Κλάπηκαν από αποθήκη από μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι μηχανήματα αναμεταδότες στην Θεσσαλονίκη.

30 Ιανουαρίου 2021

Κλάπηκαν από αποθήκη από μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι μηχανήματα αναμεταδότες στην Θεσσαλονίκη.

Υπεύθυνος του καναλιού έχει έρθει από την Αθηνά και διεξάγεται ερευνά μαζί με τον δικηγόρο του καναλιού.

Όι έρευνες καταλήγουν σε κάποιους που έχουν κλειδιά από παλιά .από τον προηγούμενο καναλαρχη

Ό όμιλος πρόσφατα άλλαξε χεριά που τον αγόρασε παλιός καναλάρχης

.