Πρόταση

31 Αυγούστου 2006

για την υλοποίηση ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ της Θεσσαλονίκης με τη συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας υπέβαλλε με υπόμνημά του ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης προς τον Πρωθυπουργό, ενόψει της παρουσίας του στα εγκαίνια της 71ης Δ.Ε.Θ.

Ο κ. Ψωμιάδης στο υπόμνημά του επισημαίνει την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός προγράμματος, με χρονικό ορίζοντα το 2012, ενός προγράμματος συνεκτικού, με έργα αλληλο-υποστηριζόμενα μικρά-μεσαία και μεγάλα, τα οποία θα συνθέτουν μία νέα εικόνα ζωής για τη Θεσσαλονίκη και θα καλύπτουν με άλματα, τα τεράστια κενά και την ψαλίδα ανάπτυξης που άφησαν οι προηγούμενες δεκαετίες.

Στην επιστολή-υπόμνημα ο κ. Ψωμιάδης υπογραμμίζει στον Πρωθυπουργό πως «τα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών του Νομού Θεσσαλονίκης γνωρίζετε εξίσου άριστα όπως και εμείς. Η πληθυσμιακή συσσώρευση και η χρόνια εγκατάλειψη από το παρελθόν δημιούργησαν τεράστια προβλήματα με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανάγκη επίλυσής τους» για να τονίσει πως «περαιτέρω αναβολή θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την ήδη βεβαρημένη εικόνα και ίσως να φθάσουμε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις».

Σε άλλο σημείο του υπομνήματος ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης αφού διευκρινίζει πως «τα συσσωρευμένα προβλήματα δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν με τα κονδύλια που δίδονται από τον κρατικό προϋπολογισμό παρά την αύξηση τους από το Β΄ εξάμηνο του 2005» προτείνει: «Η πρόταση μας είναι να σχεδιασθεί και να εφαρμοσθεί ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Σύγκλισης το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς Πόρους.

Η υπάρχουσα καθυστέρηση σε σχέση με την πρωτεύουσα δεν είναι δυνατό να ξεπεραστεί με τους συνήθεις τρόπους. Η εγκληματική εγκατάλειψη του Νομού Θεσσαλονίκης την τελευταία δεκαπενταετία απαιτεί δραστικές λύσεις και αποφάσεις για ειδική ενίσχυση ώστε να μπορέσει να επέλθει μια σχετική ισορροπία».

Ο κ. Ψωμιάδης αφού χαρακτηρίζει τον Κώστα Καραμανλή «για τους Θεσσαλονικείς, ως τη μόνη ελπίδα για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων της πόλης και του νομού», παραθέτει αναλυτικό και τεκμηριωμένο πίνακα των έργων και δράσεων επείγουσας σημασίας για τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ψωμιάδης κοστολογεί το ειδικό αυτό πρόγραμμα σύγκλισης στα 300 εκατ. Ευρώ με ορίζοντα πενταετίας , ένα πρόγραμμα με προτεραιότητες τη Σχολική Στέγη, τα έργα υποδομών, με έμφαση στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, της αγροτικής ανάπτυξης της Υπαίθρου με αιχμή τις νέες βιολογικές καλλιέργειες , σε συνδυασμό με τον τουρισμό, τα έργα και προγράμματα υγείας, φροντίδας για τους κοινωνικά αδύναμους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το χώρο του πολιτισμού, με επίκεντρο τον αθλητισμό.

Επίσης ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης μετά και τις επαφές του με τους φορείς θεωρεί άμεσες προτεραιότητες την αντιμετώπιση με εξειδικευμένα κλαδικά προγράμματα την αποβιομηχάνιση και την ανεργία, το παραεμπόριο , τη συντόμευση των διαδικασιών έκδοσης της βίζας για τους πολίτες των γειτονικών χωρών, τον ιδιότυπο αεροπορικό και θαλάσσιο αποκλεισμό της Θεσσαλονίκης.

.