Λίαν Δυσάρεστες Αναταραχές στις Ορθόδοξες Αδελφές Χώρες Ουκρανία – Ρωσία Εορτολόγιο 14η Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών

25 Μαρτίου 2023

Λίαν Δυσάρεστες Αναταραχές στις Ορθόδοξες Αδελφές Χώρες Ουκρανία – Ρωσία Εορτολόγιο 14η Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών

Τὸ Ἵδρυμά μας,Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν, καθημερινῶς ἀνέλαβε καὶ αἰσθάνεται τὴν ὑποχρέωσιν νὰ συνεχίζῃ νὰ ἐνημερώνῃ τοὺς φίλους συστηματικῶς μὲ τοὺς Ἁγίους κάθε ἡμέρα. Ἀντλοῦμε τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ τῆς ἐκδόσεως μας.

 

Παρατηροῦντες τοὺς σήμερα ἑορτάζοντες Ἁγίους, διαπιστώνομεν ὅτι σχεδὸν τὸ 50% (εἰς τὴν κυριολεξία τὸ 42%) εἶναι Ἅγιοι ἐκ Ρωσίας. Περίπου τὸ ἴδιο συμβαίνει καθημερινῶς.

 

Αὐτὴ ἡ ἀπέραντη Ὀρθόδοξη χώρα σήμερα ταλανίζεται – καταταλαιπωρεῖται ἀπὸ ἐμφυλίους πολέμους. Μέγιστον κρῖμα! Καὶ αὐτὸ εἶναι σχέδιο τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων!

 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Το χριστιανοσιωνιστικό ναζιστικό καθεστώς Κιέβου καλεί ως τις 29 Μαρτίου τη Διωκόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία να του παραδώσει όλη τη Λαύρα Σπηλαίων Κιέβου-Πετσέρσκ!
11.3.2023

Κορυφώνεται η δίωξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ουκρανίας από το χριστιανοσιωνιστικό ναζιστικό καθεστώς Κιέβου. Η UOC καλείται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ως τις 29 Μαρτίου να εκκενώσει όλη τη Λαύρα Σπηλαίων Κιέβου το μεγαλύτερο ιερό όλης της Ορθοδοξίας του σλάβικου κόσμου και ένα από τα εξέχοντα ιερά του παγκόσμιου χριστιανισμού.

Η Κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας (Πατριαρχείο Μόσχας) στερείται το ιστορικό μοναστήρι – τη Λαύρα Κιέβου-Πετσέρσκ.

Οι μοναχοί του UOC (MP) αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την περιοχή της Λαύρας μέχρι τις 29 Μαρτίου 2023. Δηλαδή, έχουν λιγότερο από τρεις εβδομάδες για να εκκενώσουν όλα τα κτίρια . Η διοίκηση της εφεδρείας ανακοίνωσε τη λύση της σύμβασης με την UOC στις 29 Μαρτίου. Στην απόφαση της διοίκησης τονίζεται ότι τα κτίρια και οι κατασκευές της Λαύρας είναι κρατική περιουσία.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του αποθεματικού-κληροδοτήματος Oleksandr Rudnyk εξήγησε την απόφαση της διοίκησης με επιστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Πολιτικής Πληροφόρησης της Ουκρανίας.

Το Υπουργείο Πολιτισμού φέρεται να διαπίστωσε το γεγονός ότι το μοναστήρι παραβίασε τη συμφωνία για τη χρήση της κρατικής περιουσίας, αλλά κανείς δεν αναφέρει ποια είναι η παραβίαση.

Ένα τέτοιο αίτημα είναι μια εκδήλωση των καταστολών του καθεστώτος του Κιέβου κατά της κανονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Σήμερα, οι ουκρανικές αρχές είναι αποφασισμένες να εξαλείψουν την Κανονική και Πλειοψηφούσα Εκκλησία: ναοί και μοναστήρια αφαιρούνται από αυτήν, κληρικοί συλλαμβάνονται και επιβάλλονται κυρώσεις, ατελείωτες έρευνες γίνονται στα μοναστήρια, επίσκοποι διώκονται και σύρονται στα δικαστήρια.

H απόφαση του Υπ. Πολιτισμού για κατάσχεση όλης της Λαύρας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “KYIV-PECHERSKA LAVRA” Lavrska, 9 κτίριο 8. Kye, 01015, τηλέφωνο: +380-44-406-63-00, φαξ: +380-44-406-63-17, kplavra@outlook.com, kplavra kyiv ua 03/10/2023 Αρ. αριθμ. 04-24/222

Αγία Κοίμηση Κιέβου-Πετσέρσκ Λαύρα (ανδρικό μοναστήρι) της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας Προειδοποίηση.Η συμφωνία αριθ. 2 της 19ης Ιουλίου 2013 συνήφθη μεταξύ του Εθνικού Κληροδοτήματος «Κίεβο-Πετσέρσκ Λαύρα» (εφεξής το Κληροδότημα) και της Λαύρας της Αγίας Κοιμήσεως Κιέβου-Πετσέρσκ (Ανδρική Μονή) της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας (εφεξής – Μονή) στην ελεύθερη χρήση θρησκευτικών κτιρίων και άλλης κρατικής ιδιοκτησίας (εφεξής η Συμφωνία). Σύμφωνα με το Διάταγμα του Προέδρου της Ουκρανίας αριθ… τα οικονομικά και άλλα περιοριστικά μέτρα (κυρώσεις)», από το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας, της 23ης Δεκεμβρίου 2022, αριθ…. για δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων στην Ουκρανία, διαπιστώθηκε παραβίαση από τη Μονή των όρων της Συμφωνίας σχετικά με τη χρήση της κρατικής περιουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διατμηματικής Ομάδας Εργασίας και την επιστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Πολιτικής Πληροφόρησης της Ουκρανίας με ημερομηνία 09.03.2023 Αρ. 06/34/2234-23 βάσει της ρήτρας 8.1. Συμφωνία, η Conservancy προειδοποιεί για τον τερματισμό της Συμφωνίας 3 στις 29 Μαρτίου 2023.

Προκειμένου να διεξαχθεί η διαδικασία αποδοχής και μεταβίβασης της κρατικής περιουσίας, η Μονή χρειάζεται να λάβει μέτρα για την απελευθέρωση κτιρίων και κατασκευών (ιδιοκτησιών) που είναι κρατική ιδιοκτησία και βρίσκονται στον ισολογισμό του Κληροδοτήματος, στη διεύθυνση: Kyiv, str. . Lavrska, 11, Kyiv, str. Lavrska, 15 έως 29.03.2023. Ζητάμε έως τις 14 Μαρτίου 2023 να προσκομιστεί κατάλογος εκπροσώπων από το Μοναστήρι (πλήρες όνομα) έως δύο έως τριών ατόμων για ένταξη στην επιτροπή αποδοχής και μεταβίβασης κρατικής περιουσίας, η οποία θα σχηματιστεί με εντολή του διοικητικού οργάνου του κρατικού οργάνου.

Γενικός διευθυντής Oleksandr RUDNYK Προκοπένκο Ιβάν 406-63-44

Η μονή ενημερώνεται για την ανάγκη εκκένωσης των κτισμάτων που βρίσκονται στον ισολογισμό του αποθεματικού. Η περιοχή αυτή ονομάζεται «Κάτω Λαύρα». Ενημερώνεται επίσης για τη δημιουργία επιτροπής που θα ασχοληθεί με τη διαδικασία παραλαβής και μεταβίβασης της κρατικής περιουσίας. Πήραν την Άνω Λαύρα τώρα δεσμεύουν και την Κάτω Λαύρα. Άνω Κάτω η Ορθοδοξία.

Σήμερα χιλιάδες πιστοί μετείχαν στη λειτουργία στη Λαύρα. η λειτουργία μετατράπηκε ουσιαστικά σε μια ογκώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος..

Ο Zελένσκι σε σημερινό του μήνυμα αναλαμβάνει την ευθύνη για την υφαρπαγή της Λαύρας: «Δεν θα επιτρέψουμε στο τρομοκρατικό κράτος (σσ εννοεί τη Ρωσία) να έχει καμία ευκαιρία να χειραγωγήσει την πνευματικότητα του λαού μας».

 

dimpenews.com

https://dimpenews.com/2023/03/11/ντοκουμεντο-το-χριστιανοσιωνιστικό/

.