ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ “ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ” ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

26 Απριλίου 2022

ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Του Παναγιώτη Αποστόλου Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου

egerssi@otenet.grwww.egerssi.gr

Η εφημερίδα μας πρωτοστάτησε στον αγώνα δικαίωσης των συνταξιούχων άνω των 60 ετών και στους οποίους η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη επέβαλε από τις 15 Ιανουαρίου διοικητικό πρόστιμο επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν!

Στις 11 Μαρτίου 2022 γνωρίσαμε στο αναγνωστικό μας κοινό, που έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο της εφημερίδας μας, ξεπερνώντας κάθε λογική με την αθρόα συμμετοχή του (ξεπέρασαν οι υπογεγραμμένες εξουσιοδοτήσεις με τη γνησιότητα της υπογραφής σε ΚΕΠ από όλα τα σημεία της Επικράτειας), πως κατατέθηκε το εξώδικο πως αρμόδια όργανα της κυβέρνησης και κάθε αρμόδιας αρχής!

Από το νομικό γραφείο του κ. Δημήτρη Παναγιωτόπουλου – που ηγήθηκε της νομικής ομάδας 8 δικηγόρων – υπήρξε ενημέρωση για τα επόμενα νομικά βήματα, που ήταν:

Κατάθεση Αίτησης Ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά των ανωτέρω αρχών για την ακύρωση των αντισυνταγματικών διατάξεων της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και κατά των παρανόμων ατομικών πράξεων επιβολής του προστίμου με σκοπό την ακύρωση αυτών. Επίσης:

Παράλληλα με την Αίτηση Ακύρωσης θα γινόταν Κατάθεση Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως των ανωτέρω πράξεων με την οποία ζητούνταν η αναστολή ισχύος των πράξεων αυτών και αναστολή της επιβολής του προστίμου μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της Κύριας Δίκης της Αιτήσεως Ακυρώσεως, και:

Με την κατάθεση της Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως, ως άνω, άμεσα Πριν τη δίκη της Αίτησης Αναστολής εκτελέσεως, παράσταση σε ειδική συνεδρίαση του Δικαστηρίου εν Συμβουλίω και υποστήριξη της ανάγκης έκδοσης προσωρινής Διαταγής Αναστολής εκτέλεσης των ανωτέρω πράξεων και της επιβολής του προστίμου μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της κατατεθείσης Αναστολής Εκτελέσεως ως άνω!

Σύνοψη αιτήσεως ακυρώσεως πολιτών…
Από πλειάδα Ελλήνων Πολιτών Αίτηση Ακυρώσεως στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά των Υπουργού Υγείας, Οικονομικών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Επικρατείας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις 19-4-2022.

Με την Αίτηση αυτή οι πολίτες ζητούν:

Την Ακύρωση της πράξεως Καθορισμού διαδικασίας προσδιορισμού των υπόχρεων προσώπων και επιβολής του διοικητικού προστίμου (Αριθ. ΓΠ. οικ. 7586/2022 ΦΕΚ 608/Β/12-2-2022) επί αρνήσεως προσέλευσης υποχρεωτικά σε εμβολιασμό (παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238).

Την Ακύρωση των πράξεων της ΠΓΠΣΔΔ (υπ’ αριθ. Πρωτ. 5882ΕΞ2022-17/2/2022 και υπ’ αριθ. Πρωτ. 12902ΕΞ 2022-04/04/2022 έγγραφων) , με τις οποίες διαπιστώθηκε παρανόμως παράβαση της μη διενέργειας υποχρεωτικού εμβολιασμού για την περίοδο 2022-01 και 2022-02 και επιβλήθηκε επίσης παρανόμως και αντισυνταγματικώς πρόστιμο σε βάρος ημών των Αιτούντων στη βάση των αντισυνταγματικών διατάξεων του νόμου.

Την Ακύρωση των από 23-2-2022 και από 11-4-2022 Ατομικών Πράξεων του Διοικητή ΑΑΔΕ που περιέχουν κατάσταση αναλυτικών στοιχείων υπόχρεων φυσικών προσώπων και αφορούν στην επιβολή και στην είσπραξη προστίμου παρανόμως και αφορούν προσωπικά τους Αιτούντες με το ποσόν των 50,00€ για την πρώτη περίοδο και 100,00€ για το 2ο Μήνα του 2022!

Οι λόγοι ακυρώσεως εστιάζονται κυρίως…
Α. Παραβίαση Συνταγματικών διατάξεων, Ειδικότερα:

1. Παραβίαση της αρχής της αξίας του ανθρώπου (Άρθρο 2 Σ.)

Το Σύνταγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εισάγει πρωταρχική υποχρέωση των οργάνων της πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει την απαραβίαστη αξία του ανθρώπου επιβάλλοντας ρητώς όχι απλώς όρια αλλά και υποχρεώσεις στο κράτος και την επίδειξη ανάλογης συμπεριφοράς εκ μέρους των διοικητικών οργάνων.

Με τις προσβληθείσες αποφάσεις των καθών υπουργών, αλλά και των συμπροσβαλλομένων Ατομικών πράξεων του Διοικητική της ΑΑΔΕ, η διοίκηση έλαβε υπόψη της αντισυνταγματικές διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 και επέβαλε τον υποχρεωτικό Εμβολιασμό με τα αμφιλεγόμενα και σε πειραματικό στάδιο εμβόλιο και πλήττει έτσι την αξία του ανθρώπου.

Η αξία αυτή προστατεύεται όχι μόνο από το Σύνταγμα, αλλά και από διεθνείς κανόνες δικαίου και με τις αντισυνταγματικές πράξεις της αυτές η διοίκηση μεταβάλλει τον άνθρωπο σε res, πράγμα με ένα και μοναδικό σκοπό την επίτευξη του υποχρεωτικού εμβολιασμού με κάθε μέσον.

Με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 και τις παρανόμως εκδοθείσες δι’ αυτού συμπροσβαλλόμενες πράξεις, επιβάλλεται στους πολίτες μια άνευ προηγουμένου ποινή –πρόστιμο που αποτελεί βία τοις πράγμασιν, προκειμένου να τους οδηγήσει στον εμβολιασμό υποχρεωτικά έξω και πέρα από την βούλησή τους.

Οι πράξεις αυτές όπως τονίζουν οι Αιτούντες θίγουν το σκληρό πυρήνα της ύπαρξή μας ως ανθρώπων, όταν μάλιστα δια των πράξεων αυτών διαπιστώνεται η παράβαση της αντισυνταγματικής και παρανόμου υποχρεώσεως μας σε εμβολιασμό και σε αντίθετη περίπτωση η διαπίστωση υποχρέωση καταβολής προστίμου, το οποίο καλείται ο Διοικητής της ΑΑΔΕ να το επιβάλλει και να το εισπράξει, ρευστοποιώντας πλήρως την προσωπική μας αξία ως ανθρώπων, μελών αυτής της κοινωνίας.

Οι διατάξεις του νόμου στη βάση του οποίου εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι αντίθετες με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Συντάγματος, αφού πλήττουν την αξία ως ανθρώπων και μας υποτιμούν κατατάσσοντας μας σε κατάσταση res!

Απάδουν δε, τόσο του σύγχρονου πολιτισμού του ανθρώπου, ο οποίος κερδήθηκε μέσα στους Αιώνες με σκληρούς αγώνες και με ποτάμια αίματος για να μπορεί να σταθεί όρθιος και στα δύο του πόδια ο Άνθρωπος (!!), όσο και στον μακραίωνα Ελληνικό πολιτισμό που για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ήταν κορυφαία Τιμή ο γέρων Πατέρας και η Μητέρα. Αυτήν η Τιμή, με τις προσβαλλόμενες πράξεις, ανενδοίαστα ρευστοποιούνται.

2. Με την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων νόμου (…) και στη βάση αυτών η έκδοση των συμπροσβαλλομένων πράξεων έχει παραβιασθεί κατά έκδηλο τρόπο η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ίσης μεταχείρισης ως Ελλήνων Πολιτών, αλλά και κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 21 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. που απαγορεύει κάθε διάκριση και άρθ. 14 ΕΣΔΑ περί απαγόρευσης διακρίσεων.

Πέραν τούτου όπως αποδείχτηκε η νόσος COVID-19 δεν έχει ειδική προτίμηση στους άνω των 60 ετών πολιτών και ούτε από την επιστήμη αποδείχτηκε ότι αν οριζοντίως επιβληθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός με τα αμφιλεγόμενο και σε πειραματικό στάδιο εμβόλια η νόσος αυτή θα εξαφανιστεί έτσι ώστε να υφίσταται ό λόγος εξυπηρετήσεως του δημοσίου συμφέροντος με το μέτρο αυτό της υποχρεωτικότητας.

Τουναντίον μάλιστα όπως έχει δειχθεί σε πάνω χίλιες τουλάχιστον ειδικές επιστημονικές μελέτες, τα εμβόλια αυτά ως πειραματικά δεν είναι αθώα και ο δια αυτών εμβολιασμός ενέχει πάμπολλους κινδύνους απώλειας της υγείας.

Τα εμβόλια αυτά και παρουσιάζουν πάμπολλες παρενέργειες όπως και παρεπόμενες ασθένειες και οδηγούν ακόμα και σε θάνατο, όπως παρουσιάζονται σε στατιστικά στοιχεία.

Από τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑT (Απρίλιος 2022), επιβεβαιώνεται ότι «το πρώτο δίμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 24,68% οι θάνατοι απ’ όλα τα αίτια».

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αύξηση δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση στον Covid-19, καθώς πέρσι την ίδια χρονική περίοδο πολλοί θάνατοι ήταν από την πανδημία. Μοναδική διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι οι μαζικοί εμβολιασμοί, καθώς τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2021 είχαν εμβολιαστεί μόνο οι ηλικιωμένοι και οι υγειονομικοί.

Συγκεκριμένα:

Το 2022 σημειώθηκε αύξηση κατά 5.751 θανάτους ή 24,68%. Οι θάνατοι στη χώρα – συμπεριλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19 τις πρώτες εννέα εβδομάδες του 2022 (3/1/2022- 6/3/2022) ανήλθαν σε 29.050 (14.525 άνδρες και ισάριθμες γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2021 (4/1/2021 – 7/3/2021) είχαν ανέλθει σε 23.299 (11.948 άνδρες και 11.351 γυναίκες).

Κατά συνέπεια οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου είναι αντίθετες στις διατάξεις του Συντάγματος (άρθρο 4 παρ. 1), αλλά και των διεθνών κανόνων δικαίου ως άνω, στη βάση των οποίων εκδόθηκαν παρανόμως και οι προσβαλλόμενες πράξεις με την εφαρμογή οριζοντίως του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 60 και αν σε αντίθετη περίπτωση δεν προσέλθουν σε αυτόν, ορίζουν παρανόμως την πρόβλεψη και την επιβολή προστίμου μηνιαίως των 100 €, χωρίς μάλιστα την πρόβλεψη εκείνη, που δια της επιβαλλόμενης ειδικής διάγνωσης, της εξειδικευμένης κατάστασης της υγείας του καθενός που θα επέβαλε ίσως την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και υπό τον όρο της αποτελεσματικότητας αυτού, χωρίς να τον βλάψει τον άνθρωπο είτε στο παρόν είτε στο μέλλον.

3. Πέραν των άλλων οι προσβαλλόμενες πράξεις, ως θέτουσες τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε όλους τους πολίτες οριζοντίως άνω των εξήντα (60) ετών στη βάση αντισυνταγματικών διατάξεων νόμου ως άνω, ανεξαιρέτως της κατάστασης της υγείας τους αλλά και της οικονομικής καταστάσεως του καθενός να υποχρεούται να πληρώσει 100 Ευρώ το Μήνα αν δεν προσέλθει στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, εκδόθηκαν κόντρα στη γενική αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου ως υποχρέωση του κράτους, ώστε οι πολίτες να βιώνουν την εντός αυτού ασφάλεια δικαίου την οποία οφείλει προς αυτούς το κράτος.

4. Η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί κατ’ αρχήν δέσμευση της νομοθετικής εξουσίας, η οποία κατά την ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων στα πλαίσια των επιταγών του συντάγματος και ιδίως στις περιπτώσεις νομοθετικού περιορισμού της ιδιωτικής και κοινωνικής αυτονομίας, επιβάλλεται να αποφεύγει την θέσπιση δυσανάλογων ρυθμίσεων.

Οι προσβαλλόμενες πράξεις, ως θέτουσες τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε όλους τους πολίτες οριζοντίως άνω των εξήντα (60) ετών ανεξαιρέτως της κατάστασης της υγείας τους αλλά και της οικονομικής καταστάσεως του καθενός να υποχρεούται να πληρώσει 100 Ευρώ το Μήνα αν δεν προσέλθει στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, εκδόθηκαν στη βάση κριτηρίων, προϋποθέσεων και διατάξεων δυσανάλογων ρυθμίσεων που εκφεύγουν κατά πολύ της ανωτέρω αρχής της αναλογικότητας και δεν συνάδουν με την κατάσταση και τις δυνατότητες των Πολιτών που η οικονομική κατάσταση του καθενός είναι διάφορη. Πολλώ δε μάλλον όταν οι πολίτες κυρίως άνω των 60 ετών είναι Συνταξιούχοι με χαμηλή σύνταξη και με πάρα πολλούς εξ αυτών να στερούνται τα καθημερινά προς τη διαβίωσή τους.

Β. Σημαντικός λόγος είναι η Παραβίαση διατάξεως διεθνών συνθηκών και του Διεθνούς Δικαίου και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Παραβίαση των κανόνων για Σωματική υγεία.

Οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε εφαρμογή του οποίου εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι ριζικά αντίθετες με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου, του δικαίου των διατάξεων προστασίας του Ανθρώπου, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του δικαίου των διατάξεων που τέθηκαν με τον Κώδικα της Νυρεμβέργης για την προστασία του Ανθρώπου, μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.

Συγκεκριμένα είναι αντίθετες με:

Α) Τον Κανονισμό (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, σύμφωνα με τον οποίο η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα.

Το Άρθρο 8 παρ.1 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“Χάρτης”) και το Άρθρο 16 παρ.1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι:

«κάθε Πρόσωπο έχει δικαίωμα και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν».

Με τα άρθ. 21 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκή Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία απαγορεύει κάθε διάκριση και άρθ. 14 ΕΣΔΑ περί απαγόρευσης διακρίσεων όπως εν προκειμένω είναι η διακριτική μεταχείριση που υφίστανται οι άνω των 60 ετών πολίτες με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος της άρνησης και μη προσέλευσης σε αυτόν η πρόβλεψη έκδοσης ατομικής πράξης επιβολή και είσπραξης με πράξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με το Εσωτερικό Δίκαιο όσο και με το Διεθνές δεν επιτρέπονται όχι μόνον υποχρεωτικά εμβόλια αλλά και Οποιεσδήποτε Ιατρικές Πράξεις οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον με την εν γνώσει και ελεύθερη συναίνεση του Ασθενούς.

Σε αυτό συνάδουν οι διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης του OVIEDO, του Διεθνούς Σύμφωνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ο.Η.Ε – Τρίτο Μέρος / Άρθρο 7), το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και πλείστες άλλες Διεθνείς Συμβάσεις οι οποίες όλες απολύτως και κατηγορηματικά απαγορεύουν, μεταξύ άλλων, και οποιαδήποτε επέμβαση στο αυτεξούσιο του Ανθρώπου και στον οποιονδήποτε περιορισμό του με καταγραφή συγκεκριμένων δεσμεύσεων, χάριν της προστασίας του Κοινωνικού συνόλου (βλέπε ΕΣΔΑ – Άρθρο 5 παρ.1, εδ.1 επ.), όπως και του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ), Ν. 3418/2005, Ν. 4512/2018- Άρθ. 338.

Κατά συνέπεια οι προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4865/2021 (Α΄ 238) για την Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού, οι οποίες θεσπίζουν υποχρέωση εμβολιασμού κατά του COVID-19 σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31/12/1961, εισάγουν μία άνευ προηγουμένου μη ανεκτή προσβολή των δικαιωμάτων στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην ιδιωτική ζωή και στην ιδιωτική ζωή του ατόμου.

Προκύπτει αβίαστα ότι με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238) με την επιβληθείσα υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κατά της COVID-19 ειδικά δε της ηλικίας των πολιτών άνω των 60 ετών όπως είναι και οι Αιτούντες απαγορεύεται απολύτως και λόγω έλλειψης της συναίνεσης.

Η συναίνεση αυτή δε, πρέπει να είναι απολύτως προϊόν ελεύθερης βούλησης και όχι προϊόν πλάνης, απάτης, απειλής, εκμετάλλευσης της ανάγκης ή μειωμένης γνώσης και αντίληψης προσώπου, ή παροχής ή υπόσχεσης ελκυστικών προσφορών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Oviedo αλλά και του κώδικα Νυρεμβέργης.

Επισημαίνεται ότι η παραβίαση της εν λόγω απαγόρευσης επισύρει βαρύτατες ποινικές και αστικές κυρώσεις στους υπευθύνους,

Κατά συνέπεια η αναγκαστική επιβολή μέτρων για την επίτευξη υποχρεωτικά του εμβολιασμού κατά της νόσου Covid-19 είναι παράνομη γιατί αποτελεί άσκηση βίας κυρίως ψυχολογικής όπως και η επιβολή κάθε μορφής κυρώσεων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όπως είναι η επιβολή με απόφαση διοικητικού ή δικαστικού οργάνου ποινής: στέρησης της ελευθερίας, χρηματικής, περιουσιακής, στέρησης μισθού ή άλλης μορφής, καθώς και επιβολής κάθε άλλου μέτρου.

Προς επίρρωση των ανωτέρω αναφέρεται ενδεικτικά η επιστημονική θέση του αείμνηστου καθηγητή Ιολόγου, με Νόμπελ Ιατρικής 2008 για την ανακάλυψη του AIDS, Luc Montagnier σε ομιλία του στο Μιλάνο, στην οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι:

«Αυτό το εμβόλιο δεν προστατεύει καθόλου, δεν προστατεύει από τη μετάδοση σε αντίθεση με ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Είναι αναγνωρισμένο από όλον τον κόσμο στην πραγματικότητα ευνοεί άλλες μολύνσεις.

Ηιική πρωτεΐνη που χρησιμοποιήθηκε για το mRNA κι εμπεριέχεται στο εμβόλιο είναι τοξική για τα κύτταρα. Είναι ένα δηλητήριο»!

Και συνεχίζοντας να τονίζει:

«Ζητώ από όλους τους συναδέλφους μου να σταματήσουν τον εμβολιασμό κατά του Covid με αυτό το είδος εμβολίου. Το μέλλον της ανθρωπότητας διακυβεύεται», γιατί «η ασθένεια που προκαλείται από τον ιό Covid-19 θα μπορούσε να θεραπευτεί με ένα αντιβιοτικό, επειδή είναι ο συνδυασμός ιού-βακτηρίου που προκαλεί τη σοβαρή ασθένεια και όχι απλώς ο ιός».

Επίσης, η Δρ Elizabeth Eads (Ιατρός οστεοπαθητικής ιατρικής από τη Φλόριντα, που αυτό το κάνει εδώ και 25 χρόνια, η οποία εντάχθηκε στους America’s Frontline Doctors, επισήμανε πρόσφατα (3/4/2022, 14:57) ότι:

«Βλέπουμε επίκτητη ανοσοανεπάρκεια που σχετίζεται με το εμβόλιο» το ίδιο είχε ήδη επισημάνει ο Luc Montagnier, ενώ η ίδια προειδοποίησε ότι:

«Εκατομμύρια Αμερικανοί θα διαγνωστούν με AIDS και η κατάσταση θα προκληθεί από τα εμβόλια για τον κορωνοϊό». ότι: «[…] από τον Απρίλιο έως το καλοκαίρι θα αρχίσετε να βλέπετε όλο και περισσότερες περιπτώσεις AIDS, κυρίως σε άτομα 18 έως 39 ετών.

Και οι 40άρηδες και οι 50άρηδες πιθανότατα θα ξεκινήσουν να βλέπουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα να καταρρέει τον επόμενο χρόνο».

Ουδόλως λοιπόν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα το γερμανικό κοινοβούλιο απέρριψε σε κατατεθέν νομοσχέδιο προς ψήφιση τον προβλεπόμενο υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60 ετών πολίτες με 296 υπέρ και 378 κατά (April 7, 2022. pic.twitter.com/KqKhP7Rm4c).

Γ. Η διαπίστωση, η Επιβολή και η είσπραξη προστίμου από την ΑΑΔΕ είναι Παράνομη και Αντισυνταγματική.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συστήθηκε με το νόμο 4389/2016 που εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χωρίς τις απαιτούμενες υπογραφές της εκτελεστικής εξουσίας (ΦΕΚ 94/27-5-2016), όπου στην πράξη, κατ’ ουσίαν καταργούνται βασικές και καθοριστικές αρμοδιότητες του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα:

Ο νόμος στο άρθρο 1 ορίζει ότι:

«Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της».

Η σύσταση της ΑΑΔΕ είναι αντίθετη στις επιταγές του Συντάγματος αφού ανατίθενται σε αυτήν αρμοδιότητες του στενού πυρήνα του κράτους και την καθιστούν πολιτικά ανεύθυνη, μη υποκείμενη σε κανένα πολιτικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Με τον παραπάνω νόμο ανέλαβε τον ουσιαστικό τομέα της είσπραξης των εσόδων του κράτους και της οργάνωσης των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων έξω και πέρα από την άσκηση πολιτικής εξουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Στον έλεγχό της ΑΑΔΕ είναι ολόκληρη η οικονομική βάση της λειτουργικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών (δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, τελωνεία, κ.λπ.), αλλά χωρίς καμία πολιτική ή άλλη ευθύνη.

Αρμοδιότητες: φορολογικού, δημοσιονομικού και γενικά αυστηρά καταναγκαστικού και αστυνομικού χαρακτήρα (Απόφ. Ολ. του ΣτΕ), για τις οποίες δεν ελέγχεται από την εκτελεστική εξουσία, δεν έχει ευθύνες και δεν λογοδοτεί, κατ’ αντίθεση του Συντάγματος και τις προβλέψεις του για τον κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Ο νόμος για την ΑΑΔΕ δηλαδή ρητά προβλέπει ότι, η Κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκεί σ’ αυτή τον παραμικρό έλεγχο, ενώ αποκτά υπερεξουσίες τόσο οικονομικές όσο και πολιτικές, αφού έχει την ευθύνη της είσπραξης όλων σχεδόν των εσόδων του κράτους, τα οποία αντιστοιχούν στο 25% περίπου του ΑΕΠ. Οι διατάξεις του νόμου αυτού, κατά παράβαση των άρθρων 82, 84 και 86 του Συντάγματος, καθιστούν την ΑΑΔΕ, έναν θεσμό χωρίς νομική φύση, νομικώς ανυπόστατο, σε θεσμό απόλυτης εξουσίας που υποκαθιστά τελικώς την Κυβέρνηση, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα καταλογισμού πολιτικής ή άλλης ευθύνης, όπως αυτή αναγνωρίζεται για τα μέλη της Κυβέρνησης, αφού κανένας δεν μπορεί να ασκήσει κανέναν έλεγχο.

Η ΑΑΔΕ επομένως, δεν είναι μια απλή ανεξάρτητη αρχή, εντός του ελληνικού κράτους, αλλά ένας μηχανισμός ελέγχου και επιτροπείας του κράτους και των οργάνων του, έξω και πέρα από τη βούληση του ελληνικού λαού.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις και του Ν.4624/2019(ΦΕΚ 137Α), η ΑΑΔΕ (χωρίς νομική προσωπικότητα, μη υποκείμενη εις ουδένα θεσμοθετημένο όργανο διοίκησης και εις ουδέναν αναφερόμενη αρχή) ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της βεβαίωσης και είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ, όπως εν προκειμένω για την επιβολή και την είσπραξη του διαπιστωθέντος προστίμου δια της πρώτης των συμπροσβαλλομένων πράξεων που παρανόμως και αντισυνταγματικώς τέθηκε στους πολίτες άνω των 60 ετών σε περίπτωση αρνήσεως του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Σημειωτέον, ότι προκειμένου να καταστεί εισπρακτέο το ανωτέρω ορισθέν ποσόν του προστίμου με την προσβαλλόμενη κοινής Υπουργικής Απόφασης των ανωτέρω υπουργών εγκαθίσταται με αυτής αυτοβούλως και συμπράττων στην έκδοση της παρανόμως και αντισυνταγματικώς, ως αρμόδιος προς τούτο, ο Διοικητή της αρχής αυτής, της Αρχής που δεν έχει νομική προσωπικότητα, μιας ανυπόστατης Αρχή, ένα όργανο εντός του κράτους χωρίς να υπόκειται σε κανένα έλεγχο, ενώ ουδεμία επιρροή μπορεί να ασκεί σε αυτόν ο υπουργός ως πολιτικά υπεύθυνος έναντι των Ελλήνων πολιτών, ο οποίος όμως παρά ταύτα συμμετέχει στην έκδοση κανονιστικών πράξεων όπως είναι η απόφαση και προσβαλλόμενη διαπίστωσης και επιβολής προστίμου στη βάσει των αντισυνταγματικών διατάξεων του άρθρου 24 του οικείου νόμου αλλά και στην έκδοση Ατομικών διοικητικών Πράξεων, όπως είναι οι Πράξεις του Διοικητή ΑΑΔΕ επιβολής και είσπραξης της ποινής του προστίμου στους Έλληνες πολίτες άνω των 60 ετών.

Κατά συνέπεια, το επιβληθέν σε ημάς πρόστιμο, δυνάμει της με αρ. ΓΠ.οικ. 7586/2022 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Επικρατείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 608, εφεξής η «ΚΥΑ»), είναι παράνομο ως προϊόν εξ υπαρχής άκυρης πράξης, της πρώτης των προσβαλλομένων και στη βάση αντισυνταγματικών διατάξεων, όπως και οι εκδοθείσες Ατομικές πράξεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ επιβολής και είσπραξης του προστίμου σε βάρος των αιτούντων αλλά και των όλων των πολιτών άνω των 60 ετών.

Δ. Εκτός των παραπάνω, με την Αίτηση αυτή στοιχειοθετείται ειδικός λόγος Παραβίασης της αρχής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Για την Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται:

«ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τον σκοπό της ταυτοποίησης των υπόχρεων Φυσικών Προσώπων», για την επιβολή του διοικητικού Προστίμου (Στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. του Ν. 4865/2021 (Α΄ 238).

Ειδικά στο λόγο αυτό τονίζεται ότι η τυχόν Νόμιμη επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για λόγους Δημόσιας Υγείας, ανεξαρτήτως συναίνεσης, αφενός μεν υπόκειται σε κατάλληλα και ειδικά μέτρα, τα οποία εν προκειμένω δεν αναφέρονται καν ποια είναι και από ποιους τηρούνται, αφ΄ ετέρου δε, παρουσιάζει τη Νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1338/2008 δηλαδή την Δημόσια Υγεία, εννοούμενη ως το σύνολο των στοιχείων που συνδέονται με την Υγεία.

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων σχετικών με την Υγεία για λόγους Δημοσίου συμφέροντος δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες η ασφαλιστές, ούτε βέβαια προβλέπεται επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την επιβολή προστίμων για όσους αρνούνται να υποστούν Ιατρικές Πράξεις και μάλιστα Πειραματικές όπως εν προκειμένω υποχρεώνεται σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μερίδα πολιτών 60 ετών άνω με σκοπό τον υποχρεωτικό εμβολιασμό!!

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και υπό την ιδιότητα των υπευθύνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που μας αφορούν, αφού υπαγόμαστε στην ηλικιακή κατηγορία των αναφερομένων στον παραπάνω Νόμο, η επεξεργασία αυτή των ευαίσθητων προσωπικών μας δεδομένων, γίνεται χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό επαρκή στοιχεία και χρονικά όρια και επιπροσθέτως από ΜΗ Θεσμοθετημένο όργανο και χωρίς την συγκατάθεσή μας και καθιστά άκυρη κάθε πράξη.

Εν κατακλείδι με το περιεχόμενο της Αίτησης Ακυρώσεως αυτής γίνεται φανερό και ευθέως αντιληπτό ότι:

Οι προσβαλλόμενες πράξεις αποτελούν εκβιασμό μέρος του Ελληνικού Λαού και κυρίως των συνταξιούχων των οποίων θίγονται βάναυσα τα συνταγματικά δικαιώματα της Ελευθερίας της βουλήσεως και με τις πράξεις αυτές προσβάλλεται βάναυσα και ρευστοποιείται η εκ του Συντάγματος και των διεθνών κανόνων δικαίου αξία του ανθρώπου και η προσωπικότητά των πολιτών αυτών.

Με τις συμπροσβαλλόμενες πράξεις καταργείται το ελεύθερο δικαίωμα της συναίνεσης σε ιατρικές πράξεις , του οποίου το πρόσωπο είναι το μόνο κύριο στο σώμα του όπως είναι δώρο Θεού και με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό παραβιάζονται και ρευστοποιούνται οι κανόνες που τέθηκαν για την συναίνεση του προσώπου σε ιατρικές πράξεις.

Κατά τούτο Στη Βάση της ΓΠ. Οικ 7586/2022 ΚΥΑ και των ως άνω πράξεων των εγγράφων της ΓΓΠΣΔΔ παρανόμως και Αντισυνταγματικώς λογίζεται η υποχρέωσή σε υποχρεωτικό εμβολιασμό και ως εκ τούτου παρανόμως διαπιστώνεται άρνηση προσέλευσης σε υποχρεωτικό εμβολιασμό και δίδεται με παράνομη απόφαση εντολή στην ανυπόστατη ΑΑΔΕ να εκδώσει τις Ατομικές Διοικητικές πράξεις Επιβολής και είσπραξης Προστίμου 100,00 € μηνιαίως Εναντίον των πολιτών 60 ετών και άνω.

Οι αποφάσεις αυτές και οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου είναι παράνομες και εξ υπαρχής άκυρες, την ακύρωση των οποίων οι Αιτούντες ζητούν με την Αίτηση τους στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

.