Ο Τσίπρας το είπε και το έπραξε το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων

6 Ιουνίου 2019

Το ελληνικό φαινόμενο είχε δημοσιεύσει ένα Ντοκουμέντο για κατοχικό δάνειο και επανορθώσεις από τον τότε υπουργό οικονομικών Σωτήριος Γκοτζαμάνης, ο πανίσχυρος υπουργός Οικονομικών των κατοχικών κυβερνήσεων Τσολάκογλου και

Λογοθετόπουλου, ο οποίος είχε διαχειριστεί τότε από ελληνικής πλευράς το επίμαχο ζήτημα του Κατοχικού Δανείου και των Εξόδων Κατοχής.

Είχα με στείλει στον πρωθυπουργό στο twitter EGRAFO-1954-KATOXIKO DANEIO

Τη ευγενεί συγκαταθέσει των Κυβερνήσεων του Άξονος ανεχώρησα την 17 Σεπτεμβρίου 1942 διά Βερολίνον και Ρώμην ίνα εκεί εκθέσω την οικονομικήν, δημοσιονομικήν και επισιτιστικήν κατάστασιν της χώρας προς λήψιν μέτρων διά την βελτίωσιν αυτής. Εκ του φακέλου ο αναγνώστης δύναται να λάβη γνώσιν της όλης πορείας των συζητήσεων εκ των προτάσεων δε και

αντιπροτάσεων να ίδη τας εκατέρωθεν απόψεις…» Αυτά έγραφε μεταξύ άλλων σε σημείωμά του μετά την επιστροφή του από το Βερολίνο και τη Ρώμη ο Σωτήριος Γκοτζαμάνης, ο πανίσχυρος υπουργός Οικονομικών των κατοχικών κυβερνήσεων Τσολάκογλου και Λογοθετόπουλου, ο οποίος είχε διαχειριστεί τότε από ελληνικής πλευράς το επίμαχο ζήτημα του Κατοχικού

Δανείου και των Εξόδων Κατοχής. Τα κείμενα, που περιέχονται στις σελίδες αυτές του Αρχείου Γκοτζαμάνη, χωρίς αμφιβολία αποτελούν μια βασική πηγή ως προς την υπόσταση του γερμανικού χρέους που εξακολουθεί να παραμένει ανεξόφλητο από την οφειλέτιδα Γερμανική Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι οι χιτλερικοί κατακτητές είχαν δεσμευθεί ότι θα το τακτοποιούσαν με τη λήξη του πολέμου…

EGRAFO-1954-KATOXIKO DANEIO

«Περισσότερα από 70 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου και περισσότερα από 25 χρόνια

πολιτικής ατζέντας έθεσε, όπως αναμενόταν, το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μετά τη ρηματική διακοίνωση που έστειλε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο, δια του Έλληνα πρέσβη.

«Περισσότερα από 70 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου και περισσότερα από 25 χρόνια μετά την συνθήκη 4+2 (για την εθνική κυριαρχία της επανενωμένης Γερμανίας), το ζήτημα των επανορθώσεων θεωρείται λήξαν τόσο από νομικής όσο και από πολιτικής απόψεως»

, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει ρηματική διακοίνωση ζητώντας την έναρξη σχετικών διαβουλεύσεων, ήταν απαραίτητη, αν και απριόρι καταδικασμένη, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα στην

κατεύθυνση της δικαστικής διεκδίκησης, ενώ αποτελεί απόδειξη της διάθεσης της Αθήνας να συζητήσει καλή τη πίστη, ώστε να μην πληγωθούν οι διμερείς σχέσεις. Πλέον ανοίγει ο δρόμος για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

 

.