Το Sport Time FM

31 Οκτωβρίου 2006

Βρίσκεται σε ερευνητικές εργασίες και προσπαθεί να βρει συνεταίρους για να συμπράξουν στο μετοχικό κεφάλαιο του Ραδιοφώνου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς τραπεζών, καναλαρχών, και εκδοτών. Ο χρόνος θα δείξει ποιος θα αποκτήσει το συγκεκριμένο Ραδιοφωνικό σταθμό.

.