Νέα καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΑΔ για ζητήματα ελευθερίας του Τύπου σε δημοσιογράφο καταβολή αποζημίωσης και αποτελεί παραβίασή της ελευθερίας της έκφρασης….

24 Απριλίου 2021

Νέα καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΑΔ για ζητήματα ελευθερίας του Τύπου σε δημοσιογράφο καταβολή αποζημίωσης και αποτελεί παραβίασή της ελευθερίας της έκφρασης….

Έπειτα από προσφυγή των δημοσιογράφο στο ΕΔΔΑ, το Δικαστήριο έκρινε ότι η καταδίκη των δημοσιογράφο αποτελεί παραβίασή της ελευθερίας της έκφρασης. (άρθρο 10 της ΕΣΔΑ).

Η υπόθεση αφορά σε άρθρο του δημοσιογράφου κ. Ευστράτιος Μπαλάσκας..

Αυτή η απόφαση έχει καταστεί οριστική σύμφωνα με το Άρθρο 44 § 2 της Σύμβασης. Μπορεί να υπόκειται σε συντακτική αναθεώρηση.

Άρθρο 10 • Ελευθερία της έκφρασης • Αναστολή ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε σε δημοσιογράφο, κατά παράβαση των προτύπων της Σύμβασης.

Ακολουθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

  ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ BALASKAS κατά ΕΛΛΑΔΑΣ

( Αίτηση αριθ. 73087/17 )

  ΚΡΙΣΗ

Άρθρο 10 • Ελευθερία της έκφρασης • Αναστολή ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε σε δημοσιογράφο, κατά παράβαση των προτύπων της Σύμβασης, για το χαρακτηρισμό ενός διευθυντή σχολείου ως «νεοναζί» ως απάντηση στις δηλώσεις του

 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

5 Νοεμβρίου 2020

 

ΤΕΛΙΚΟΣ

 05/02/2021

Αυτή η απόφαση έχει καταστεί οριστική σύμφωνα με το Άρθρο 44 § 2 της Σύμβασης. Μπορεί να υπόκειται σε συντακτική αναθεώρηση.

 Στην περίπτωση του Balaskas κατά Ελλάδας ,

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( πρώτο τμήμα ), που συγκροτείται ως τμήμα αποτελούμενο από:

Ksenija Turković , Πρόεδρος,
Λίνος-Αλεξάντρ Σικελιανός,
Alena Poláčková ,
Πέτερ Paczolay ,
Gilberto Felici ,
Erik Wennerström ,
Lorraine Schembri Orland, δικαστές
και Abel Campos , γραμματέας τμήματος ,

Έχοντας υπόψη:

την αίτηση (αριθ. 73087/17 ) κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας που κατατέθηκε στο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 34 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών («η Σύμβαση») από Έλληνα υπήκοο, κ. Ευστράτιος Μπαλάσκας («ο αιτών “), Στις 4 Οκτωβρίου 2017.  

την απόφαση κοινοποίησης της αίτησης στην ελληνική κυβέρνηση («η κυβέρνηση») ·

των μερών » παρατηρήσεις?

Έχοντας συζητήσει ιδιωτικά στις 13 Οκτωβρίου 2020 ,

Παραδίδει την ακόλουθη απόφαση, η οποία εκδόθηκε εκείνη την ημερομηνία:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 . Η αίτηση αφορά την καταδίκη για προσβολή μέσω του Τύπου δημοσιογράφου που είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο σε τοπική εφημερίδα, αποδίδοντας τα χαρακτηριστικά «νεοναζί» και «θεωρητικό της οντότητας « Χρυσή Αυγή » » στον διευθυντή ενός τοπικού γυμνασίου. Το άρθρο ακολούθησε μια θέση για τον διευθυντή « προσωπική blog με τίτλο“Ο τελικός ψέμα είναι ένα: αυτό της Πολυτεχνικής Σχολής του 1973”, αναφερόμενος στη μαζική φοιτητική εξέγερση κατά της δικτατορίας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 1973. Ο αιτητής παραπονέθηκε ότι η καταδίκη του είχε ως αποτέλεσμα παραβίαση του Άρθρου 10 της Σύμβασης.  

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

2 . Ο αιτών γεννήθηκε το 1962 και ζει στη Μυτιλήνη. Εκπροσωπήθηκε από τον κ. Τ. Θεοδωρόπουλο , δικηγόρο που ασκείτο στην Αθήνα.  

3 . Η κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από τον Agent » εκπροσώπου s, κα Σ Παπαϊωάννου , ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού μέλος του Συμβουλίου .    

4 . Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, όπως υποβλήθηκαν από τους διαδίκους, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής.  

5 . Ο αιτών είναι δημοσιογράφος. Το 2013 διετέλεσε αρχισυντάκτης της καθημερινής εφημερίδας Λέμπρος Έμπρος .  

6 . Στις 17 Νοεμβρίου 2013, ο διευθυντής του 6ου Γυμνάσιο Μυτιλήνης, BM, δημοσίευσε ένα άρθρο στο προσωπικό του blog με τον τίτλο «Το απόλυτο ψέμα είναι ένα: αυτό της Πολυτεχνικής Σχολής του 1973» ( « Το απόλυτο ψεύδος είναι ένα : πρόβλημα του Πολυτεχνείου του 1973 ») , αναφέρεται στη μαζική εξέγερση των μαθητών του 1973 στην Πολυτεχνική Σχολή που συνέβαλε στο τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Το 17 ης Νοεμβρίου, επέτειο της εξέγερσης, είναι διάσημος ως σχολικών διακοπών.  

7 . Στις 19 Νοεμβρίου 2013 ένα άρθρο που γράφτηκε από τον αιτούντα εμφανίστηκε στις σελίδες 1 και 5 του Empros με τον τίτλο «Ο διευθυντής του 6ου Γυμνάσιο της Μυτιλήνης, BM, επιτίθεται, μέσω του προσωπικού του blog, το « απόλυτο ψέμα του Πολυτεχνείου σχολείο » ». Περιλάμβανε το ακόλουθο απόσπασμα:   

«Ο γνωστός νεοναζί διευθυντής του 6ου Λυκείου Μυτιλήνης, BM, επέστρεψε. Με το πρόσχημα της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και εκμεταλλευόμενος την ανοχή των ανωτέρων του, ο θεωρητικός της οντότητας « Χρυσή Αυγή » στη Λέσβο δημοσίευσε στο προσωπικό του blog … νεοφασιστικός εμετός με τον τίτλο « ΤΟ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ LIE ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: ΟΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ 1973 » .

8 . Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, η BM υπέβαλε ποινική καταγγελία εναντίον του αιτούντος για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω του Τύπου.  

9 . Στις 27 Νοεμβρίου 2013 το τριμελές Ποινικό Δικαστήριο της Μυτιλήνης πραγματοποίησε ακρόαση στην υπόθεση. Ο αιτών, βασιζόμενος στο άρθρο 367 § 1 του Ποινικού Κώδικα, υποστήριξε ότι αυτό που είχε γράψει ήταν αληθινό και βασισμένο σε έννομο συμφέρον. Ειδικότερα, το άρθρο εστιάζεται κυρίως στην BM « ικανότητα s ως διευθυντή και τη διάδοση των απόψεών του στους μαθητές για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το οποίο ήταν επίσης ένα σχολείο διακοπών.    

10 . Το δικαστήριο έκρινε ότι οι φράσεις «γνωστός νεοναζί διευθυντής» και «θεωρητικός της οντότητας « Χρυσή Αυγή » » αποτελούσαν κρίσεις και χαρακτηρισμούς και όχι γεγονότα. Έκρινε, επίσης, ότι ήταν εμφανές από τον τρόπο που εκφράστηκαν ότι υπήρξε πρόθεση προσβολή BM τιμής και της υπόληψης του. Όσον αφορά την προσφεύγουσα » το επιχείρημα ότι είχε έννομο συμφέρον να ενημερώσει τους αναγνώστες της εφημερίδας, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή η ανάγκη να ενημερώσουν το κοινό θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με τη χρήση άλλων, πιο αξιοπρεπή εκφράσεις. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο άλλαξε τα έξοδα από το συκοφαντικό δυσφήμιση για την προσβολή ( εξύ βριση ), βρήκε τον προσφεύγοντα ένοχο της προσβολής δια του τύπου και τον καταδίκασε σε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή (απόφαση υπ ‘αριθ 1264/2013.). Ο ίδιος άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής.  

11 . Στις 11 Ιουλίου 2016, το τριμελές Εφετείο Βόρειου Αιγαίου ή το Εφετείο («το Εφετείο») πραγματοποίησε ακρόαση στην υπόθεση. Ο αιτών ισχυρίστηκε και πάλι ότι η πράξη του δεν ήταν παράνομη, καθώς αυτό που είχε γράψει στο δημοσιευμένο άρθρο ήταν αληθινό και βασισμένο σε έννομο συμφέρον. Όταν ανταποκρίθηκε στο άρθρο που δημοσίευσε ο ΒΜ στο blog του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ασκούσε το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης. Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι οι χαρακτηρισμοί του ΒΜ βασίστηκαν σε εκτεταμένα στοιχεία. Συγκεκριμένα, στις 8 Αυγούστου 2010 ο BM είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο στον ιστότοπό του με το οποίο ανέφερε:    

«… Η επαφή μας και η ουσιαστική σχέση μας με εθνικιστικές οργανώσεις και συλλόγους (βλ. Χρυσή Αυγή) που διατηρούν σαν κιβωτό το πρωτότυπο εθνικιστικό Λόγος και Δράση είναι εξαιρετικά σημαντικά … Εμείς, ως γονείς, πρέπει να αγωνιζόμαστε για φυλετική αγνότητα. ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, πίστη στον αγώνα και στη θέληση του ζωτικού χώρου … είναι το πιο ανώτερο [πράγμα] από όλα. ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ Σοσιαλιστής … “

12 . Επιπλέον, από τις 8 Δεκέμβριο του 2010 διετέλεσε είχε αναρτηθεί από είκοσι τρία άρθρα στην ιστοσελίδα του concer ning η Άριας φυλής, εθνικής -socialism και οι σιωνιστές Εβραίοι, και είχε σώσει την οργάνωση και τις εκδόσεις της Χρυσής Αυγής σε αγαπημένα του. Επιπλέον, είχε δημοσιεύσει ένα μήνυμα στις 25 Σεπτεμβρίου 2009, ζητώντας από τους Έλληνες να ψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή. Τέλος, το Νοέμβριο του 2013, η Σχολή εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας « Ένωση είχε δημοσιεύσει μια ανακοίνωση καταγγέλλοντας BM » απόψεις του ως φασιστικό. Ομοίως, Μάιος 2015 γυμνάσιο εκπαιδευτικοί « Ένωση είχε δημοσιεύσει μια ανακοίνωση καταγγέλλοντας κάθε οπαδός του ναζισμού«εάν ή όχι ήταν αυτοαποκαλείται εθνική -socialist, όπως ο διευθυντής του … Γυμνάσιο BM, ο οποίος εξαπλώνεται φασιστικές και ρατσιστικές ιδέες ». Με βάση τα ανωτέρω, η προσφεύγουσα s χαρακτηρισμοί της BM είχε αποτελούσαν αξιολογικές κρίσεις με πραγματική βάση και είχε βασιστεί σε μια έννομο συμφέρον – από τη μια πλευρά, η ανάγκη για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με δηλώσεις του διευθυντή του γυμνασίου για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και από την άλλη, η ανάγκη για την αποκατάσταση της αλήθειας, όπως BM « μετα s περιείχε ψευδείς ισχυρισμούς.     

13 . Το Εφετείο επικύρωσε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο s απόφαση, παρέχοντας την ίδια λογική. Καταδίκασε τον προσφεύγοντα σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών με αναστολή, μετατρέψιμο σε πέντε ευρώ καθημερινά (απόφαση αριθ. 112/2016).   

14 . Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, η προσφεύγουσα άσκησε προσφυγή σε νομικά ζητήματα, κατά το Court of Appeal αποφάσεως της Επιτροπής. Υποστήριξε ότι δεν είχε επαρκή συλλογιστική, δεν διέθετε νομική βάση και ότι το δικαστήριο ερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένα το άρθρο 367 § 2 του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερα, το Εφετείο δεν μπόρεσε να αναφερθεί στα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία είχε αποδειχθεί η πρόθεσή του να προσβάλει και, επομένως, να εξηγήσει γιατί η πράξη του εξακολουθούσε να θεωρείται παράνομη, παρά τα όσα προβλέπει το άρθρο 367 του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν είχε συμπεριληφθεί στο σκεπτικό άλλες εκφράσεις ότι η προσφεύγουσα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει επικρίσεις για ένα δημόσιο πρόσωπο – το διευθυντή του τοπικού γυμνασίου και να ενημερώσει το κοινό για τον διευθυντή « απόψεις σχετικά με ένα ευαίσθητο θέμα όπως η εξέγερση του Πολυτεχνείου.  

15 . Στις 4 Απριλίου 2017 ο Άρειος Πάγος απέρριψε την προσφεύγουσα έφεση σχετικά με νομικά ζητήματα (υπ’ αριθμ. 686/2017). Το δικαστήριο έκρινε ότι το Εφετείο αποφάσεως του είχε συμπεριληφθεί επαρκή αιτιολογία. Ειδικότερα, είχε επαρκώς δικαιολογηθεί γιατί οι εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν προσβλητικές και δεν ήταν απαραίτητες για την ενημέρωση του κοινού για το άρθρο που δημοσίευσε η BM, μια δημόσια φιγούρα, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσετε ποιες εκφράσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αντ ‘αυτού. Είχε περιλαμβάνονται επίσης επαρκή αιτιολόγηση ως προς το γιατί το άρθρο 367 § 1 δεν είχε εφαρμογή στα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υποθέσεως, δεδομένου ότι η προσφεύγουσα « την πρόθεση να προσβάλλουν BM ήταν σαφής. Η απόφαση έγινε οριστική ( καθαρογραφικό ) στις 25 Απριλίου 2017.    

ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΝΌΜΟΣ

16 . Οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα έχουν ως εξής:  

Άρθρο 361
Προσβολή

«1. Εκτός από τις περιπτώσεις που ανέρχονται σε δυσφήμησης (άρθρα 362 και 363), όποιος με λόγια ή με πράξεις ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο τραυματισμών άλλο « s φήμη τιμωρείται με μέχρι ενός έτους » φυλάκισης s, ή με χρηματική ποινή. Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί επιπλέον της φυλάκισης.  

2. Εάν ο τραυματισμός της φήμης δεν είναι σοβαρός, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και το άτομο που τραυματίστηκε, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση ή πρόστιμο.  

3. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 308 εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή. “  

Άρθρο 362
Δυσφήμιση

«Όποιος με οποιοδήποτε μέσο διαδίδει πληροφορίες σε τρίτους σχετικά με ένα άλλο που μπορεί να βλάψουν το τελευταίο s τιμή ή την υπόληψη τιμωρείται με μέχρι δύο ετών ”, φυλάκιση ή χρηματική ποινή. Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί επιπλέον της φυλάκισης. “

Άρθρο 363
Δυσφήμητη δυσφήμιση

«Εάν, σε περίπτωση που, δυνάμει του άρθρου 362, η πληροφορία είναι ψευδής και ο δράστης γνώριζε την αναλήθεια αυτής, θα τιμωρείται με τουλάχιστον τρεις μήνες » φυλάκιση, και, επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί και στέρηση χρηματική ποινή πολιτικά δικαιώματα δυνάμει του άρθρου 63 μπορεί να διαταχθεί. “

Άρθρο 366

«1. Εάν οι [υποτιθέμενες δυσφημιστικές πληροφορίες] είναι αληθείς, η πράξη δεν θα τιμωρείται … “  

Άρθρο 367

«1. Τα ακόλουθα δεν μπορούν να θεωρηθούν παράνομες πράξεις: … (γ) [δηλώσεις ή ενέργειες] με σκοπό την εκπλήρωση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή τη διατήρηση (προστασία) δικαιώματος ή βάσει κάποιου άλλου νόμιμου συμφέροντος ή (δ ) σε παρόμοιες περιπτώσεις.  

2. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται: (α) όταν οι προαναφερθείσες επικρίσεις και [δηλώσεις ή ενέργειες] έχουν τα στοιχεία ενός αδικήματος σύμφωνα με το άρθρο 363 και (β) όταν προκύπτει από τον τρόπο της [δήλωσης ή πράξης ] ή τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη ότι υπήρχε πρόθεση προσβολής. “  

 1. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

17 . Στις 4 Οκτωβρίου 2007, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε το ψήφισμα 1577 (2007), με τίτλο «Προς αποποινικοποίηση της δυσφήμισης». Τα σχετικά αποσπάσματα έχουν ως εξής:  

«…

6. Οι νόμοι κατά της δυσφήμισης επιδιώκουν τον νόμιμο στόχο της προστασίας της φήμης και των δικαιωμάτων άλλων. Ωστόσο, η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτούς τους νόμους με απόλυτο περιορισμό, καθώς μπορούν να παραβιάσουν σοβαρά την ελευθερία της έκφρασης. Για το λόγο αυτό, η Συνέλευση επιμένει ότι θα υπάρχουν διαδικαστικές εγγυήσεις που θα επιτρέπουν σε οποιονδήποτε κατηγορείται για δυσφήμιση να τεκμηριώνει τις δηλώσεις του προκειμένου να απαλλαγεί από πιθανή εγκληματική ευθύνη.  

7. Επιπλέον, δηλώσεις ή ισχυρισμοί που διατυπώνονται για το δημόσιο συμφέρον, ακόμη και αν αποδειχθούν ανακριβείς, δεν θα πρέπει να τιμωρούνται υπό την προϋπόθεση ότι διατυπώθηκαν χωρίς γνώση της ανακρίβειάς τους, χωρίς πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη, και ελέγχθηκε η αλήθεια τους με σωστή επιμέλεια.  

8. Η Συνέλευση εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η δίωξη για δυσφήμιση γίνεται κατάχρηση σε αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απόπειρα των αρχών να σιωπήσουν την κριτική των μέσων ενημέρωσης. Μια τέτοια κατάχρηση – που οδηγεί σε αυθεντική λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης και προκαλεί προοδευτική συρρίκνωση του δημοκρατικού διαλόγου και της κυκλοφορίας γενικών πληροφοριών – έχει καταγγελθεί από την κοινωνία των πολιτών, ιδίως στην Αλβανία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσική Ομοσπονδία.  

12. Κάθε περίπτωση φυλάκισης ενός επαγγελματία των μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτελεί απαράδεκτο εμπόδιο στην ελευθερία της έκφρασης και συνεπάγεται ότι, παρά το γεγονός ότι το έργο τους είναι προς το δημόσιο συμφέρον, οι δημοσιογράφοι έχουν ένα σπαθί Δαμόκης πάνω τους. Ολόκληρη η κοινωνία υφίσταται τις συνέπειες όταν οι δημοσιογράφοι βγαίνουν από πίεση αυτού του είδους.  

13. Συνεπώς, η Συνέλευση θεωρεί ότι οι ποινές φυλάκισης για δυσφήμιση πρέπει να καταργηθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, προτρέπει τα κράτη των οποίων οι νόμοι εξακολουθούν να προβλέπουν ποινές φυλάκισης – αν και δεν έχουν επιβληθεί ποινές φυλάκισης – να τις καταργήσουν χωρίς καθυστέρηση, ώστε να μην δώσουν δικαιολογία, όσο αδικαιολόγητη, στις χώρες που συνεχίζουν να τις επιβάλλουν, προκαλώντας έτσι διάβρωση θεμελιωδών ελευθεριών.  

14. Η Συνέλευση καταδικάζει επίσης την καταχρηστική προσφυγή σε αδικαιολόγητα μεγάλα βραβεία αποζημίωσης και ενδιαφέροντος σε υποθέσεις δυσφήμισης και επισημαίνει ότι η αποζημίωση για δυσανάλογο ποσό ενδέχεται επίσης να παραβιάζει το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  

17. Συνεπώς, η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη:  

17.1. να καταργήσει τις ποινές φυλάκισης για δυσφήμιση χωρίς καθυστέρηση ·  

17.2. να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει κακή χρήση ποινικών διώξεων για δυσφήμιση και να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των εισαγγελέων σε αυτές τις υποθέσεις ·  

17.3. να ορίσουν πιο συγκεκριμένα την έννοια της δυσφήμισης στη νομοθεσία τους, ώστε να αποφευχθεί η αυθαίρετη εφαρμογή του νόμου και να διασφαλιστεί ότι το αστικό δίκαιο παρέχει αποτελεσματική προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων που πλήττονται από δυσφήμιση ·  

17.5. να κάνετε μόνο υποκίνηση σε βία, ρητορική μίσους και προώθηση του αρνητισμού που τιμωρείται με φυλάκιση ·  

17.6. αφαιρέσετε από τη νομοθεσία δυσφήμισης τους οποιαδήποτε αύξηση της προστασίας των υψηλών προσώπων, σύμφωνα με τη νομολογία » η νομολογία s, και ιδίως κλήσεις για:  

17.7. μεριμνούν ώστε, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, τα πρόσωπα που επιδιώκονται για δυσφήμιση να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ιδίως μέσα που βασίζονται στη διαπίστωση της αλήθειας των ισχυρισμών τους και στο γενικό συμφέρον, και ζητεί ιδίως από τη Γαλλία να τροποποιήσει ή να καταργήσει το άρθρο 35 του νόμου της Ιούλιος 1881 που προβλέπει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις που εμποδίζουν τον εναγόμενο να αποδείξει την αλήθεια της φερόμενης δυσφήμισης.  

17.8. ορίστε εύλογα και αναλογικά ανώτατα όρια για βραβεία αποζημίωσης και συμφέροντος σε περιπτώσεις δυσφήμισης, έτσι ώστε η βιωσιμότητα ενός καθού οργάνου μέσων να μην τίθεται σε κίνδυνο ·  

17.9. να παράσχετε τις κατάλληλες νομικές εγγυήσεις έναντι αποζημιώσεων για αποζημιώσεις και τόκους που είναι δυσανάλογοι με τον πραγματικό τραυματισμό · “  

Ο ΝΟΜΟΣ

 1. ΥΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

18 . Ο αιτών παραπονέθηκε ότι η ποινική του καταδίκη λόγω του δημοσιευμένου άρθρου του παραβίασε το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης. Ο ίδιοςεπικαλέστηκε το άρθρο 10 της Σύμβασης, το οποίο έχει ως εξής:  

«1. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να διατυπώνει γνώμες και να λαμβάνει και να μεταδίδει πληροφορίες και ιδέες χωρίς παρέμβαση από τη δημόσια αρχή και ανεξάρτητα από τα σύνορα. Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει τα κράτη να απαιτούν την αδειοδότηση επιχειρήσεων ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, τηλεόρασης ή κινηματογράφου.  

2. Η άσκηση αυτών των ελευθεριών, εφόσον συνεπάγεται καθήκοντα και αρμοδιότητες, μπορεί να υπόκειται σε διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο και είναι απαραίτητες σε μια δημοκρατική κοινωνία, προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, εδαφική ακεραιότητα ή δημόσια ασφάλεια, για την πρόληψη διαταραχών ή εγκλήματος, για την προστασία της υγείας ή των ηθικών, για την προστασία της φήμης ή των δικαιωμάτων άλλων, για την αποτροπή της αποκάλυψης πληροφοριών που λαμβάνονται εμπιστευτικά ή για τη διατήρηση της εξουσίας και της αμεροληψίας το δικαστικό σώμα. “  

 1. Δυνατότητα παραδοχής
  1. Τα επιχειρήματα των διαδίκων

19 . Η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι ο αιτών δεν είχε εξαντλήσει τα εγχώρια ένδικα μέσα. Ειδικότερα, στην αναίρεσή του για νομικά ζητήματα ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, είχε προβάλει επιχειρήματα σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης αριθ. 112/2016 του Εφετείου και την αδικία των ενεργειών του βάσει του άρθρου 367 του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, είχε καταγγείλει ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ερμήνευσε εσφαλμένα και εφάρμοσε τις σχετικές διατάξεις, δηλαδή τα άρθρα 361 και 367 § 2 του Ποινικού Κώδικα. Ως εκ τούτου, δεν επικαλέστηκε τα δικαιώματά του σύμφωνα με το άρθρο 10 της Σύμβασης ή παραπονέθηκε να του επιβληθεί δυσανάλογη ποινή και, ως εκ τούτου, δεν είχε δώσει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο την ευκαιρία να εξετάσει μια πιθανή παραβίαση της Σύμβασης.   

20 . Ο προσφεύγων αμφισβήτησε το επιχείρημα ότι δεν είχε εξαντλήσει τα εγχώρια ένδικα μέσα. Υποστήριξε ότι, παρόλο που δεν είχε αναφερθεί ρητώς στο άρθρο 10 της Σύμβασης, είχε υποβάλει ουσιαστικά μια τέτοια καταγγελία ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, είχε συμπεριλάβει στην έκκλησή του για νομικά ζητήματα ότι αυτό που είχε γράψει βασίστηκε στο νόμιμο ενδιαφέρον του να εκφράσει κριτική για μια δημόσια προσωπικότητα. Επικαλέστηκε το άρθρο 367 του Ποινικού Κώδικα για το σκοπό αυτό, το οποίο προέβλεπε ότι οι ενέργειές του θα έπρεπε να παραμείνουν ατιμώρητες, καθώς το άρθρο αφορούσε ζήτημα έννομου συμφέροντος. Είχε επίσης αναφέρει τον ιδιαίτερο ρόλο του Τύπου στην κοινωνία και είχε υποστηρίξει ότι οι χαρακτηρισμοί του για τον ΒΜ αποτελούσαν έντονη και σκληρή κριτική για τις απόψεις του και δεν είχαν γραφτεί με σκοπό να προσβάλουν. Έτσι είχε προβάλει επιχειρήματα σχετικά με το άρθρο 10 της Σύμβασης τουλάχιστον στην ουσία και είχε δώσει στα εθνικά δικαστήρια την ευκαιρία να παράσχουν αποζημίωση για την εικαζόμενη παραβίαση.   

 1. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκτίμηση s

21 . Το Δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι ο σκοπός του κανόνα σχετικά με την εξάντληση των εγχώριων προσφυγών είναι να δοθεί στα Συμβαλλόμενα Κράτη η ευκαιρία να αποτρέψουν ή να διορθώσουν τις παραβάσεις που τους φέρονται πριν από την υποβολή αυτών των ισχυρισμών (βλ., Μεταξύ πολλών άλλων αρχών, Selmouni κατά. Γαλλία[GC], αριθ. 25803/94 , § 74, ECHR 1999-V, και Remli κατά Γαλλίας , 23 Απριλίου 1996, § 33, Εκθέσεις αποφάσεων και αποφάσεων 1996-II).       

22 . Ο κανόνας σχετικά με την εξάντληση των οικιακών θεραπειών πρέπει να εφαρμόζεται με κάποιο βαθμό ευελιξίας και χωρίς υπερβολικό φορμαλισμό. Συγχρόνως, απαιτεί, καταρχήν, οι καταγγελίες που πρόκειται να υποβληθούν μεταγενέστερα σε διεθνές επίπεδο να έπρεπε να έχουν κοινοποιηθεί ενώπιον των ίδιων δικαστηρίων, τουλάχιστον κατ ‘ουσία και σύμφωνα με τις τυπικές απαιτήσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται στο εσωτερικό νόμος (βλέπε, μεταξύ πολλών άλλων αρχών, Vučković κ.λπ. κατά Σερβίας (προκαταρκτική ένσταση) [GC], αριθ. 17153/11 και 29 ακόμη, § 72, 25 Μαρτίου 2014, και Gherghina κατά Ρουμανίας ( dec. ) [GC ], αρ. 42219/07 , §§ 84-87, 9 Ιουλίου 2015).   

23 . Δεν είναι απαραίτητο το δικαίωμα της Σύμβασης να εγείρεται ρητά σε εσωτερικές διαδικασίες υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία εγείρεται «τουλάχιστον στην ουσία» (βλ. Fressoz και Roire κατά Franc e [GC], αρ. 29183/95 , § 39, ΕΣΔΑ 1999-I, και Azinas κατά Κύπρου [GC], αρ. 56679/00 , § 38, ECHR 2004 III). Εάν ο αιτών δεν επικαλέστηκε τις διατάξεις της Σύμβασης, αυτός ή αυτή πρέπει να έχει προβάλει τα ίδια ή παρόμοια επιχειρήματα βάσει του εσωτερικού δικαίου, προκειμένου να δώσει στα εθνικά δικαστήρια την ευκαιρία να επανορθώσουν την εικαζόμενη παράβαση στο πρώτη θέση (βλ. Gäfgen κατά Γερμανίας [GC], αρ. 22978/05 , § 142, ECHR 2010, καιΚαραπαναγιώτου κ.λπ. κατά Ελλάδας , αρ. 1571/08 , § 29, 28 Οκτωβρίου 2010).       

24 . Εν προκειμένω, το Δικαστήριο σημειώνει ότι η προσφεύγουσα παρέσχε στο Ακυρωτικό Δικαστήριο πλήρη απολογισμό της διαδικασίας ενώπιον του Εφετείου και παρουσίασε επιχειρήματα που ήταν ουσιαστικά συναφή με το άρθρο 10 της Σύμβασης. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι αυτό που είχε γράψει στο άρθρο του ήταν κρίσεις αξίας και είχε ειπωθεί χωρίς πρόθεση να προσβάλει, αλλά με βάση το νόμιμο συμφέρον του, ως δημοσιογράφος, να εκφράσει την κριτική του BM για μια δημόσια προσωπικότητα και να ενημερώσει την κοινωνία. της BM » απόψεις του (βλέπε παράγραφο 14 ανωτέρω). Ο Άρειος Πάγος εξέτασε, από την πλευρά της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η προσφεύγουσα « επιχειρήματα και τις απέρριψε (βλέπε παράγραφο 15 ανωτέρω).  

25 . Υπό τις συνθήκες αυτές, το Δικαστήριο είναι πεπεισμένο ότι, μέσω των επιχειρημάτων που προέβαλε ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ο προσφεύγων διαμαρτυρήθηκε, έστω και σιωπηρά, για το δικαίωμά του στην ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων επιχειρημάτων σχετικά με την ιδιότητά του ως δημοσιογράφου. Με αυτόν τον τρόπο, προέβαλε, τουλάχιστον κατ ‘ουσίαν, μια καταγγελία βάσει του άρθρου 10 της Σύμβασης ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και το δικαστήριο εξέτασε την καταγγελία. Επομένως, παρείχε στις εθνικές αρχές την ευκαιρία που κατ ‘αρχήν προορίζεται να παραχωρηθεί στα Συμβαλλόμενα Κράτη από το Άρθρο 35 § 1 της Σύμβασης, δηλαδή να διορθώσει τις παραβάσεις που φέρονται εναντίον τους (βλ. Muršić κατά Κροατίας [GC], αριθ. 7334/13 , § 72, ECHR 2016). Επομένως , η ένσταση τηςΚυβέρνησης σχετικά με τη μη εξάντληση των εγχώριων μέσων πρέπει να απορριφθεί.      

26 . Το Δικαστήριο σημειώνει ότι η προσφυγή δεν είναι ούτε έκδηλα ιδρύθηκε ούτε απαράδεκτη για άλλους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 35 της Σύμβασης.Επομένως, πρέπει να κηρυχθεί παραδεκτή.   

 1. Αξίες
  1. Τα επιχειρήματα των διαδίκων

27 . Ο αιτητής υποστήριξε ότι η ποινική του καταδίκη παραβίασε το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης. Ήταν σαφές από τα επίμαχα εδάφια ότι είχε καταδικαστεί λόγω των κρίσιμων εκτιμήσεών του, οι οποίες, ωστόσο, είχαν επαρκή πραγματική βάση που ήταν αληθής. Επιπλέον, τα εθνικά δικαστήρια δεν είχαν λάβει υπόψη το γενικό πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο του δημοσιευμένου άρθρου του. Είχε παρουσιάσει ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία είχε αποδειχθεί η πραγματική βάση του άρθρου του, όπως άρθρα που έγραψε ο ΒΜ σχετικά με τον εθνικό σοσιαλισμό, δηλώνοντας ότι ήταν τιμή να ονομάζεται «εθνικός- σοσιαλιστής».  

28 . Ο προσφεύγων ισχυρίστηκε επίσης ότι τα εγχώρια δικαστήρια δεν είχαν λάβει υπόψη ότι τα όρια της κριτικής σχετικά με το BM θα έπρεπε να ερμηνευθούν ευρύτερα, δεδομένου ότι ήταν δημόσιο πρόσωπο, δηλαδή ο διευθυντής ενός τοπικού γυμνασίου, ο οποίος είχε επιπλέον εξέφρασε τις απόψεις του για ένα θέμα ιστορικής σημασίας για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο αιτών ως δημοσιογράφος είχε έννομο συμφέρον να ενημερώσει το κοινό για τις απόψεις αυτές.  

29 . Ο αιτητής επικαλέστηκε επιπλέον την αυξημένη προστασία που παρέχει η Σύμβαση στον Τύπο και υποστήριξε ότι δεν έπρεπε να είχε επιβληθεί κύρωση για το δημοσιευμένο άρθρο του, ειδικά όχι βάσει του ποινικού δικαίου. Στηριζόμενη στην το Δικαστήριο « νομολογία βάσει του άρθρου 10 της Σύμβασης, ισχυρίστηκε ότι η ποινική καταδίκη του ήταν μια δυσανάλογη επέμβαση στο δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης και δεν είχε μια ισορροπία δίκαιη μεταξύ δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης και της BM s δικαίωμα προστασίας της φήμης του.  

30 . Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η προσφεύγουσα « εκφράσεις s έπεσε έξω από το πεδίο προστασίας του άρθρου 10 της Σύμβασης. Συγκεκριμένα, είχε αποδειχθεί στην εγχώρια διαδικασία, μετά από διεξοδική αποδεικτική διαδικασία, ότι ο προσφεύγων είχε την πρόθεση να προσβάλει τον BM, ο οποίος ήταν γνωστός στην τοπική κοινότητα δάσκαλος, μέσω της χρήσης δυσφημιστικών εκφράσεων που δεν ήταν απαραίτητες για την ενημέρωση. οι αναγνώστες της εφημερίδας.  

31 . Ακόμη και αν υποτεθεί ότι υπήρξε μια παρέμβαση με τον αιτούντα s δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, είχε προβλέπεται από το νόμο, και συγκεκριμένα τα άρθρα 362 και 363 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο ήταν πολύ γνωστό και ορίζεται με μεγάλη σαφήνεια το πεδίο εφαρμογής τους, και είχαν σερβίρεται ένα θεμιτό σκοπό, δηλαδή την προστασία της BM » τη φήμη του. Ο BM δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο και ως εκ τούτου, τα ευρύτερα όρια κριτικής δεν ισχύουν γι ‘αυτόν. Επιπλέον, η προσφεύγουσα « δηλώσεις s δεν είχε συμβάλει σε μια συζήτηση της μεγαλύτερης δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν ένα βαθμό πρόκλησης ή υπερβολή.  

32 . Τέλος, η παρέμβαση ήταν απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία. Τα εθνικά δικαστήρια είχαν επιτύχει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων συμφερόντων, αφού έλαβαν υπόψη όλα τα στοιχεία της διαφοράς. Όλες οι διαδικαστικές εγγυήσεις είχαν παρασχεθεί στον αιτούντα και οι αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν περιλάμβαναν πλήρη και επαρκή συλλογιστική. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν ποινή φυλάκισης με αναστολή τριών μηνών και υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης ήταν αναλογική και δεν μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολική. Ακόμη και ο αιτών δεν είχε υποστηρίξει ότι η ποινή ήταν αυστηρή.  

 1. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκτίμηση s

33 . Το Δικαστήριο θεωρεί ότι η προσφεύγουσα « s πεποίθηση ανήλθαν σε“παρέμβαση από δημόσια αρχή”στο δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης και ότι η κυβέρνηση » επιχειρήματα θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10. Η παρέμβαση αυτή θα παραβιάζει τη Σύμβαση εάν δεν πληροί τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου. Πρέπει επομένως να προσδιοριστεί εάν «ορίζεται από το νόμο», επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους νόμιμους στόχους που ορίζονται στην παράγραφο 2 και ήταν «απαραίτητος σε μια δημοκρατική κοινωνία» για την επίτευξή τους.   

(α) Ορίζεται από το νόμο και τον νόμιμο σκοπό  

34 . Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η εν λόγω παρέμβαση επιβάλλεται από το νόμο, συγκεκριμένα τα άρθρα 361 και 367 του Ποινικού Κώδικα, και ότι επιδιώκει τον νόμιμο στόχο της προστασίας της φήμης ή των δικαιωμάτων άλλων, κατά την έννοια του άρθρου 10 § 2.  

(β) Απαραίτητο σε μια δημοκρατική κοινωνία  

35 . Στην παρούσα υπόθεση, το ζήτημα είναι αν η παρέμβαση ήταν «απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία».  

(i) Γενικές αρχές 

36 . Οι γενικές αρχές για την εκτίμηση της αναγκαιότητας παρέμβασης στην άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν συχνά από το Δικαστήριο από την απόφαση Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου (7 Δεκεμβρίου 1976, σειρά Α αριθ. 24), συνοψίστηκαν στο Stoll κατά Ελβετίας ([GC], αριθ. 69698/01 , § 101, ECHR 2007-V) και επαναδιατυπώθηκαν πιο πρόσφατα στο Pentikäinen κατά της Φινλανδίας ([GC], αριθ. 11882/10 , § 87, ECHR 2015 ) και Bédat κατά Ελβετίας ([GC], αρ.56925/08 , § 48, 29 Μαρτίου 2016) :      

«( I ) Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί ένα από τα βασικά θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας και μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο της και για κάθε άτομο s αυτο-ικανοποίηση.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ισχύει όχι μόνο για « πληροφορίες » ή « ιδέες » που λαμβάνονται ευνοϊκά ή θεωρούνται ως προσβλητικά ή ως θέμα αδιαφορίας, αλλά και σε εκείνα που προσβάλλουν, σοκ ή ενοχλούν. Αυτές είναι οι απαιτήσεις του πλουραλισμού, της ανοχής και της ευρείας νοοτροπίας χωρίς τις οποίες δεν υπάρχει « δημοκρατική κοινωνία » . Όπως ορίζεται στο άρθρο 10, αυτή η ελευθερία υπόκειται σε εξαιρέσεις, οι οποίες … ωστόσο, πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά και η ανάγκη για περιορισμούς πρέπει να αποδεικνύεται πειστικά …  

(ii) Το επίθετο « αναγκαίο » , κατά την έννοια του άρθρου 10 § 2, υπονοεί την ύπαρξη « επιτακτικής κοινωνικής ανάγκης » . Τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν ένα ορισμένο περιθώριο εκτίμησης κατά την εκτίμηση του κατά πόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, αλλά συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή εποπτεία, αγκαλιάζοντας τόσο τη νομοθεσία όσο και τις αποφάσεις που την εφαρμόζουν, ακόμη και εκείνες που λαμβάνονται από ανεξάρτητο δικαστήριο. Επομένως, το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφανθεί οριστικά εάν ένας « περιορισμός » συμβιβάζεται με την ελευθερία της έκφρασης, όπως προστατεύεται από το άρθρο 10.  

(iii) Το Δικαστήριο αποστολή s, κατά την άσκηση της εποπτικής αρμοδιότητας της, δεν είναι να πάρει τη θέση των αρμόδιων εθνικών αρχών, αλλά μάλλον σε επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 10 των αποφάσεων που εκδίδονται κατ ‘εφαρμογή της εξουσίας τους εκτιμήσεως. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εποπτεία περιορίζεται στην εξακρίβωση του κατά πόσον το καθού κράτος άσκησε τη διακριτική του ευχέρεια εύλογα, προσεκτικά και καλή πίστη. Αυτό που πρέπει να κάνει το Δικαστήριο είναι να εξετάσει την παρέμβαση για την οποία υποβλήθηκε υπό το φως της υπόθεσης στο σύνολό της και να προσδιορίσει αν ήταν « ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό σκοπό » και αν οι λόγοι που προέβαλαν οι εθνικές αρχές για να το δικαιολογήσουν είναι « σχετικό και επαρκές » … Κατ ‘αυτόν τον τρόπο, το Δικαστήριο πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι εθνικές αρχές εφάρμοσαν πρότυπα που ήταν σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 10 και, επιπλέον, ότι βασίστηκαν σε μια αποδεκτή εκτίμηση των σχετικών γεγονότων. .. “   

37 . Όταν καλείται να εξετάσει την αναγκαιότητα παρέμβασης σε μια δημοκρατική κοινωνία προς το συμφέρον της «προστασίας της φήμης ή των δικαιωμάτων των άλλων», το Δικαστήριο ενδέχεται να κληθεί να εξακριβώσει εάν οι εγχώριες αρχές επιτύχουν μια δίκαιη ισορροπία όταν προστατεύουν δύο εγγυημένες αξίες από τη Σύμβαση που ενδέχεται να έρχεται σε σύγκρουση μεταξύ τους σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή, αφενός, της ελευθερίας της έκφρασης που προστατεύεται από το άρθρο 10 και, αφετέρου, του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής που κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 (βλ. MGN Limited κατά Ηνωμένου Βασιλείου , αρ. 39401/04 , § 142, 18 Ιανουαρίου 2011).Για το άρθρο 8 για να έρθει στο προσκήνιο, ωστόσο, μια επίθεση σε ένα πρόσωπο s φήμη πρέπει να φθάνει ένα ορισμένο επίπεδο της σοβαρότητας και να πραγματοποιείται κατά τρόπο που προκαλεί επιφύλαξη προσωπική απόλαυση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής (βλ Bedat , προαναφερθείσα, § 72; AxelSpringer AG κατά Γερμανίας [GC], αρ. 39954/08 , § 83, 7 Φεβρουαρίου 2012 · και A. κατά Νορβηγίας , αρ. 28070/06 , § 64, 9 Απριλίου 2009) . Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 8 δεν μπορεί να γίνει επίκληση, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την απώλεια της φήμης που είναι η προβλέψιμη συνέπεια μιας s δικές της ενέργειες, όπως, για παράδειγμα, η διάπραξη ποινικού αδικήματος (βλ Axel Springer AG , προαναφερθείσα, § 83, και Sidabras and Džiautas κατά Λιθουανίας , αριθ. 55480/00 και 59330/00 , §49, ΕΣΔΑ 2004 VIII).               

38 . Σε περίπτωση που το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης που σταθμίζεται με το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται στο Δικαστήριο « νομολογία περιλαμβάνουν: (α) συμβολή στη συζήτηση του δημοσίου συμφέροντος, (β) πόσο καλά γνωστό ότι ο ενδιαφερόμενος είναι, (γ) το αντικείμενο της έκθεσης ειδήσεων, (δ) η προηγούμενη συμπεριφορά του ενδιαφερομένου και (ε) το περιεχόμενο, τη μορφή και τις συνέπειες της δημοσίευσης. Όταν εξετάζει μια αίτηση που έχει κατατεθεί βάσει του άρθρου 10, το Δικαστήριο θα εξετάσει επίσης (στ) τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν οι πληροφορίες και την ακρίβειά τους, και (ζ) τη σοβαρότητα της ποινής που επιβλήθηκε στους δημοσιογράφους ή τους εκδότες (βλ. Couderc και Hachette Filipacchi Associés κατά Γαλλίας [GC], αριθ. 40454/07 , § 93, ECHR 2015 (αποσπάσματα) · βλ. Επίσης Von Hannover κατά Γερμανίας (αρ. 2) [GC], αρ. 40660/08 και 60641/08 , §§ 108-13, ECHR 2012; Axel Springer AG , προαναφερθείσα, §§89-95; Ungváry και Irodalom Kft κατά Ουγγαρίας , αριθ. 64520/10 , § 45, 3 Δεκεμβρίου 2013 · και Satakunnan Markkinapörssi Oy και Satamedia Oy v. Φινλανδία [GC], αρ. 931/13 , §§ 165-166, ECHR 2017 (αποσπάσματα) ).             

39 . Σε περίπτωση που οι εθνικές αρχές έχουν στάθμιση των εμπλεκομένων συμφερόντων σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο Δικαστήριο « νομολογία s, οι σοβαροί λόγοι που απαιτείται εάν πρόκειται να αντικαταστήσει την άποψή του για το ότι τα εθνικά δικαστήρια (βλ MGN Λίμιτεδ , που αναφέρονται παραπάνω, §§ 150 και 155 ·Palomo Sánchez κ.λπ. , προαναφερθείσα, § 57 · και, πιο πρόσφατα, Haldimann κ.λπ. κατά Ελβετίας , αρ. 21830/09 , §§ 54-55, ECHR 2015). Κατά την άσκηση της εποπτικής αρμοδιότητάς του, το Δικαστήριο πρέπει να εξετάσει την επίμαχη παρέμβαση υπό το φως της υπόθεσης στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν εναντίον του αιτούντος και του πλαισίου στο οποίο έγιναν (βλ. Radobuljac κατά Κροατίας , αριθ. . 51000/11 , § 57, 28 Ιουνίου 2016).      

(ii) Εφαρμογή αυτών των αρχών στην παρούσα υπόθεση 

40 . Οι Δικαστήριο σημειώνει ότι η παρούσα υπόθεση αφορά μια σύγκρουση σύμφωνη δικαιώματα – από τη μία πλευρά, ο σεβασμός για τον αιτούντα « s δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και από την άλλη, BM » δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα s άρθρο αναφέρεται BM και τον παρουσίασε ως θεωρητικός του ακροδεξιού κόμματος Χρυσή Αυγή και τον αποκάλεσε “νεοναζί”. Το Δικαστήριο, εξετάζοντας τις δύο αναφορές στο σύνολό της , θεωρεί ότι οιχαρακτηρισμοί ήταν όχι μόνο ικανό να χαλάσουν την BM » φήμη s, αλλά και αναγκάζοντας τον θίγει τόσο επαγγελματικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Κατά συνέπεια, οι κατηγορίες επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο σοβαρότητας, όπως θα μπορούσε να βλάψει BM « δικαιώματα βάσει του άρθρου 8 της Σύμβασης.  

41 . Όταν οι εθνικές δικαιοδοσίες έχουν ασκήσει εξισορροπητική σχέση με αυτά τα δικαιώματα, το Δικαστήριο πρέπει να εξετάσει εάν, κατά την εκτίμησή τους, εφάρμοσαν τα κριτήρια που καθορίζονται στη νομολογία του επί του θέματος (βλ . Προαναφερθείσα απόφαση Axel Springer AG , § 88 ) και εάν οι λόγοι που τους οδήγησαν στη λήψη των επίμαχων αποφάσεων ήταν επαρκείς και σχετικοί για να δικαιολογήσουν την παρέμβαση στο δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης (βλ. Cicad κατά Ελβετίας , αρ. 17676/09 , § 52, 7 Ιουνίου 2016). Θα το πράξει εξετάζοντας τα κριτήρια που καθορίζονται στη νομολογία της, τα οποία σχετίζονται με την παρούσα υπόθεση.   

(1) Συμβολή σε συζήτηση δημοσίου ενδιαφέροντος  

42 . Το Δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι υπάρχει ελάχιστο πεδίο εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της Σύμβασης για περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης σε δύο τομείς, συγκεκριμένα στον πολιτικό λόγο και σε θέματα δημοσίου συμφέροντος (βλ. Sürek κατά Τουρκίας (αρ. 1) [GC], όχι . 26682/95 , § 61, ECHR 1999 IV? Lindon, Otchakovsky . Laurens και τον Ιούλιο κατά Γαλλίας . [GC], αρ 21279/02 και 36448/02 , § 46, ECHR 2007-IV? Axel Springer AG , που αναφέρονται παραπάνω , § 90 · και Morice κατά Γαλλίας [GC], αριθ. 29369/10 , § 125, ECHR 2015 ). Κατά συνέπεια, ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης, με τις αρχές να έχουν επομένως ένα ιδιαίτερα στενό περιθώριο εκτίμησης, θα παρέχεται κανονικά όταν οι παρατηρήσεις αφορούν ζήτημα δημοσίου συμφέροντος (βλ. Gouveia Gomes Fernandes και Freitas e Costa κατά Πορτογαλίας , αρ. 1529-1508 , § 47, 29 του Μάρτη 2011? και Morice , όπ.π., § 125). Βαθμός εχθρότητας (βλ. ΕΚ κατάΤουρκίας , αρ. 28496/95 , §§ 79-80, 7 Φεβρουαρίου 2002 και Morice , προαναφερθείσα, § 125) και την πιθανή σοβαρότητα ορισμένων παρατηρήσεων (βλ. Thoma κατάΛουξεμβούργου , αρ. 38432/97 , § 57, ECHR 2001-III, και Morice , όπ.π., § 125) δεν αποκλείουν το δικαίωμα σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ένα θέμα δημοσίου συμφέροντος (βλ Paturel v. France , αρ. 54968/00 , § 42, 22 Δεκέμβριο του 2005 και Morice , όπ.π., § 125).                 

43 . Ο Τύπος διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε μια δημοκρατική κοινωνία. Παρόλο που δεν πρέπει να υπερβαίνει ορισμένα όρια, ιδίως όσον αφορά τη φήμη και τα δικαιώματα άλλων, καθώς και την ανάγκη αποτροπής της αποκάλυψης πληροφοριών που λαμβάνονται εμπιστευτικά, το καθήκον της είναι ωστόσο να μεταδίδει – κατά τρόπο συμβατό με τις υποχρεώσεις του και αρμοδιότητες – πληροφορίες και ιδέες για όλα τα θέματα δημοσίου συμφέροντος (βλ. De Haes and Gijsels κατά Βελγίου , 24Φεβρουαρίου 1997, § 37, εκθέσεις 1997-I; Bladet Tromsø και Stensaas κατά Νορβηγίας [GC], αρ. 21980/93 , § 62, ECHR 1999 III; Thoma , προαναφερθείσα, § § 43 45 · και Tourancheau και Ιούλιος κατά Γαλλίας , αρ. 53886/00 , § 5, 24 Νοεμβρίου 2005).           

44 . Το Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει ότι το δημόσιο συμφέρον αφορά ζητήματα που επηρεάζουν το κοινό σε βαθμό που μπορεί νόμιμα να τους ενδιαφέρει, που προσελκύουν την προσοχή του ή που το αφορούν σε σημαντικό βαθμό, ιδίως επειδή επηρεάζουν το πηγάδι – ύπαρξη πολιτών ή τη ζωή της κοινότητας. Αυτό ισχύει επίσης για ζητήματα που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες αφορούν ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα ή που περιλαμβάνουν ένα πρόβλημα για το οποίο το κοινό θα ενδιαφερόταν να ενημερωθεί (βλ. Couderc και Hachette Filipacchi Associés , προαναφερθείσα, § 103, με περαιτέρω παραπομπές).  

45 . Όσον αφορά τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης, το Δικαστήριο θεωρεί ότι, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το περιεχόμενο του άρθρου θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί πληροφορίες για ένα ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί επίσης το άρθρο στο σύνολό του. ως η ουσία των πληροφοριών που αποκαλύπτονται σε αυτήν. Εν προκειμένω, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι ο προσφεύγων στο άρθρο του προσπάθησε να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την BM σχετικά με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973 ήταν μια φοιτητική διαδήλωση που συνέβαλε στο τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα και ότι η εν λόγω ημερομηνία γιορτάζεται ως σχολική αργία. Ως εκ τούτου, οι απόψεις του BM σχετικά με το θέμα, που το χαρακτήρισαν ως «το απόλυτο ψέμα» σε μια εποχή που ήταν διευθυντής ενός τοπικού γυμνασίου, ήταν ικανές να προκαλέσουν σημαντικές αντιπαραθέσεις. Εν όψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο δέχεται ότι η προσφεύγουσα « s άρθρου αναφοράς BM » απόψεις, όπως εκφράστηκε στις εν λόγω ζήτημα δημοσίου συμφέροντος blog του και ότι η προσφεύγουσα, ως δημοσιογράφος, είχε δικαίωμα στην ενημέρωση προσδίδουν σχετικά με το θέμα.  

46 . Το Δικαστήριο σημειώνει ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν εξέτασαν το άρθρο που είχε ληφθεί στο σύνολό του, αλλά επικεντρώθηκαν στους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο αιτών, αποσπασμένοι από το πλαίσιο, και ως εκ τούτου παρέλειψαν να συμπεριλάβουν τυχόν εκτιμήσεις στην εκτίμησή τους όσον αφορά τη συμβολή του αιτούντος άρθρο s σε ένα θέμα δημοσίου συμφέροντος. Παρόλο που αναγνώρισαν ότι είχε έννομο συμφέρον να ενημερώσει το κοινό, απέτυχαν να εξαγάγουν συμπεράσματα από αυτό (βλ. Ανωτέρω σκέψεις 10 , 13 και 15 ). Έτσι δεν κατάφεραν να εκτιμήσει κατά πόσον ή όχι ο αιτών άρθρο συνέβαλαν στη συζήτηση του δημοσίου συμφέροντος.   

(2) Πόσο γνωστός είναι ο ενδιαφερόμενος, η προηγούμενη συμπεριφορά του και το αντικείμενο του άρθρου  

47 . Το Συνέδριο επαναλαμβάνει ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ ιδιωτών και ατόμων που ενεργούν σε δημόσιο πλαίσιο, ως πολιτικά ή δημόσια πρόσωπα. Ως εκ τούτου, ενώ ένας ιδιώτης άγνωστος στο κοινό μπορεί να αξιώσει ιδιαίτερη προστασία του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή, το ίδιο δεν ισχύει για τα δημόσια πρόσωπα (βλ.Minelli κατά Ελβετίας ( dec. ), Αριθ . 14991/02 , 14 Ιουνίου 2005, και Petrenco κατά Μολδαβίας , αρ. 20928/05 , § 55, 30 Μαρτίου 2010). Για αυτούς, τα όρια του κριτικού σχολίου είναι ευρύτερα, καθώς είναι αναπόφευκτα και εν γνώσει τους εκτεθειμένα σε δημόσιο έλεγχο και ως εκ τούτου πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ανοχής (βλ. Ayhan Erdoğan κατά Τουρκίας , αρ. 39656/03 , § 25, 13 Ιανουαρίου 2009 , και Kuliś κατά Πολωνίας , αριθ. 15601/02 , § 47, 18 Μαρτίου 2008). Έτσι, ένα άτομο s δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή θα διαφέρουν ανάλογα με το αν ή όχι αυτός ή αυτή έχει ανατεθεί με τις επίσημες λειτουργίες (βλέπε, τηρουμένων των αναλογιών , Couderc και Hachette Filipacchi Associés , όπ.π., § 119 ).             

48 . Το Δικαστήριο έχει επίσης παρατηρήσει σε αρκετές περιπτώσεις ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη του κοινού σε συνθήκες χωρίς αδικαιολόγητη διαταραχή, προκειμένου να επιτύχουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και, ως εκ τούτου, μπορεί να αποδειχθεί απαραίτητο για την προστασία τους από επιθετικές και καταχρηστικές λεκτικές επιθέσεις κατά την εργασία βλ. ιδίως Janowski κατά Πολωνίας [GC], αρ. 25716/94 , § 33, ΕΣΔΑ 1999 I · Nikula κατά Φινλανδίας , αριθ. 31611/96 , § 48, ECHR 2002 II και Busuioc κατά Μολδαβίας , αρ. 61513/00 , § 64, 21 Δεκέμβρη 2004 ). Επιπλέον, έχει γίνει αποδεκτό ότι τα όρια της αποδεκτής κριτικής όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους που ασκούν τις εξουσίες τους μπορεί βεβαίως σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι ευρύτερα από ό, τι σε σχέση με ιδιώτες.Ωστόσο, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εν γνώσει τους ανοιχτοί για να ελέγχουν προσεκτικά κάθε λέξη και πράξη τους στον βαθμό στον οποίο οι πολιτικοί κάνουν και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα ​​με τους τελευταίους όσον αφορά την κριτική των πράξεών τους (βλ. Lešník κατά Σλοβακίας , αριθ.35640/97 , § 53, ΕΣΔΑ 2003 IV) .   

49 . Όσον αφορά τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης, το Δικαστήριο σημειώνει ότι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο ΒΜ είχε το δικαίωμα μεγαλύτερης προστασίας της ιδιωτικής του ζωής καθώς δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο.  

50 . Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι ο ΒΜ ήταν δημόσιος υπάλληλος, δηλαδή ο διευθυντής ενός τοπικού γυμνασίου και, ως εκ τούτου, απολάμβανε ορισμένη προστασία (βλ. Σκέψη 48 ανωτέρω). Ωστόσο, ο BM είχε τακτικά δημοσιεύσει τις απόψεις του για πολιτικά θέματα σε προσωπικά blogs, όπως αποδεικνύεται από πολλά έγγραφα που προσκομίστηκαν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου. Στην πραγματικότητα, το άρθρο για το οποίο καταδικάστηκε ο αιτών ακολούθησε ένα άρθρο που δημοσίευσε η BM και επέκρινε τις απόψεις που εκφράστηκαν σε αυτό. Επομένως, ακόμη και αν ο BM δεν μπορούσε να συγκριθεί με ένα δημόσιο πρόσωπο λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα του διευθυντή του, εξακολουθούσε να εκτίθεται σε δημοσιογραφική κριτική από τη δημοσιότητα που επέλεξε να δώσει σε μερικές από τις ιδέες ή τις πεποιθήσεις του, μερικές από τις οποίες ήταν πιθανό να προκαλούν σημαντική διαμάχη (βλ. Brunet Lecomte και Lyon Mag κατά Γαλλίας , αρ. 17265/05 , § 46, 6 Μαΐου). Το Συνέδριο σημειώνει επίσης ότι, όσον αφορά τους δασκάλους, οι οποίοι αποτελούν σύμβολο εξουσίας για τους μαθητές τους στον τομέα της εκπαίδευσης, έχει προηγουμένως αποφανθεί ότι τα ειδικά καθήκοντα και οι ευθύνες που τους επιβάλλονται ισχύουν επίσης σε κάποιο βαθμό για τις δραστηριότητές τους εκτός του σχολείου ( βλ.Gollnisch κατά Γαλλίας ( dec. ), αριθ. 48135/08 , 7 Ιουνίου 2011 και τις υποθέσεις που αναφέρονται εκεί. Κατά συνέπεια, ο ΒΜ εκτέθηκε πρόθυμα στον δημόσιο έλεγχο δηλώνοντας τις πολιτικές του απόψεις και ως εκ τούτου έπρεπε να περιμένει προσεκτικό έλεγχο των λέξεων του και να δείξει υψηλότερο βαθμό ανοχής απέναντι σε πιθανή κριτική των δηλώσεών του από άτομα που δεν συμμερίζονται τις απόψεις του (βλ. GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus v. Switzerland , αρ. 18597/13 , § 65, 9 τον Ιανουάριο του 2018).        

51 . Το Δικαστήριο σημειώνει ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν εξέτασαν ρητά τα προαναφερθέντα σημεία. Ειδικότερα, το Εφετείο δέχθηκε ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφεύγουσα s αποφάσεις άρθρο και τα συνοδευτικά αξία σχετίζονταν με ΒΜ με την ιδιότητά του ως διευθυντής του τοπικού γυμνασίου ο οποίος ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία. Ωστόσο, δεν κατάφερε να εξετάσει το βαθμό στον οποίο BM « ήταν ικανή να επηρεάσει την προστασία που μπορεί να παρέχει σ ‘αυτόν ικανότητα της ως δημόσιος υπάλληλος και πριν από τη συμπεριφορά του. Απέτυχε επιπλέον να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η προσφεύγουσα s έκθεση ήταν για τις απόψεις BM είχε δημοσίως μοιράστηκε μέσα από το blog του σε ένα πολιτικό ζήτημα (βλέπε σημεία 11 13 ανωτέρω) και, ως εκ τούτου, αναμένεται να προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή και να προκαλέσουν σε σημαντική αντιπαράθεση.  

(3) Ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκαν οι πληροφορίες και η ακρίβειά τους  

52 . Το Δικαστήριο τονίζει κατ ‘αρχάς, τη σημασία που αποδίδει στους δημοσιογράφους « ανάληψη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και τις ηθικές αρχές που διέπουν το επάγγελμά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει ότι το άρθρο 10 προστατεύει το δικαίωμα των δημοσιογράφων να αποκαλύπτουν πληροφορίες για ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργούν με καλή πίστη και σε ακριβή πραγματική βάση και παρέχουν «αξιόπιστες και ακριβείς» πληροφορίες σύμφωνα με την ηθική της δημοσιογραφίας (βλ. Fressoz και Roire κατά Γαλλίας [GC], αριθ. 29183/95 , § 54, ΕΣΔΑ 1999 I).  

53 . Το Δικαστήριο επαναλαμβάνει επίσης ότι για να εκτιμηθεί η δικαιολογία μιας επίμαχης δήλωσης, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των πραγματικών περιστατικών και των κρίσεων αξίας. Ενώ η ύπαρξη γεγονότων μπορεί να αποδειχθεί, η αλήθεια των κρίσεων αξίας δεν είναι ευαίσθητη στην απόδειξη. Ο χαρακτηρισμός μιας δήλωσης ως γεγονότος ή ως κρίσιμη αξία είναι ένα ζήτημα το οποίο καταρχάς εμπίπτει στο περιθώριο εκτίμησης των εθνικών αρχών, ιδίως των εθνικών δικαστηρίων. Ωστόσο, ακόμη και όταν μια δήλωση ισοδυναμεί με κρίσιμη αξία, πρέπει να υπάρχει επαρκής πραγματική βάση για να την υποστηρίξει, εάν δεν είναι υπερβολική (βλ. Pedersen και Baadsgaardκατά Δανίας [GC], αρ. 49017/99 , § 76, ECHR 2004 XI · και για συγκεκριμένες υποθέσεις εναντίον της Ελλάδας, βλ. Mika v. Greece , αρ. 10347/10 , § 31, 19 December 2013; Koutsoliontos and Pantazis v. Greece , αρ. 54608/09 και 54590/09 , § 40 , 22 Σεπτεμβρίου 2015 · Κάψις και Δανίκας κατά Ελλάδας , αρ. 52137/12 , § 34, 19Ιανουαρίου 2017 · Αθανάσιος Μακρής κατά Ελλάδας , αρ. 55135/10 , § 26, 9 Μαρτίου 2017 · και Παρασκευόπουλος κατά Ελλάδας , αρ. 64184/11 , § 32, 28 τον Ιούνιο τουτο 2018 ).               

54 . Το Δικαστήριο υπενθυμίζει, επίσης, ότι έχει σ reviously διαπίστωσε ότι όροι όπως η «νεο-φασιστική», και «Ναζί» δεν δικαιολογεί αυτόματα καταδίκη για δυσφήμηση λόγω της ειδικής στίγμα που συνδέεται με αυτά (βλ Scharsach και ειδήσεις Verlagsgesellschaft v. Αυστρία , αρ. 39394/98 , § 43, ΕΣΔΑ 2003 XI ). Στο Bodrožić κατά Σερβίας ( αρ. 32550/05 , § 51, 23 Ιουνίου 2007), το Δικαστήριο επανέλαβε την άποψή του ότι οι γενικά προσβλητικές εκφράσεις «ηλίθιος» και «φασιστής» μπορεί να θεωρηθούν αποδεκτές επικρίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. Bodrožić προαναφερθείσα · Oberschlick κατά Αυστρίας (αρ. 2) , απόφαση της 1ης Ιουλίου 1997, εκθέσεις αποφάσεων 1997 IV · Feldek κατά Σλοβακίας , αριθ. 29032/95 , ΕΣΔΑ 2001 VIII). Επισήμανε περαιτέρω στο Bodrožić περίπτωση που καλείτε κάποιον φασίστα, μια ναζιστική ή κομμουνιστής δεν μπορεί από μόνη της να ταυτιστεί με μια πραγματική δήλωση του εν λόγω προσώπου » κομματική (βλ s, τηρουμένων των αναλογιών , Feldek ν. Η Σλοβακία , όπ.π., § 86 ). Σε Επιπλέον, σε περίπτωση Gavrilovici ν. Μολδαβία (αρ. 25464/05 , 15 Δεκέμβριος 2009), το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 10 μετά την καταδίκη του αιτούντος που φέρεται να χρησιμοποίησε τη λέξη «φασίστας» ενάντια σε έναν δημόσιο υπάλληλο.            

55 . Όσον αφορά τις περιστάσεις της υπό κρίση υποθέσεως, οι σημειώσεις προκύπτει ότι το άρθρο αναφέρεται BM » απόψεις του, όπως δημοσιεύτηκε στο blog του και ότι ως εκ τούτου, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να λάβει τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι δεν αμφισβητήθηκε. Όσον αφορά την ακρίβεια των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση, το Δικαστήριο σημειώνει ότι τα εθνικά δικαστήρια ταξινόμησαν τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο αιτών, «γνωστός νεοναζί διευθυντής» και «θεωρητικός της οντότητας « Χρυσή Αυγή » , ως αξία κρίνει και δεν βλέπει κανέναν λόγο να κρατήσει διαφορετικά. Ωστόσο, το Δικαστήριο θεωρεί ότι τα εγχώρια δικαστήρια δεν κατάφεραν να αξιολογήσουν εάν αυτές οι κρίσεις αξίας υποστηρίχθηκαν από πραγματικό ιστορικό βάσει των άρθρων που είχαν προηγουμένως δημοσιεύσει η BM και γνωστοποιήθηκαν από τον αιτούντα. Το Δικαστήριο, επομένως, παρατηρεί ότι, μολονότι τα εγχώρια δικαστήρια χαρακτήρισαν ορθώς τους όρους που χρησιμοποίησε η προσφεύγουσα ως κρίσεις αξίας, παρέλειψαν να ελέγξουν εάν υποστηρίχθηκαν επαρκώς από πραγματική βάση.  

(4) Το περιεχόμενο, η μορφή και οι συνέπειες της δημοσίευσης  

56 . Ο τρόπος με τον οποίο δημοσιεύεται μια φωτογραφία ή αναφορά και ο τρόπος με τον οποίο εκπροσωπείται ο ενδιαφερόμενος στη φωτογραφία ή την έκθεση μπορεί επίσης να είναι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (βλ. Wirtschafts -Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.bH. Κατά Αυστρίας ( Νο 3),. αρ. 66298/01 και15653/02 , § 47, 13 Δεκεμβρίου 2005? Ρέκλου και Davourlis ν Ελλάδα. , αρ. 1234-1205 , § 42, 15 του Ιανουαρίου του 2009? και Jokitaipale . και λοιποί κατά Φινλανδίας , αρ. 43349/05 , § 68, 6 Απριλίου 2010). Ο βαθμός διάδοσης της έκθεσης και της φωτογραφίας μπορεί επίσης να είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ανάλογα με το εάν η εφημερίδα είναι εθνική ή τοπική και έχει μεγάλη ή περιορισμένη κυκλοφορία (βλ. Karhuvaara και Iltalehti κατά Φινλανδίας , αρ. 53678/00 , § 47, ECHR 2004 X , καιGurgenidze κατά Γεωργίας , αρ. 71678/01 , § 55, 17 Οκτωβρίου 2006). Η δικαιοσύνη των μέσων που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πληροφοριών και την αναπαραγωγή τους για το κοινό και ο σεβασμός που επιδεικνύεται για το άτομο που είναι το αντικείμενο της έκθεσης ειδήσεων είναι επίσης βασικά κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη (βλ. Egeland και Hanseid κατά Νορβηγίας , αριθ. . 34438/04 , § 61, 16 Απρίλη 2009 ).          

57 . Όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή του άρθρο που γράφτηκε από τον αιτούντα, το Δικαστήριο σημειώνει το εθνικό δικαστήριο έκανε διάκριση μεταξύ γεγονότων και αξιολογικών κρίσεων και έκρινε ότι η προσφεύγουσα είχε χρησιμοποιήσει κρίσιμες κρίσεις , όπως η «γνωστή νεο ναζιστικό διευθυντής» και «θεωρητικός της οντότητας «Χρυσή Αυγή » ». Από αυτές τις εκφράσεις, τα εθνικά δικαστήρια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο αιτητής είχε την πρόθεση να προσβάλει την BM  

58 . Οι σημειώσεις προκύπτει ότι, προκειμένου να εκτιμηθεί η αιτούσα « πρόθεση, τα εθνικά δικαστήρια δεν τη μεταφορά των επίδικων παρατηρήσεις στο γενικό πλαίσιο της υπόθεσης. Αντιθέτως, το Εφετείο και το Ακυρωτικό Δικαστήριο εξέτασαν τις αμφισβητούμενες εκφράσεις που αποσπάστηκαν από το πλαίσιο του άρθρου για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν απαραίτητες για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντος στο οποίο στηρίχθηκε ο προσφεύγων και ότι θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιούνται άλλες φράσεις. Ωστόσο, τα εγχώρια δικαστήρια σε τέτοιες διαδικασίες καλούνται να εξετάσουν εάν το πλαίσιο της υπόθεσης, το δημόσιο συμφέρον και η πρόθεση του συγγραφέα του επίμαχου άρθρου δικαιολογούσαν την πιθανή χρήση μιας δόσης πρόκλησης ή υπερβολής (βλ. Kapsis and Danikas , προαναφερθείσα) , § 38; Koutsoliontos and Pantazis , προπαρατεθείσα, § 43 · και I Avgi Publishing and Press Agency SA και Karis κατά Ελλάδας , αρ. 15909/06 , § 33, 5 Ιουνίου 2008).     

59 . Εν προκειμένω, το Δικαστήριο αποδέχεται ότι η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο αιτών θα μπορούσε να θεωρηθεί προκλητική και ότι το άρθρο ήταν καυστικό και περιείχε μάλλον σοβαρή κριτική . Ωστόσο, σε αντίθεση με την κυβέρνηση « τους ισχυρισμούς s και των εθνικών δικαστηρίων » συμπεράσματα, δεν βλέπει προφανώς προσβολή γλώσσας στις παρατηρήσεις. Το Συνέδριο επαναλαμβάνει ότι η παρουσίαση ενός άρθρου τύπου και το στυλ που χρησιμοποιείται σε αυτό είναι θέμα συντακτικής απόφασης, επί της οποίας δεν είναι κατ ‘αρχήν ή για τα εθνικά δικαστήρια να εκδώσουν απόφαση (βλ. Couderc και Hachette Filipacchi Associés , προαναφερθείσα, § 144) .Ωστόσο, επαναλαμβάνει επίσης ότι η δημοσιογραφική ελευθερία δεν είναι απεριόριστη και ότι ο τύπος δεν πρέπει να υπερβαίνει ορισμένα όρια σε σχέση με αυτό, ιδίως «την προστασία … των δικαιωμάτων άλλων» (βλ., Μεταξύ άλλων , MGN Limited , προαναφερθείσα, § 141). Στην παρούσα υπόθεση, το Δικαστήριο θεωρεί ότι ούτε οι αμφισβητούμενες δηλώσεις ούτε το άρθρο που θεωρείται ως σύνολο μπορεί να θεωρηθούν ως μια αδικαιολόγητη προσωπική επίθεση ή προσβολή της BM    

60 . Όσον αφορά τις συνέπειες του άρθρου, το Δικαστήριο δεν έχει ενημερωθεί για συγκεκριμένες πληροφορίες. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι, λιγότερο από εικασίες, το υλικό της δικογραφίας δεν αρκεί από μόνη της για να μπορέσει να λάβει γνώση του ή να εξετάσει το άρθρο της s συνέπειες.  

(5) Η σοβαρότητα της επιβληθείσας ποινής  

61 . Τέλος, η φύση και η σοβαρότητα της επιβληθείσας ποινής είναι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση της αναλογικότητας της παρέμβασης (βλ. Katrami κατά Ελλάδας , αριθ. 19331/05 , § 38, 6 Δεκεμβρίου 2007 · Mika , προαναφερθείσα, § 32 · και Αθανάσιος Μακρής , προαναφερθείσα, § 38). Στην παρούσα υπόθεση, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι ο αιτητής καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών με αναστολή. Συναφώς, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι ενώ η χρήση των ποινικών κυρώσεων του νόμου σε περιπτώσεις δυσφήμησης δεν είναι από μόνο του δυσανάλογη (βλ Radio France κ.λπ. κατά Γαλλίας. , Αρ. 53984/00 , § 40, ECHR 2004ΙΙ? Lindon, Otchakovsky Laurens and July , παραπάνω, § 47 · και Ziembiński κατά Πολωνίας (αρ. 2) , αρ. 1799/07 , § 46, 5 Ιουλίου 2016), μια ποινική καταδίκη αποτελεί σοβαρή κύρωση, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη άλλων μέσων παρέμβασης και αμφισβήτησης, ιδίως μέσω ένδικων μέσων (βλ. Frisk και Jensen κατά Δανίας , αρ.19657/12 , § 77, 5 Δεκεμβρίου 2017). Το Δικαστήριο έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η επιβολή ποινής φυλάκισης σε υποθέσεις δυσφήμισης θα είναι συμβατή με την ελευθερία της έκφρασης, όπως διασφαλίζεται από το άρθρο 10 της Σύμβασης, μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, ιδίως όταν άλλα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν υποστεί σοβαρές παραβιάσεις, όπως για για παράδειγμα, σε περίπτωση ρητορικής μίσους ή υποκίνησης βίας (βλ. Cumpănă και Mazăre κατά Ρουμανίας [GC], αρ. 33348/96 , § 115, ECHR 2004 XI, και Παρασκευόπουλος , προαναφερθείσα, § 42) Θεωρεί ότι οι περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης – ένα κλασικό παράδειγμα κριτικής ενός ατόμου που είναι γνωστό στην τοπική κοινότητα στο πλαίσιο μιας συζήτησης για ένα ζήτημα δημοσίου συμφέροντος – δεν παρουσίασαν καμία δικαιολογία για την επιβολή ποινής φυλάκισης.Μια τέτοια κύρωση, από τη φύση της, θα έχει αναπόφευκτα ψύξη επιπτώσεις στη δημόσια συζήτηση, και την αντίληψη ότι η προσφεύγουσα s πρόταση ήταν στην πραγματικότητα ανασταλεί, δεν μεταβάλλει το συμπέρασμα ιδιαίτερα καθώς η καταδίκη από μόνη της δεν είχε περικοπεί (βλέπε Marchenko v. Ουκρανία , αρ. 4063/04 , § 52, 19 Φεβρουαρίου 2009, και Malisiewicz-Gąsior κατά Πολωνίας , αριθ. 43797/98 , § 67, 6 Απριλίου 2006).           

(iii) Συμπέρασμα 

62 . Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι τα εθνικά δικαστήρια περιορίστηκαν στη διαπίστωση ότι οι επίδικες δηλώσεις ήταν αξιολογικές κρίσεις και είχε αμαυρωθεί BM τη φήμη του. Δεν κατάφεραν όμως να προβεί σε εκτίμηση σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο Δικαστήριο « νομολογία s. Ειδικότερα, δεν έλαβε υπόψη κατά την εκτίμησή τους: τον αιτούντα s καθήκον ως δημοσιογράφος με τις πληροφορίες που προσδίδουν σε ένα θέμα δημοσίου συμφέροντος και της συμβολής του άρθρου του για μια τέτοια συζήτηση? η θέση της BM ως δημόσιου υπαλλήλου, είχε δημόσια καθήκοντα που είχαν εκφράσει προηγουμένως τις απόψεις του για πολιτικά θέματα · η παρουσία ή η απουσία της καλής πίστης στην προσφεύγουσα s μέρος και αν κρίσεις του ήταν υποστηρίζεται από μια σαφή πραγματική βάση? και το περιεχόμενο και τη μορφή του άρθρου. Παραλείποντας οποιαδήποτε ανάλυση αυτών των στοιχείων, τα εγχώρια δικαστήρια απέτυχαν να λάβουν υπόψη την ουσιώδη λειτουργία που εκπληρώνει ο Τύπος σε μια δημοκρατική κοινωνία (βλ. Margulev κατά Ρωσίας , αριθ. 15449/09 , § 51, 8 Οκτωβρίου 2019) .    

63 . Στο πλαίσιο αυτό, οι σημειώσεις Δικαστήριο ότι έχει ήδη διαπιστώσει παραβίαση του άρθρου 10 της Σύμβασης σε ορισμένες περιπτώσεις κατά Ελλάδα λόγω των εθνικών δικαστηρίων » μη εφαρμογή προτύπων σύμφωνα με τα πρότυπα της υπόθεσης της νόμος σχετικά με την ελευθερία του έκφρασης όταν σταθμίζονται σε σχέση με ένα « s προστασία της φήμης του (βλέπε, μεταξύ άλλων αρχών, Katrami ν Ελλάδα. , αρ. 19331/05 , § 42, 6 Δεκέμβριο του του 2007? Βασιλάκη . v Ελλάδα , αρ. 25145/05 , § 56, 17 Ιανουαρίου 2008 · I Avgi Publishing and Press Agency SA και Karis , προαναφερθείσα, § 35 · Κυδωνίδης κατά Ελλάδας , αρ. 24444/07 , § 38, 2 Απριλίου 2009 ·Αλφαντάκης κατά Ελλάδας , αρ. 49330 / 07 , § 34, 11 Φεβρουαρίου 2010 · Mika , προαναφερθείσα, § 41 · Koutsoliontos and Pantazis , προαναφερθείσα, § 48 · Kapsisand Danikas , προαναφερθείσα, § 42 · Athanasios Makris , προαναφερθείσα § 39 · και Παρασκευόπουλος , προαναφερθείσες , § 44).                

64 . Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τον θεμελιωδώς επικουρικό ρόλο του συστήματος της Σύμβασης (βλ. Dubská και Krejzová κατά Τσεχικής Δημοκρατίας [GC], αριθ.28859/11 και 28473/12 , § 175, ECHR 2016). Πράγματι, αν η στάθμιση είχε διεξαχθεί από τις εθνικές αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο Δικαστήριο «νομολογία s, το Δικαστήριο θα απαιτήσει ισχυρή λόγοι για να αντικαταστήσει την άποψή του για το δικό τους (βλ Perinçek v. Switzerland [GC ], αρ. 27510/08 , § 198, ΕΣΑΔ 2015 (αποσπάσματα)). Ωστόσο, ελλείψει μιας τέτοιας εξισορροπητικής διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο, δεν εναπόκειται στο Συνέδριο να προβεί σε πλήρη ανάλυση της αναλογικότητας. Αντιμέτωποι με την εγχώρια δικαστήρια « αδυναμία παροχής σχετικοί και επαρκείς λόγους για να δικαιολογήσει την εν λόγω παρέμβαση, το δικαστήριο κρίνει ότι δεν μπορεί να ειπωθεί για να έχει εφαρμοσμένη πρότυπα, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στο άρθρο 10 της Σύμβασης. Το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η παρέμβαση του προσφεύγοντος s δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης δεν ήταν “αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία”.     

65 . Κατά συνέπεια, υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 10 της Σύμβασης.  

 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

66 . Το άρθρο 41 της Σύμβασης ορίζει:  

«Εάν το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι υπήρξε παραβίαση της Σύμβασης ή των Πρωτοκόλλων αυτής, και εάν το εσωτερικό δίκαιο του ενδιαφερόμενου Υψηλού Συμβαλλόμενου Μέρους επιτρέπει μόνο τη μερική αποκατάσταση, το Δικαστήριο, εάν είναι απαραίτητο, παρέχει ικανοποίηση στον τραυματισμένο πάρτι. “

 1. Βλάβη

67 . Ο αιτητής ζήτησε 1,603,58 ευρώ (EUR) για χρηματική ζημία, ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό που κατέβαλε για να «αγοράσει» την ποινή του, η οποία, μετά την απόφαση αριθ. 112/2016 του Εφετείου, μετατράπηκε σε πέντε ευρώ καθημερινά. Ο επιπλέον ζήτησε 15.000 ευρώ για τα μη ηθική βλάβη.   

68 . Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η διαπίστωση της παραβίασης θα πρέπει να είναι επαρκή αποζημίωση για την ηθική βλάβη του προσφεύγοντος και ότι το ποσό που ζητήθηκε ήταν εν πάση περιπτώσει, δυσανάλογη και υπερβολική ενόψει του Δικαστηρίου » βραβεία s σε παρόμοιες περιπτώσεις.  

69 . Το Πρωτοδικείο, λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα που έχει ενώσει ενώπιον του, καταδικάζει την προσφεύγουσα 1,603,58 ευρώ για χρηματική ζημία και 10.000 ευρώγια μη χρηματική ζημία, συν τυχόν φόρο που ενδέχεται να χρεωθεί.    

 1. Κόστος και έξοδα

70 . Ο αιτών ισχυρίστηκε επίσης EUR 1,258.60 για τα έξοδα και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, που αντιστοιχεί στο δικηγόρο του «αμοιβές ενώπιον του Αρείου Πάγου. Ζήτησε επιπλέον 5.000 ευρώ για τα έξοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου.  

71 . Η Κυβέρνηση αμφισβήτησε τα παραπάνω ποσά, υποστηρίζοντας ότι ήταν υπερβολικά και ότι ο αιτητής δεν είχε υποβάλει έγγραφα σχετικά με τα φερόμενα έξοδά του για τη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου.  

72 . Σύμφωνα με το Δικαστήριο « νομολογία s, ο αιτών δικαιούται την επιστροφή των εξόδων και δαπανών μόνο κατά το μέτρο που έχει αποδειχθεί ότι αυτά ήταν πραγματικά, αναγκαία και εύλογα. Εν προκειμένω, λαμβανομένων υπόψη των εγγράφων που έχει στην κατοχή του και των ανωτέρω κριτηρίων, το Δικαστήριο απορρίπτει την απαίτηση για έξοδα και έξοδα για τη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου και καταδικάζει το ποσό των 1.258,60 ευρώ για έξοδα και έξοδα στις εσωτερικές διαδικασίες, συν τυχόν φόρο που μπορεί να χρεωθεί στον αιτούντα.   

 1. Προεπιλεγμένο ενδιαφέρον

73 . Το Συνέδριο θεωρεί σκόπιμο το προεπιλεγμένο επιτόκιο να βασίζεται στο οριακό επιτόκιο δανεισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο οποίο πρέπει να προστεθούν τρεις ποσοστιαίες μονάδες.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΟΜΟΦΩΝΑ,

 1. Κηρύσσει την αίτηση παραδεκτή ·
 2. Κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 10 της Σύμβασης ·
 3. Κρατάει

(α) ότι το καθού κράτος πρέπει να καταβάλει στον αιτούντα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση καθίσταται οριστική σύμφωνα με το Άρθρο44 § 2 της Σύμβασης, τα ακόλουθα ποσά:     

(i) 1.603,58 ευρώ (χίλιάδες εξακόσια τρία ευρώ και πενήντα οκτώ σεντ), συν τυχόν φόρο που μπορεί να χρεωθεί, για χρηματική ζημία · 

(ii) 10.000 ευρώ (δέκα χιλιάδες ευρώ), πλέον τυχόν φόρου που μπορεί να χρεωθεί, για μη χρηματική ζημία · 

(iii) ευρώ 1,258.60 (δύο χιλιάδες το ένα εκατό και πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών), πλέον οποιουδήποτε ποσού που μπορεί να οφείλεται στην προσφεύγουσα, όσον αφορά τις δαπάνες και τα έξοδα? 

(β) ότι από τη λήξη της παραπάνω αναφερόμενων τριών μηνών μέχρι την τόκων απλή διευθέτηση καταβάλλεται για τα πιο πάνω ποσά με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο δανεισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την περίοδο, προσαυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες? 

 1. Απορρίπτει το υπόλοιπο του αιτούντος s αξίωση για δίκαιη ικανοποίηση.

Έγινε στα Αγγλικά και κοινοποιήθηκε γραπτώς στις 5 Νοεμβρίου 2020 , σύμφωνα με το άρθρο 77 §§ 2 και 3 του Κανονισμού του Δικαστηρίου.   

Άμπελ Κάμπος Ksenija Turković
ΛηξίαρχοςΠρόεδρος

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-205545”]}

.