Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)

19 Ιουλίου 2003

imagemur.jpgΗ Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) είναι η κύρια υπηρεσία συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διανομής πληροφοριών στα αρμόδια στελέχη της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η Ε.Υ.Π. έχει ως κύριες δραστηριότητες:

* τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή στις αρμόδιες αρχές πληροφοριών που αφορούν στην εθνική ασφάλεια της χώρας.

* την αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής, σε βάρος της χώρας, δραστηριότητας των ξένων οργάνων πληροφοριών.

Το 1986, με τον νόμο 1645, η υπηρεσία που έως τότε ονομαζόταν Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.) μετονομάσθηκε σε Ε.Υ.Π. και αποτελεί αυτοτελή πολιτική δημόσια υπηρεσία με έργο τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή πληροφοριών που αφορούν στην ασφάλεια της χώρας.

Το καθεστώς λειτουργίας της Ε.Υ.Π. ρυθμίζεται από προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ιδρυτικού της νόμου (Ν. 1645/86). Ο πολιτικός προϊστάμενος της Ε.Υ.Π. είναι ο υπουργός Εσωτερικών.

.