Ο τουρκικός όμιλος πηρέ άδεια για ρεύμα στην Ελλάδα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη….

22 Ιουνίου 2022

Ο τουρκικός όμιλος πηρέ άδεια για ρεύμα στην Ελλάδα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη….

Η ΡΑΕ έδωσε άδεια στον κολοσσό Sabanci για δουλειές στην Ελλάδα και σε πρώτη φάση θα μπουν στο Χρηματιστήριο Ενέργειας!

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας στην… Τουρκία, με 10 εκατ. πελάτες ή το 22% της τουρκικής αγοράς και διαθέτει τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ σε ΑΠΕ στην Τουρκία. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης από το 2018.

Μέσω της Enerjisa Europe, που ξεκίνησε να αδειοδοτείται στην Ευρώπη από πέρσι, ο ισχυρός τουρκικός όμιλος, κάνει την πρώτη εμφάνισή του στην Ελλάδα, με την γείτονα να διεισδύει οικονομικά παντού και τους Έλληνες να περιμένουν απλά τον «θερμόν επεισόδιον»!

Η Enerjisa είναι θυγατρική του μεγάλου τουρκικού ομίλου Sabanci με δραστηριότητα στους κλάδους της ενέργειας, βιομηχανίας, χρηματοοικονομικά, λιανικής και υλικά κατασκευών. Ο τομέας της ενέργειας, είναι η μεγαλύτερη μη τραπεζική δραστηριότητα του τουρκικού ομίλου, που ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας διαθέτει την μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Τουρκία.
 

Η με κάθε τρόπο, εισαγωγή, αγορά, προμήθεια, εμπορία, πώληση και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων ενεργειακών προϊόντων σε οποιαδήποτε μορφή (προϊόντα με φυσική παράδοση ή και χρηματοοικονομικά).

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά ως επιπλέον ενεργειακά προϊόντα αναφέρονται τα καύσιμα για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ατμός , θερμό ύδωρ και φυσικό αέριο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εταιρεία έχει επιπλέον σκοπό και την δέσμευση δυναμικότητας στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με γειτονικές χώρες ή σε οποιεσδήποτε άλλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις στο εξωτερικό.

-Η ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και απόκτηση ή συμμετοχή σε εργοστάσια παραγωγής θερμοηλεκτρικής ενέργειας, οποιουδήποτε τύπου, στην Ελλάδα,

Η ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και απόκτηση ή συμμετοχή σε εργοστάσια παραγωγής θερμοηλεκτρικής ενέργειας, οποιουδήποτε τύπου, στην Ελλάδα,

-Η κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, απόκτηση ή συμμετοχή σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

-Η απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά, διαvoμή και εμπορία πώληση και διάθεση φυσικών αερίων υδρoγovαvθράκωv (φυσικού αερίου) που θα προέρχονται από εγχώρια κοιτάσματα ή θα εισάγονται από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της πώλησης φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλωτές στην Ελλάδα.

Η κατεργασία βιομάζας, στερεών ή υγρών καυσίμων ή άλλων υλών για τηv παραγωγή αερίων υδρoγovαvθράκωv.

Η εκμετάλλευση ή συμμετοχή στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων αερίωv υδρoγovαvθράκωv τόσο στηv Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη κατεργασία ή τηv καύση φυσικού αερίου για την παραγωγή ετέρων προϊόντων ή άλλης μορφής ενέργειας και την αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και εμπορία αυτών.

Η κατασκευή λειτουργία και εκμετάλλευση αγωγών και δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου.

Και οι Έλληνες να περιμένουν απλά τον «θερμών επεισόδιο μόλον μας δουλεύουν Μητσοτάκης και Ερντογάν  »!

.