Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ οπού Χαρίζουν εκατομμύρια στους καναλάρχες

11 Φεβρουαρίου 2021

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ οπού Χαρίζουν εκατομμύρια στους καναλάρχες

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας Θ. Λιβάνιου για τα ΜΜΕ, με τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας.. (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».

Το υπολειπόμενο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, ποσό τιμήματος κάθε άδειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή ως εξής:

Η οφειλόμενη δόση ποσού 3.500.000 ευρώ για το έτος 2020, απομειώνεται κατά το ύψος των επενδύσεων σε πρόγραμμα, τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές που διενεργεί ο υπερθεματιστής εντός του ημερολογιακού έτους 2020 και κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 3.450.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το ύψος της καταβλητέας δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 50.000 ευρώ.

Για το χρονικό διάστημα από την 1η.10.2021 και μέχρι εξοφλήσεως του τιμήματος, το υπολειπόμενο ποσό τιμήματος κάθε άδειας (αφαιρουμένων των ποσών που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση δόσεων και του ποσού της απομείωσης) καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις.

.