Ακατάσχετος λογαριασμός: Το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ σε 1.800 ευρώ (600 ευρώ Χ 3 = 1.800 ευρώ).

30 Δεκεμβρίου 2021

Ακατάσχετος λογαριασμός: Το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ σε 1.800 ευρώ (600 ευρώ Χ 3 = 1.800 ευρώ).

Το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, αφού πολλαπλασιαστεί με συγκεκριμένους συντελεστές.

H σχετική ρύθμιση είχε ψηφισθεί τον Μάιο του 2019 και επρόκειτο να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2020 αλλά λόγω της κρίσης της πανδημίας έως σήμερα ήταν στα «αζήτητα».

θα δει το ακατάσχετο όριο του λογαριασμού του να αυξάνεται σε 1.800 ευρώ (600 ευρώ Χ 3 = 1.800 ευρώ).

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε δήλωση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού βάσει του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7.4.2014).

Συμπληρώνω τον IBAN λογαριασμό

Επιλέγω το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης

Επιλέγω «Αποθήκευση» 

https://www.aade.gr/polites/akatashetos-logariasmos

.