Ο Νίκος Νικολόπουλος Πρέπει να καταργήσει πάραυτα το Ισλαμικό Τμήμα που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2016 στο Τμήμα Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ;

26 Ιουλίου 2020

Στα θέματα της πίστεως και της Χριστιανικής παράδοσης, ο καθηγητής
Πανεπιστημίου και Πρόεδρος της ΠΕΘ (Πανελληνίας Ένωσης Θεολόγων),
Ηρακλής Ρεράκης, αποκάλυψε ότι: «τώρα πια η Θεολογική Σχολή
Θεσσαλονίκης δεν βγάζει μόνο πτυχιούχους που θα Διδάξουν Ορθόδοξη
Θεολογία, αλλά και πτυχιούχους Ισλαμικών Σπουδών που από φέτος θα
διοριστούν από την Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως να διδάξουν Αγία

Γραφή και Πατέρες, ενώ σπούδασαν Κοράνι και Ισλάμ».
Πρέπει να καταργήσει πάραυτα το Ισλαμικό Τμήμα που ιδρύθηκε και
λειτουργεί από το 2016 στο Τμήμα Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ;

Ο Ελληνικός λαός ζητά να σταματήσει άμεσα η Ελληνική Κυβέρνηση την
ανοικοδόμηση του Ισλαμικού Τεμένους στο Βοτανικό, καθώς και την
επισκευή ή κατασκευή ή παραχώρηση οποιουδήποτε άλλου Ισλαμικού
χώρου λατρείας στην Ελληνικής επικράτεια και την διάθεση κονδυλίων
του Ελληνικού δημοσίου για λατρευτικούς σκοπούς των πιστών του Ισλάμ.

 

Ο Χριστιανοδημοκράτης Αχαιός πολιτικός Νίκος Νικολόπουλος

.