'Δημοσκοπήσεις'

Επαμεινώντας Ε. Πανάς, καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έρευνα: φρόνηση του πλήθους, Δεκέμβριος 2016

13 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

Η εν λόγω δημοσκοπική έρευνα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και προορίζεται για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Ποσοτική Έρευνα – Διαδικτυακή

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1118 άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 16/11/2016 – 25/11/2016

Περιεχόμενα Συνέχεια »

Δημοσκοπήσεις |