Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece”aliakmongreece.blogspot.gr Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών το Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντολογική Οργάνωση“Αλιάκμον

16 Ιανουαρίου 2020

Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece”aliakmongreece.blogspot.gr Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών το Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντολογική Οργάνωση“Αλιάκμον όπως μεγάλα άγρια θηλαστικά ), αρπακτικά πουλιά κι άλλα είδη ορνιθοπανίδας, αλλά και πτηνά και ψάρια,

Καταγράφονται κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών που διαχειμάζουν στους υγροβιότοπους, αλλά και άλλα είδη που έχουν σχέση με αυτούς αν και ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οικογένειες όπως αρπακτικά


Από τα αρπακτικά μπορεί κανείς να συναντήσει θαλασσαετούς, στικταετούς, βασιλαετούς, κραυγαετούς, τσίφτηδες, φιδαετούς, σφηκιάρηδες, γερακίνες, λιβαδόκιρκους, καλαμόκιρκους, σαΐνια, ξεφτέρια, πετρίτες, νανογέρακα, κιρκινέζια, μπούφους, νανόμπουφους, χουχουριστές και κουκουβάγιες.

Με στόχο πάντα να υπηρετεί τον άνθρωπο και το περιβάλλον, το Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντολογική Οργάνωση“Αλιάκμον Greece”aliakmongreece.blogspot.gr του περιλαμβάνει βασικές αρχές βιωσιμότητας, όπως η διαφάνεια και η επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη· η καταγραφή δεδομένων και τυχόν επιπτώσεων· και η προσπάθεια αποφυγής, περιορισμού ή μετριασμού των επιπτώσεων αυτών.
προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και της άγριας ζωής,

Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece”aliakmongreece.blogspot.gr όπως μεγάλα άγρια θηλαστικά ), αρπακτικά πουλιά κι άλλα είδη ορνιθοπανίδας, αλλά και πτηνά και ψάρια, όταν διασχίζει υδάτινες οδούς, ποτάμια, ρυάκια και κανάλια http://aliakmongreece.blogspot.com/

.