόνο αν αυτό οδηγεί σε κερδοφορία της

Μέση Ανατολή, συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ, ενσωμάτωσε στα αποτελέσματα της για το 9μηνο η Ελλάκτωρ, παράλληλα με την αναδιοργάνωση που επιχειρεί, με τον διευθύνων σύμβουλό της, Αναστάσιο Καλλιτσάντση, να εξηγεί: «Η επιτακτική

ανάγκη οργανωτικής και λειτουργικής αλλαγής στον κλάδο της Κατασκευής με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία, επιβεβαιώνεται πλήρως από τις επιπτώσεις που είχαν τα έργα των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής και το τρίτο τρίμηνο στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ελλάκτωρ, τα ενοποιημένα αποτελέσματα 9μήνου περιλαμβάνουν πρόβλεψη για παρακρατούμενους φόρους από τη δραστηριότητα των παραχωρήσεων, ύψους 10 εκατ., ενώ τα εναπομείναντα 150 εκατ.

προέρχονται από τη δραστηριότητα της κατασκευής (θυγατρική ΑΚΤΩΡ) στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή και μεταξύ άλλων αφορούν σε: Οριστικοποίηση της ζημιάς από την ανάληψη υποχρεώσεων λόγω αδυναμίας συνεταίρου στη Ρουμανία που

ανέρχεται σε 28,9 εκατ. ευρώ. Αναγνώριση ζημιάς έργων στη Ρουμανία ύψους 46,6 εκατ. λόγω: α) επαναξιολόγησης κερδοφορίας από την αλλαγή των συνθηκών εκτέλεσης των έργων και β) των κριτηρίων που θέτει το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 15

Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες». Πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF (κτηριακό) στο Κατάρ, 18,9 εκατ. ευρώ και ζημιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ύψους 8,9 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ως προς το έργο ISF στις 13.6.2018 η διοίκηση του Οµίλου συµφώνησε µε τον συνέταιρο στην ΚΞ ΑΚΤΩΡ – Al Jaber, µε έδρα στο Κατάρ, την αποχώρηση της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ από το σχήµα και την εκτέλεση του έργου. Η συνολική

ζηµιά από τη συµµετοχή του Οµίλου στο εν λόγω έργο ανήλθε σε 58,9 εκατ. ευρώ, η οποία έχει ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Οµίλου.

Όπως επίσης υπογράμμισε ο κ. Καλλιτσάντσης η Ελλάκτωρ «έχει λάβει μία σειρά από μέτρα στις διεθνείς της δραστηριότητες ώστε η εστίαση να μην είναι μόνο στο ανεκτέλεστο, αλλά και στη μελλοντική κερδοφορία. Τα μέτρα

στοχεύουν στο να διασφαλίσουν πως εφεξής η κατασκευή δεν θα αντισταθμίζει την κερδοφόρα απόδοση των άλλων δραστηριοτήτων μας. Η Ελλάκτωρ εδώ και τέσσερις μήνες έχει εκκινήσει μία διαδικασία ανασυγκρότησης, με τη Διοίκηση να

υλοποιεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα όλες τις μεταρρυθμίσεις που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Ιούλιο του 2018. Αυτό θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε προκειμένου ο Όμιλος να μπορεί να επιστρέψει και πάλι μακροχρόνια αξία στους μετόχους»

το πλαίσιο της αναδιοργάνωσης που επιχειρείται οριστικοποιήθηκε η τοποθέτηση του Αλέξανδρου Εξάρχου, ως επικεφαλής της ΑΚΤΩΡ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως μεταβατική) «δεδομένης της εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας του αυτούς τους τέσσερις μήνες στην προσπάθεια για αναδιάταξη της ΑΚΤΩΡ» όπως σημειώνουν κύκλοι της διοίκησης.

Ακόμη, στην ΑΚΤΩΡ έχει αντικατασταθεί το σύνολο των διευθυντικών στελεχών στα Κεντρικά (Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής, Νομικός Σύμβουλος), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει αλλαγές και σε υπεύθυνους έργων στα Βαλκάνια. Στη Διοίκηση της ΑΚΤΩΡ δεν συμμετέχει πλέον κανένα πρόσωπο που είχε άμεση εμπλοκή σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης τα τελευταία χρόνια.

Έχει διοριστεί Επιχειρησιακός Διευθυντής ειδικά για την ΑΚΤΩΡ που υποστηρίζεται από task force, το Νομικό Σύμβουλο, τον Οικονομικό Διευθυντή και εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο. Έχει επιλεγεί και θα αρχίσει να εργάζεται για την ΑΚΤΩΡ εντός Δεκεμβρίου, Εμπορικός Διευθυντής.

Για την οργανωτική και λειτουργική αναδιάταξη του κλάδου της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ) διενεργείται αξιολόγηση με την υποστήριξη ειδικού εξωτερικού συμβούλου με έμφαση στα Βαλκάνια, έχουν εισαχθεί διαδικασίες παρακολούθησης

ρευστότητας, κόστους και πορείας εργασιών ανά χώρα και ανά εργοτάξιο σε μηνιαία βάση, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή ασφαλιστικές δικλείδες για την υποβολή προσφορών και στην υλοποίηση έργων εκτός Ελλάδος, ώστε να προστατεύεται η κερδοφορία. Επανεξετάζονται όλα τα έργα με στόχο την απόσυρση από τα ζημιογόνα όπως από το ISF στο Κατάρ.

Το μερίδιο αγοράς της ΑΚΤΩΡ στα έργα υποδομών στην Ελλάδα είναι περίπου 40%, με 1,6 δις ανεκτέλεστο στο εννεάμηνο κι επιπλέον έργα 166 εκατ. ευρώ μετά τις 30.09.18.

Σε επίπεδο Ομίλου υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης με υποστήριξη ειδικού εξωτερικού συμβούλου, υπό την επίβλεψη του προέδρου, Γιώργου Προβόπουλου και ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές και στα 21 Διοικητικά Συμβούλια των

θυγατρικών. Μεταξύ άλλων έχει επιλεγεί και θα αρχίσει να εργάζεται από τον Ιανουάριο, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου και Διευθυντής Πληροφορικής Ομίλου.

Κλάδος Παραχωρήσεων
Έσοδα στο εννεάμηνο 2018 ύψους € 179,9 εκατ. έναντι € 163,7 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2017, ήτοι αυξημένα κατά

9,9%, κυρίως λόγω της αύξησης της κίνησης στην Αττική Οδό κατά 4% αλλά και των εσόδων των Αττικών Διαδρομών ως αποτέλεσμα του έργου της Εγνατίας. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 60,5 εκατ. έναντι κερδών €

62,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς στο 2018 σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού € 10 εκατ. έναντι απαίτησης παρακρατούμενων φόρων. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 38,4 εκατ. έναντι € 41,6 εκατ. για το εννεάμηνο του 2017 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν € 23,7 εκατ. έναντι € 29,0 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Μετά τις 30.09.2018 η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προχώρησε σε εξαγορά του 6,5% των μετοχών της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και αντίστοιχου ποσοστού της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. αυξάνοντας τη συμμετοχή της στις προαναφερθείσες εταιρείες σε

σχεδόν 66% από περίπου 59% προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση της στον κλάδο.

Στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο των παραχωρήσεων, τόσο μέσω της διεκδίκησης νέων συμβάσεων όσο και μέσω της αύξησης των ποσοστών που ελέγχει σε υφιστάμενες εταιρείες εκμετάλλευσης οδικών αξόνων, προσδοκά η

διοίκηση του ομίλου «Ελλάκτωρ» στο άμεσο μέλλον. Μετά την πρόσφατη απόκτηση επιπλέον ποσοστού 6,5% στην Αττική Οδό, στελέχη του ομίλου εκτιμούν ότι θα προκύψουν κι άλλες, ανάλογες επενδυτικές ευκαιρίες και σε άλλους άξονες, όπως π.χ. στην εταιρεία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» (Μαλιακός – Κλειδί) και την Ολυμπία Οδό (Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα).

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε παρουσίαση που έχει προετοιμάσει η διοίκηση της «Ελλάκτωρ», στο πλαίσιο διεθνούς Roadshow που πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή ξένων επενδυτών, τόσο funds που έχουν ήδη κάποιο ποσοστό στην εισηγμένη όσο και υποψήφιων νέων θεσμικών. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη παρουσίαση και με

Ελληνες θεσμικούς επενδυτές την επόμενη εβδομάδα. Πρόκειται για μια διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται ανά τρίμηνο, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής που εφαρμόζει η διοίκηση για ενίσχυση της διαφάνειας και μεγαλύτερη εξωστρέφεια προς την επενδυτική κοινότητα.

Σήμερα, η «Ακτωρ Παραχωρήσεις» ελέγχει το 22,22% της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», όπου το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στη Hochtief με 38,89%, ενώ ποσοστό 15,28% διαθέτει και η Vinci. Αντίστοιχα, στην Ολυμπία Οδό, όπου η «Ακτωρ Παραχωρήσεις» διαθέτει το 17%, ο γαλλικός όμιλος ελέγχει το 29,9% και η Hochtief το 17%. Συμμετοχές διαθέτουν επίσης

η J&P Αβαξ (26,6% στην «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» και 19,1% στην Ολυμπία Οδό, όπου επίσης 17% ελέγχεται από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ωστόσο, αμφότεροι οι ελληνικοί όμιλοι εκτιμάται ότι περισσότερο ενδιαφέρονται να επεκτείνουν και αυτοί την παρουσία τους, παρά να πωλήσουν μερίδια. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια συζήτηση για πιθανή πώληση μεριδίου από κάποιον από τους ξένους ομίλους.

Εκτός όμως από την απόκτηση νέων μεριδίων, η «Ελλάκτωρ», όπως άλλωστε και οι άλλοι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας, αναμένεται να διεκδικήσει τα νέα έργα παραχώρησης. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η Εγνατία Οδός και οι τρεις κάθετοι άξονες αυτής, ο νέος βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, η υποθαλάσσια σήραγγα της Σαλαμίνας και η μαρίνα του

Αλίμου. Σημειωτέον δε ότι στους υφιστάμενους οδικούς άξονες, που έχουν υλοποιηθεί με τη μέθοδο της παραχώρησης εκμετάλλευσης, δρομολογούνται από το υπ. Υποδομών χρονικές επεκτάσεις των υφιστάμενων συμβάσεων, με αντάλλαγμα την υλοποίηση από τους παραχωρησιούχους πρόσθετων έργων (π.χ. κάθετων αξόνων

.