Ό Σύλλογος των συνταξιούχων της Τράπεζα της Ελλάδος, έχει προσφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της Διοικητικό όργανο της Κεντρικής τράπεζας και Γιάννη Στουρνάρα

12 Φεβρουαρίου 2020

Ό Σύλλογος των συνταξιούχων της Τράπεζα της Ελλάδος, έχει προσφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της Διοικητικό όργανο της Κεντρικής τράπεζας και Γιάννη Στουρνάρα.

Το οικοπέδου-φιλέτο που διαθέτει η τράπεζα, στην παραλιακή περιοχή του Παλαιού Φαλήρου και το οποίο είναι έκτασης 4,5 στρεμμάτων.

Ζήτημα για το οποίο ο Σύλλογος των συνταξιούχων της τράπεζας έχει προσφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα, θεωρώντας βιαστική κίνηση την απόφαση πώλησης και με τίμημα «επιεικώς μετριότατο» όπως το χαρακτηρίζει.

Η δικάσιμος για τα ασφαλιστικά μέτρα .

Στη διαδικασία εκχώρησης του οικοπέδου (στην Ισραηλινή Golden Horizon, έναντι 12,556 εκατ. ευρώ)

Ό Γιάννης Στουρνάρας Στο ζήτημα της πώλησης του οικοπέδου το δίδυμο Στουρνάρα- Μητράκου είχε μαζί του και άλλα 5 μέλη από το 12μελές Γενικό Συμβούλιο Επίσης σε εκείνους που τάχθηκαν υπέρ της πώλησης του οικοπέδου-φιλέτο,

Ό Σύλλογος των συνταξιούχων της Τράπεζα της Ελλάδος, πάνε μέχρι το τέλος την υποθεση του οικοπέδου προς συζήτηση στην παρούσα δικάσιμο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

.