Ως μη νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η μεταβίβαση ακινήτων πέντε Δήμων ανά την Ελλάδα στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

25 Μαΐου 2020

Ως μη νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η μεταβίβαση ακινήτων πέντε Δήμων ανά την Ελλάδα στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Πρόκειται, για ακίνητα των Δήμων, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Χαλανδρίου, Καλαμαριάς, Χανίων και Ωραιοκάστρου, για τους οποίους το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ ακύρωσε την μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ 10.119 ακινήτων που είχαν συνολικό εμβαδό 511.357.451 τ.μ. και συνολική δομημένη επιφάνεια 22.601 τ.μ., τα οποία είναι κατοχυρωμένα στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με μια σειρά αποφάσεων ακύρωσαν την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, καθώς εκδόθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα εάν υφίσταται η συνδρομή των αναγκαίων εκείνων προϋποθέσεων που προβλέπουν στην νομιμοποίηση της μη υπαγωγής τους στην κατηγορία των εξαιρουμένων από την μεταβίβαση.

Ούτε όμως είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχου των μεταβιβαζομένων ακινήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρέπει να εξαιρεθούν ή όχι από την μεταβίβαση, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.

Αντίθετα, το ΣτΕ διαπίστωσε ότι η διαδικασία ελέγχου ξεκίνησε μετά την έκδοση της επίμαχης υπουργικής απόφασης, την οποία στην απόφαση τους, μαζί με τις υπόλοιπες συμπροσβαλλόμενες αποφάσεις αποκαλούν νομικά πλημμελείς και γι’ αυτό πρέπει να ακυρωθούν. Παράλληλα οι δικαστές απέρριψαν την παρέμβαση υπέρ του κύρους της υπουργικής απόφασης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο).

.