ΠΡΟΣ: Ειδησεογραφική ιστοσελίδα www.elliniko-fenomeno.gr υ/ο κου. Ν. Βάνη, Σας ενημερώνω ότι παρά και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού

17 Ιουνίου 2020

Αναστάσιος Κολάγγης
Παξών 3,
Εργατικές Κατοικίες,
Κουλίνα, Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑ, 10/06/2020

ΠΡΟΣ:
Ειδησεογραφική ιστοσελίδα
www.elliniko-fenomeno.gr
υ/ο κου. Ν. Βάνη

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΩΝ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

Αξιότιμε κε. Βάνη,

Σας ενημερώνω ότι παρά και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, η Γενική Γραμματεία Υποδομών αρνείται να αποκαταστήσει το πρόβλημα. Ας σημειωθεί ότι η ίδια Υπηρεσία είχε προβεί παλαιότερα σε αυτοψία του οικισμού και είχε αποδεχτεί την επικινδυνότητα ενώ αναγνώριση του προβλήματος είχε γίνει και από προηγούμενους

Υπουργούς Υποδομών (Σουφλιάς, Καλογιάννης, Χρυσοχοΐδης). Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει χαρακτηρίσει θέμα εθνικού επιπέδου.

Μετά και από αυτήν την εξέλιξη, αναμένω τον Νομικό σας Σύμβουλο για να καταθέσει αγωγές κατά του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, του ΟΑΕΔ και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Με εκτίμηση,

Αναστάσιος Κολάγγης
Τηλ. 6979905749
email: taskolag69@yahoo.com

.