Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται». Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος

21 Ιανουαρίου 2021

Γράφει ο Δημοσιογράφος Νίκος Βάνης.

Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται».

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος, «καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του κράτους, ενώ κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, ο τύπος είναι ελεύθερος.

Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται και προστατεύεται η ελευθεροτυπία, δηλαδή το δικαίωμα διαδόσεως των ιδεών δια του τύπου, που είναι ένα από τα βασικά ατομικά δικαιώματα των πολιτών σε μια δημοκρατία. Ο τύπος, κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. α του Συντάγματος, περιλαμβάνει όλα τα έντυπα που είναι κατάλληλα και προορισμένα για διάδοση τύπος και έντυπα είναι τα βιβλία, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα φυλλάδια, οι προκηρύξεις, οι αφίσες, τα αυτοκόλλητα σε παράθυρα καταστημάτων, αυτοκινήτων κλπ, δηλαδή όλα τα προϊόντα της τυπογραφίας κάθε μορφής -τα έντυπα με τη στενή έννοια του όρου αλλά και οι προορισμένες για διάδοση φωτογραφίες, εικόνες, πανώ κλπ. Τα κυριότερα έντυπα είναι είτε τα βιβλία είτε τα περιοδικά έντυπα, δηλαδή οι εφημερίδες και τα περιοδικά (Συνταγματικό Δίκαιο Π. Δαγτόγλου, Ατομ. Δικαιώματα, Α1 Τόμος, έκδοση 1991, σελ. 472, 473, 474).

Ο τύπος επιτελεί κοινωνικό λειτούργηµα, ασκώντας καθήκοντα τα οποία ο ίδιος επιλέγει, βάσει της αποστολής του, που συνίσταται στην πληροφόρηση και τη σύµπραξη για τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης. Η ελευθερία του τύπου δεν αποτελεί όµως αυτοσκοπό και συνακολούθως δεν πρέπει να συνεπάγεται τη θυσία άλλων εννόµων αγαθών, γι’ αυτό και υπάγεται, σύµφωνα µε την § 1 του άρθρου 14 του Συντάγµατος, στο γενικό περιορισµό της τηρήσεως των νόµων του Κράτους, οι οποίοι και αποτελούν το γενικό νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται και αναπτύσσεται ελεύθερα ο τύπος. Κατά συνέπεια, µε νόµο µπορεί να περιορισθεί η ελευθερία διαδόσεως των στοχασµών και η αντίστοιχη ελευθερία πληροφορήσεως, αρκεί οι περιορισµοί αυτοί να είναι γενικής φύσεως, να αποτελούν κατασταλτικά µέτρα και να µη θίγουν τον πυρήνα του δικαιώµατος της ελευθερίας του τύπου και της ελεύθερης δηµοσιογραφίας, η οποία χωρίς να ανάγεται σε δηµόσια λειτουργία, πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η ελευθεροτυπία και η ελεύθερη δηµοσιογραφία µέσα στα πλαίσια της συνταγµατικά κατοχυρωµένης ελευθερίας του τύπου εµφανίζεται ως ελεύθερη έκφραση στοχασµών, ως αδέσµευτη δηµοσιογραφία και ως έντυπη άσκηση κριτικής και ελέγχου των δηµοσίων προσώπων και πραγµάτων.

 

 

δελτίο τύπου που μας έχει σταλεί από την ΟΔΟΣ Εβδομαδιαία εφημερίδα της Καστοριάς

Για τους υπευθύνουs των ΜΜΕ

ΟΔΟΣ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Καστοριάς
Μητροπόλεως 4, 52100 Καστοριά | τηλ. 2467029638 | e-mail: odos-kst@otenet.gr
www.odos-kastoria.gr

Καστοριά 15 Ιανουαρίου 2020

Με την εκ μέρους σας καταχώρηση του δελτίου του Γραφείου Τύπου του δημάρχου Καστοριάς, χωρίς προηγουμένως να διασταυρώσετε αν ισχύει η ψευδής δικαιολογία που επικαλείται το ίδιο δελτίο (μη ανάρτησης – καταχώρησης του δελτίου τύπου από την ΟΔΟ) συμπράττετε σε ενέργεια, δηλαδή διάδοση συκοφαντικών ψευδών που είναι και αντιδεοντολογική. Θα είναι ακόμη περισσότερο αν, μαζί με το δελτίο τύπου, ΔΕΝ καταχωρείτε – αναρτήσετε (σε εφημερίδα, site και facebook) και το άρθρο της ΟΔΟΥ «Εν ανθρώποις ευδοκία» (το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε «εδώ») για το οποίο υποτίθεται ότι εκδόθηκε το δελτίο τύπου· και ακόμη χειρότερα, αν ΔΕΝ αναρτήσετε – καταχωρήσετε την ανταπάντηση της ΟΔΟΥ στο δελτίο τύπου το οποίο σας κοινοποιώ πιο κάτω και σας το επισυνάπτω και σε αρχείο word.

Παναγιώτης Μπαϊρακτάρης
εκδότης – διευθυντής της εφημερίδας ΟΔΟΣ

* * *

Απάντηση στα ψεύδη

Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ στο φλύαρο δελτίου τύπου του γραφείου Τύπου του δημάρχου Ιωάννη Κορεντσίδη «ώρα για δουλειά», που επικουρείται από την σύμβουλό του Ιωάννα Λούσιου και άλλους προφανώς, είναι αχαλίνωτη και δεν έχει όρια.

ΑΠΟΛΥΤΑ ψευδής η ανακοίνωσή του στα όσα αναφέρει. Η παράβαση καθήκοντος, προφανής.

ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ να αναφερθεί πώς ακόμη και εάν αληθεύει πως με την λήξη της χρονικής διάρκειας της ετήσιας συνδρομής του 2016 που επικαλείται το γκαιμπελικό δελτίο τύπου, «δηλαδή από τον Ιούνιο του 2017 και μετά, δεν υπήρξε καμία άλλη εγγραφή πίστωσης, καμία έγκριση ετήσιας συνδρομής και καμία άλλη απόφαση του αρμοδίου Νομικού Προσώπου για καμία συνδρομή εφημερίδας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Καστοριάς» και όχι μόνο στην ΟΔΟ, παράλειψη που δεν αφορά τις εφημερίδες αλλά το ίδιο ΝΠ, η συνδρομή του 2017 πληρώθηκε κανονικά, από τον Δήμο Καστοριάς και το Νομικό Πρόσωπο. Το επικαλούμενο στο δελτίο τύπου πρόβλημα, ακόμη και εάν αληθεύει είναι του ΝΠ, αν ήταν πρόβλημα. Σίγουρα πάντως είναι πλαστό πρόσχημα.

ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ της ΟΔΟΥ παραδόθηκε στο Δήμο Καστοριάς αμέσως μετά την έκδοσή του, στις 20 Δεκεμβρίου 2019 όταν ήδη είχε αναλάβει δήμαρχος ο Ιωάννης Κορεντσίδης. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία –στην ώρα τους αυτά. Και στο χώρο που πρέπει.

ΟΠΩΣ πιθανότατα συνέβη ο Δήμος Καστοριάς με τον συγκεκριμένο δήμαρχο, έχοντας προαποφασίσει τα πογκρόμ εναντίον της ΟΔΟΥ και των συνεργατών της, που ήδη βρίσκονταν σε εξέλιξη, κρατούσε το τιμολόγιο σε κάποιο γραφείο, ανεξόφλητο, για… «σωφρονισμό» της εφημερίδας. Προφανώς το πρωτοκόλλησε επί τούτου καθυστερημένα, μετά την πρώτη όχληση της ΟΔΟΥ αφού περνούσαν οι μήνες. Άλλωστε το πρωτόκολλο και η τήρησή του είναι εσωτερική υπόθεση του Δήμου.

ΕΑΝ ΕΥΣΤΑΘΟΥΣΑΝ οι ισχυρισμοί (για εκπρόθεσμη υποβολή τιμολογίου) πολύ απλά θα ζητούσαν από την ΟΔΟ την ακύρωση του τιμολογίου και την έκδοση νέου. Δεν είναι ασυνήθιστη η πρακτική. Όσοι συναλλάσσονται με το Δημόσιο και τους ΟΤΑ το γνωρίζουν άριστα. Και ασφαλώς για την ΟΔΟ το πρόβλημα προεχόντως έγκειται στην επιχείρηση στραγγαλισμού της ελευθεροτυπίας. Και χρηματοδότησης των κολάκων.

ΑΡΓΟΤΕΡΑ σοφίστηκαν την γελοία δικαιολογία που επικαλούνται τώρα. Όμως σε μια πρώτη απάντηση (άρνηση) επικαλούνταν εντελώς διαφορετικούς λόγους.

Η ΠΡΩΤΗ απάντηση υπάρχει και είναι έγγραφη –στην ώρα της κι αυτή και στον χώρο που πρέπει.

ΚΑΝΕΝΑΝ δεν παραπληροφορεί ο δήμαρχος Καστοριάς και το γραφείο «τύπου» με το δελτίο ρύπου. Ο κόσμος ήδη άρχισε να καταλαβαίνει. Η προπαγάνδα έπαψε να αφορά τους πολίτες. Ευχή να το αντιληφθούν και οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν έχουν ουσιαστική ευθύνη.

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ με την Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι ένα. Αλλά όχι το μοναδικό, για την ΟΔΟ.

ΘΑ ΗΤΑΝ αφελές να ισχύουν τα όσα συκοφαντικά ψεύδη ενορχηστρώνει το Γραφείο Τύπου, και η ΟΔΟΣ να δίνει τέτοια δημοσιότητα. Κοντά στο νου και η γνώση.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ επί Ιωάννη Κορεντσίδη έχει κηρύξει άθλιο πόλεμο κατά της ΟΔΟΥ και κατά προσώπων. Τον ενορχήστρωσε από τις πρώτες ημέρες της όρκισης.

Η ΕΞΗΓΗΣΗ της ΟΔΟΥ είναι διότι η εφημερίδα δεν εντάχθηκε στους μηχανισμούς προπαγάνδας και κράτησε κριτική στάση.

ΟΠΩΣ με όλες τις δημοτικές αρχές Καστοριάς. Ο Ιωάννης Τσαμίσης είναι εξ αίματος συγγενής του εκδότη της ΟΔΟΥ και ο Ανέστης Αγγελής, παλιός φίλος. Δεν απέφυγαν ποτέ την ακόμη αυστηρότερη κριτική, μα κανείς τους δεν διανοήθηκε αθλιότητες.

ΕΙΧΑΝ όμως δημοκρατικό ήθος. Μάτια και αυτιά έχουν οι πολίτες.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ είναι η μοναδική εφημερίδα την οποία ο Δήμος Καστοριάς επί Ιωάννη Κορεντσίδη παραλείπει από την ανάθεση καταχωρήσεων, για να στραγγαλίσει το ελεύθερο κριτικό βήμα που παρέχει, ενώ σκορπίζει άφθονο το δημοτικό χρήμα για την προβολή του.

ΑΛΛΑ με εντολή δημάρχου (;) και της ομάδας του (3-4 άτομα) έχει διακόψει εδώ και πολλούς μήνες εντελώς και παράνομα την αποστολή όλων των πολιτικών δελτίων τύπου του Δήμου Καστοριάς προς την εφημερίδα.

ΟΥΤΕ επί Χούντας. Ούτε στην Τουρκία ή την Ρωσία. Αυτά κάνει η πολλή συνάφεια με την Ελληνική Λύση και τις κηραλοιφές.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ έχει ακέραιη την πολιτική ευθύνη των “fake profiles” που διασύρουν και τρομοκρατούν πρόσωπα που ασκούν κριτική μέσω της ΟΔΟΥ. Όλα αυτά θα διερευνηθούν.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ δελτίο τύπου είναι παράνομο και προσβλητικά συκοφαντικό και η ΟΔΟΣ σύντομα θα αναπτύξει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της αρμοδίως.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ καθήκοντος και άλλα σχετικά ίσως και βαρύτερα θα διελευκανθούν. Και στο πλαίσιο προσωπικής ευθύνης.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ προπαγάνδας του Ιωάννη Κορεντσίδη, και όχι η ΟΔΟΣ, είναι που ασύστολα ψεύδεται και επιχειρεί περαιτέρω διασυρμό, αποστέλλοντας το ρυπαρό περιεχόμενό του σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ισχυριζόμενο ότι η ΟΔΟΣ δεν δημοσιεύει τα δελτία τύπου, ενώ είναι ο Δήμος Καστοριάς δεν τα στέλνει και εξαιρεί μόνο την ΟΔΟ. Εξαίρεση το συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Και μάλιστα το διανέμει χωρίς νόμιμο λόγο, αφού δεν προηγήθηκε άρνηση της ΟΔΟΥ στην καταχώρησή του.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ο δήμαρχος και όσοι εκλεγμένοι σύμβουλοί του συνδυασμού δεν αντιδρούν. Φοβούνται τους “fake”.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ήδη αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει στον Δήμο Καστοριάς. Γι αυτό και το δελτίο τύπου, είναι αποκαλυπτικό και αποτελεί γκάφα ολκής.

ΤΕΛΟΣ, είναι ασύστολο ψεύδος ότι η ΟΔΟΣ δεν αποστέλλει τα φύλλα της στην Δημοτική Βιβλιοθήκη.

ΣΕ ΟΛΑ ΨΕΥΔΕΤΑΙ το δελτίο τύπου που με την έκτασή του, και το περιεχόμενό του, αποδεικνύει ότι ήδη λειτουργούν σε πανικό. Και ότι οι πολίτες τους πήραν είδηση.

ΥΠΑΡΧΕΙ μια παροιμία, για τον Ψεύτη που τον πρώτο χρόνο χαίρεται. Και αυτός ο χρόνος πέρασε.

ΟΔΟΣ
Μητροπόλεως 4, 52100 Καστοριά
τηλ. 2467029638
http:// odos-kastoria.gr/

δελτίο τύπου που μας έχει σταλεί το προηγούμενο 3.1.21

ΟΔΟΣ: Εν ανθρώποις ευδοκία

Επί δημαρχίας Ιωάννη Κορεντσίδη: πογκρόμ μιας σκοτεινής αντίληψης, που παρόμοιά της δεν έχει γνωρίσει ο τόπος.

ΠΟΤΕ στο παρελθόν δημοτική αρχή της Καστοριάς, δεν «έκοψε» τοπική περιοδική (εβδομαδιαία) εφημερίδα από την συνδρομή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστοριάς.

ΟΥΤΕ επί Δικτατορίας ούτε και ακόμη πιο πριν. Σε ομαλές ή όχι περιόδους.

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς διαθέτει αρχείο όλων των τοπικών εφημερίδων, τουλάχιστον από την εποχή του Μεσοπολέμου που βιβλιοδετούνται, ταξινομούνται και αρχειοθετούνται.

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ έτσι σημαντικό αρχείο μελέτης και πηγή πληροφοριών. Η ιστορία της Καστοριάς καταγράφεται σ’ αυτές.

Η ΟΔΟΣ από την έκδοσή της αποτελεί βήμα αντικειμενικής και χωρίς προκαταλήψεις κριτικής, παρουσίασης της επικαιρότητας.

ΟΠΩΣ και δημοσίευσης – ανταλλαγής απόψεων, από κάθε πολίτη, επώνυμο ή και λιγότερο γνωστό, ακόμη και ανώνυμους, εντός των ορίων της νομιμότητας.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ δίνει έμφαση στα τοπικά ζητήματα και την ποιότητα του δημόσιου βίου.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ που ασκεί από το 1998 δεν έδωσε σε κανένα δήμαρχο Καστοριάς το πρόσχημα για διακοπή της συνδρομής της ΟΔΟΥ στην Δημοτική Βιβλιοθήκη.

ΔΗΜΑΡΧΟΙ υπήρξαν οι Δημήτριος Παπουλίδης, Ιωάννης Τσαμίσης, Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης και Ανέστης Αγγελής.

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ βίο της Καστοριάς μόνο ο αείμνηστος Φίλιππος Πετσάλνικος, πανίσχυρος στο ΠαΣοΚ, υπουργός, βουλευτής και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων είχε «κόψει» την ΟΔΟ από τους παραλήπτες των ανακοινώσεών του επειδή προφανώς η εφημερίδα δεν τύγχανε της αρεσκείας του.

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Καστοριάς όλα τα πολλά τελευταία χρόνια που επίσκοπος είναι ο κ. Σεραφείμ, έχει παράνομα αποκλείσει την ΟΔΟ από τα δελτία τύπου της και φυσικά τις καταχωρήσεις της.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ στάση της εφημερίδας ενοχλεί τον μητροπολίτη Καστοριάς.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για τριτοκοσμικού τύπου αναχρονισμό.

ΟΔΟΣ: εφημερίδα της Καστοριάς
Βιβλιοδετημένη η ΟΔΟΣ στα ράφια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

ΚΑΙ ΝΑ που πλέον με δήμαρχο τον Ιωάννη Κορεντσίδη και τους συμβούλους του, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς, με γελοίες και αστήρικτες, αντιφατικές δικαιολογίες, επιχειρεί να τιμωρήσει την ΟΔΟ. Όπως συνέβη και με την ΜΕΤ.

ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ την συνδρομή της και αρνούμενη να εξοφλήσει συμβολικές συνδρομές παρελθόντων ετών.

Ο ΔΗΜΟΣ Καστοριάς επί δημαρχίας Ιωάννη Κορεντσίδη, πετσοκόβει ακόμη και τις αναθέσεις καταχωρήσεων στην ΟΔΟ.

Ο ΔΗΜΟΣ Καστοριάς επί Ιωάννη Κορεντσίδη, συνάπτει απ’ ευθείας αναθέσεις με ΜΜΕ που συμπτωματικά μονίμως τον προβάλλουν.

Η ΕΚΔΟΣΗ εκτιμά ότι το φίμωτρο είναι ο απώτερος στόχος.

Η ΟΔΟΣ διαβεβαιώνει ότι, εκεί, στον Δήμο Καστοριάς, που ενδεχομένως κάποιοι νομίζουν ότι με αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις θα κατατροπώσουν την κριτική, πλανώνται πλάνη οικτρά.

ΑΥΤΟΙ θα φύγουν και η ΟΔΟΣ θα είναι εδώ.

ΜΟΝΟ που δεν θα είναι πλέον στα ράφια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

ΛΟΓΩ του πογκρόμ μιας σκοτεινής αντίληψης.

ΠΟΥ παρόμοιά της δεν έχει γνωρίσει ο τόπος.

.