Βοήθημα 1200 δολαρίων από τον Πρόεδρο Τραμπ σε Έλληνες με αμερικανική υπηκοότητα, λόγω Κορωνοϊού…

3 Μαΐου 2020

Από τον  Πρόεδρο του Ελληνικού Παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Jonathan  Κωνσταντίνου λάβαμε την παρακάτω επιστολή και τη δημοσιεύουμε διότι θεωρούμε ότι είναι χρήσιμοι για πολλούς πολίτες:

«Το παράρτημα Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Βοηθείας για Αμερικανούς πολίτες που λειτουργεί, ενημερώνει όλους τους Αμερικανούς πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα, ότι ανεξαρτήτως του πόσα έτη λείπουν από τις ΗΠΑ και ανεξάρτητα του ένα έχουν και Ελληνική υπηκοότητα,  δικαιούνται του έκτακτου βοηθήματος που θεσμοθέτησε ο Πρόεδρος Τραμπ για όλους τους Αμερικανούς για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Το βοήθημα αυτό ανέρχεται στο ποσό των 1.200 δολαρίων ΗΠΑ και αποστέλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ απ’ ευθείας στους δικαιούχους, ανεξαρτήτως του εάν είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους για εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον 120.000 Έλληνες που έχουν και την Αμερικανική υπηκοότητα και διαμένουν στην Ελλάδα μπορούν να ωφεληθούν από αυτήν την παροχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center και να καταθέσουν την αίτηση για την λήψη του βοηθήματος για αυτούς και τις οικογένειές τους. Τα χρήματα θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό στις ΗΠΑ, εφ’ όσον υπάρχει, άλλως θα ταχυδρομηθούν στις διευθύνσεις των δικαιούχων επιταγές του Αμερικανικού Δημοσίου.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι πρόβλημα με αυτήν την διαδικασία μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο βοηθείας μας, είτε με μήνυμα στο info@republicansoverseas.gr, είτε τηλεφωνικά στο  690-9914381 Δευτέρα ως Παρασκευή 11:00-16:00.

Το παράρτημα Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Βοηθείας για Αμερικανούς πολίτες που λειτουργεί, ενημερώνει όλους τους Αμερικανούς πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα, ότι ανεξαρτήτως του πόσα έτη λείπουν από τις ΗΠΑ και ανεξάρτητα του ένα έχουν και Ελληνική υπηκοότητα,  δικαιούνται του έκτακτου βοηθήματος που θεσμοθέτησε ο Πρόεδρος Τραμπ για όλους τους Αμερικανούς για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Το βοήθημα αυτό ανέρχεται στο ποσό των 1.200 δολαρίων ΗΠΑ και αποστέλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ απ’ ευθείας στους δικαιούχους, ανεξαρτήτως του εάν είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους για εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον 120.000 Έλληνες που έχουν και την Αμερικανική υπηκοότητα και διαμένουν στην Ελλάδα μπορούν να ωφεληθούν από αυτήν την παροχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center και να καταθέσουν την αίτηση για την λήψη του βοηθήματος για αυτούς και τις οικογένειές τους.

Τα χρήματα θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό στις ΗΠΑ, εφ’ όσον υπάρχει, άλλως θα ταχυδρομηθούν στις διευθύνσεις των δικαιούχων επιταγές του Αμερικανικού Δημοσίου.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι πρόβλημα με αυτήν την διαδικασία μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο βοηθείας μας, είτε με μήνυμα στο info@republicansoverseas.gr, είτε τηλεφωνικά στο  690-9914381 Δευτέρα ως Παρασκευή 11:00-16:00.

.