Η Εθελοντική Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece, Τάσσεται κατά του φράγμα Νεστόριου..

27 Απριλίου 2022

Η Εθελοντική Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece, Τάσσεται κατά του φράγμα Νεστόριου..

Το φράγμα Νεστόριου θα καταστρέψει τον Αλιάκμονα και το περιβάλλον αλλά και την ροή του ποταμού η Εθελοντική Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece τάσσεται κατά του φράγμα Νεστόριου.

Το νέργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός χωμάτινου και πέτρινου φράγματος, ύψους 72 μέτρων, επί της κοίτης του Αλιάκμονα, και σε σημείο που απέχει 800 μ.

Το φράγμα, ύψους 75 μ., θα δημιουργήσει μια τεχνητή λίμνη μήκους 8 χλμ., η οποία θα κατακλύσει όλο το φαράγγι του Αλιάκμονα. Έτσι, η περιοχή θα χάσει όχι μόνο το πολύτιμο αυτό ποτάμιο οικοσύστημά μαμά όλη την πανίδα που φιλοξενεί και στηρίζει, αλλά και χιλιάδες στρέμματα παραγωγικού δάσους, τα οποία μάλιστα περιλαμβάνουν και συστάδες όπως της φλαμουριάς, οι οποίες προστατεύονται ως μοναδικές.

Η δημιουργία της τεχνητής λίμνης είναι πιθανό να επιβαρύνει την ποιότητα των νερών λόγω αποσύνθεσης των οργανικών υλικών που θα συσσωρευθούν στον πυθμένα και συγκέντρωσης ρυπαντών, να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της περιοχής, να αυξήσει τη σεισμικότητα, να επιταχύνει τη διάβρωση των πλαγιών προκαλώντας κατολισθήσεις και να αλλοιώσει καθοριστικά το τοπίο της περιοχής.

Να ακυρωθούν τα υπόλοιπα σχέδια για μεγάλα φράγματα και Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα επί του Αλιάκμονα.

Στους Περιβαλλοντικούς Όρους που έχουν επιβληθεί προκειμένου να αδειοδοτηθεί το έργο, περιλαμβάνονται μια σειρά όρων που, με βάση την εμπειρία από άλλα έργα, σπανίως τηρούνται.

Από Κατασκευή φράγματος ξεκινάει στο Νεστόριο στον πανέμορφο ποταμό Αλιάκμονα Λεφτά έχουμε, για τη λεηλασία της φύσης απο το αχώρταγο κεφάλαιο και τη δικτατορία των χρηματιστηριακών και τραπεζικών καρτέλ.

Όποιος νόμισε ότι το τεράστιο κακούργημα στον Αχελώο τελείωσε και πάει και δε θα ξαναγίνει τέτοιο κακό είναι βαθιά νυχτωμένος. Τώρα που οι μεγαλοκατασκευσαστικές που ζούσαν απο το φαλιρισμένο κράτος δυσκολεύονται, οι περικοπές γίνονται για να σωθούν αυτές και οι τράπεζες πίσω τους.

Όσο δε η τεχνογνωσία της δημιουργίας τεχνικών παρεμβάσεων στη φύση και η κερδοφορία της κατασκευής σε μια εξαθλιωμένη αγορά εργασίας, βρίσκονται σε ανοδική πορεία δε θα σκεφτούν ούτε τη φύση, ούτε τις κοινωνικές ανάγκες, ούτε την μη-αναγκαιότητα των έργων αυτών.

Το φράγμα Νεστόριου θα καταστρέψει τον Αλιάκμονα και το περιβάλλον αλλά και την ροή του ποταμού η Εθελοντική Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece τάσσεται κατά του φράγμα Νεστόριου.

http://aliakmongreece.blogspot.com/

Η Εθελοντική Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece

http://aliakmongreece.blogspot.com/p/blog-page_6827.html

.