ΕΡΤ3 «από το παράθυρο» “Μίσθωση Υπηρεσιών Παραγωγής προϋπολογισμού 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

9 Απριλίου 2019

ΕΡΤ3. διαγωνισμό η τρίτη σε σειρά κατάταξης μειοδοτούσα εταιρία ήταν σκανδαλωδώς χαμηλότερη από αυτή των υπολοίπων πραγματοποίησε προσφάτως (Φεβρουάριος 2019) μειοδοτικό διαγωνισμό (CPV:92221000-6), προϋπολογισμού 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τη“Μίσθωση Υπηρεσιών Παραγωγής Trailers”, ζητώντας μια πλήρη ομάδα παραγωγής (σκηνοθέτη, μοντέρ, γραφίστα)

Με το “ηθικό πλεονέκτημα” και την ευαισθησία για το αγαθό της δημόσιας ενημέρωσης που διατυμπανίζουν με κάθε ευκαιρία οι πρώην “αγωνιστές κατά του μαύρου” στην ΕΡΤ και σήμερα διευθυντές και υψηλά ιστάμενα στελέχη της ΕΡΤ3 παροπλίζουν ολόκληρα τμήματα και τακτικούς υπαλλήλους, εγκαθιστώντας ιδιωτικές εταιρίες παραγωγής- και μάλιστα συγγενικών τους προσώπων- μέσα στις ίδιες τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης.

Η ΕΡΤ3 πραγματοποίησε προσφάτως (Φεβρουάριος 2019) μειοδοτικό διαγωνισμό (CPV:92221000-6), προϋπολογισμού 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τη“Μίσθωση Υπηρεσιών Παραγωγής Trailers”, ζητώντας μια πλήρη ομάδα παραγωγής (σκηνοθέτη, μοντέρ, γραφίστα) για την κάλυψη της προβολής του προγράμματος, παρόλο που ήδη διαθέτει εδώ και χρόνια τέτοιο τμήμα, στελεχωμένο από τακτικούς της υπαλλήλους. Όπως

μαθαίνουμε, η τιμή που πρόσφερε στο διαγωνισμό η τρίτη σε σειρά κατάταξης μειοδοτούσα εταιρία ήταν σκανδαλωδώς χαμηλότερη από αυτή των υπολοίπων. Και όλως τυχαίως στην εν λόγω εταιρία συμμετέχει συγγενικό πρόσωπο Α’ βαθμού υψηλά ιστάμενου ατόμου σε διεύθυνση- κλειδί για την επιλογή των παραγωγών της ΕΡΤ3.

Η ομάδα αναμένεται να εγκατασταθεί στα γραφεία του τμήματος Τρέιλερ μετά το Πάσχα, ενώ οι υπάρχοντες εργαζόμενοι θα μετακινηθούν σε άλλα τμήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με εργαζόμενους, ανάλογη προσπάθεια εισαγωγής “από το παράθυρο” εξωτερικών συνεργατών στο εν λόγω τμήμα είχε γίνει και πριν λίγους μήνες, αλλά “πάγωσε” λόγω αντιδράσεων.

 

.