ΠΡΟΣ: Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κα. Ρ. Κράτσα.

22 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΛΑΓΓΗΣ

Εργατικές Κατοικίες,

Κουλίνα Παξών 3, Κέρκυρα

ΤΚ 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ,

10/01/2022

ΠΡΟΣ: Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κα. Ρ. Κράτσα

Κοινοποίηση: Νομικό Σύμβουλο, κ. Καραμανώλα

Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΚΟΥΛΙΝΕΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Αξιότιμη κα. Περιφερειάρχη,Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, παρά τις έγγραφες ενέργειές σας και τις προσπάθειες των συνεργατών σας, ο νομικός σας σύμβουλος, κ. Αν. Βέργης αρνείται εδώ και έναν χρόνο να κλείσει το θέμα της αποζημίωσής μου, υποστηρίζοντας ότι δεν υφίσταται συνυπευθυνότητα της Πολεοδομίας της πρώην Νομαρχίας.

Με εκτίμηση,

Αναστάσιος Κολάγγης
Τηλ. 6979905749

.