«Ανάγκη κοινωνικοποίησης της επιχειρηματικότητας στην προοπτική μιας βιώσιμης ανάπτυξης»

21 Μαρτίου 2023

«H βιώσιμη ανάπτυξη στοχεύει στην προώθηση μιας οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και με δικαιοσύνη που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους, ιδίως για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς» επισήμανε, μιλώντας σήμερα, στο Συνέδριο «Ανάπτυξη και Καινοτομία», ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης Αμανατίδης.

«Από περιβαλλοντική άποψη» ανέφερε, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, «η βιώσιμη ανάπτυξη επικεντρώνεται στην προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της ατμόσφαιρας, του νερού, της γης, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων κι αυτό περιλαμβάνει στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση της βιώσιμης χρήσης γης και την προστασία και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων».

«Σε κοινωνικό επίπεδο» εξήγησε, «η βιώσιμη ανάπτυξη δίνει έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μείωση των ανισοτήτων».

«Αυτό περιλαμβάνει», όπως είπε, «προσπάθειες για την προώθηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία και τη διασφάλιση ότι όλοι έχουν φωνή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων».

Για την υλοποίηση βιώσιμης ανάπτυξης που να πληροί και τους τρεις όρους (οικονομία-περιβάλλον-κοινωνία) τόνισε την ανάγκη «κοινωνικοποίησης» της επιχειρηματικότητας, προσθέτοντας πως σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν σήμερα νέα εργαλεία χρηματοδότησης.

Ως τέτοια παρέθεσε τα Πράσινα Ομόλογα «ως μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για έργα υποδομής που αφορούν τόσο τα αστικά κέντρα, όσο και τη Περιφέρεια», τη Μικροχρηματοδότηση «με ενίσχυση των τοπικών προγραμμάτων βάσης, τα οποία διαμορφώνουν μια στρατηγική ανάπτυξης από-τα-κάτω προς-τα-πάνω και προωθούν έτσι τους στόχους βιωσιμότητας» και τις Επενδύσεις με Αντίκτυπο «σε εταιρείες ή έργα που δημιουργούν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο εκτός από οικονομικές αποδόσεις».

.