Υπουργείο Επικρατείας

31 Οκτωβρίου 2006

 Έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία της διαφημιστικής προβολής του δημοσίου για τον μήνα Σεπτέμβριο, κατόπιν εντολής του Υπουργού Θ. Ρουσόπουλου, ο οποίος είναι αποφασισμένος στο να υπάρξει διαφάνεια στις κρατικές διαφημίσεις. Έτσι εγκρίθηκαν διαφημιστικά προγράμματα όπως: Του Υπουργείου Μεταφορών (Ο. Σ. Ε ) ύψους 95.819,67 Ευρώ, του Υπουργείου Υγείας (Ο Σ. Ε) ύψους 1.090.501 Ευρώ, από την ειδική υπηρεσία πρόνοιας μονάδα Α 570.000 Ευρώ και το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης 500.000 Ευρώ.  Τον προηγούμενο μήνα ο προϋπολογισμός της διαφημιστικής δαπάνης ήταν 2.256.120,67 Ευρώ.

.