«Σταματήστε το AIDS. Κρατήστε την υπόσχεση »

30 Νοεμβρίου 2006

aids.jpgμε αυτό το σύνθημα,συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας AIDS (1 Δεκεμβρίου 2006), η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης – Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.Με στόχο την επίδειξη υπευθυνότητας από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως, προκειμένου να αναχαιτιστεί η πανδημία του AIDS. Περισσότεροι από 25 εκατ. άνθρωποι πέθαναν από AIDS από το 1981,εκατ. ενήλικες και παιδιά είχαν προσβληθεί από τον ιό στο τέλος του 2005, εκατ. ήταν και οι νέες μολύνσεις Μολονότι η Ν. Αφρική παραμένει το επίκεντρο της πανδημίας του AIDS, τα ποσοστά της μόλυνσης αυξάνονται συνεχώς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 Νέα στοιχεία δείχνουν ότι, σε χώρες όπου δεν τηρήθηκε η συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης του HIV,ο αριθμός των μολύνσεων παραμένει ο ίδιος ενώ κάποιες χώρες που είχαν επιτύχει μείωση των νέων μολύνσεων, όπως η Ουγκάντα, τώρα παρουσιάζουν αύξηση αυτών. Αποδεικνύεται λοιπόν πως,<< οι χώρες δεν κινούνται με την ίδια ταχύτητα όπως οι επιδημίες τους>>.

 Στην Ελλάδα, τα ποσοστά των HIV οροθετικών ατόμων -συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων AIDS – που δηλώθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005, ανέρχεται στα 79,9% άντρες και 19,5% γυναίκες.Το 2005, παρατηρούμε μια ιδιαιτέρως σημαντική μεταβολή, καθώς ο αριθμός των νέων μολύνσεων που δηλώθηκαν ανά εκ. πληθυσμού αύξηθηκαν +23,7% σε σχέση με το 2004 και σχεδόν +39% συγκριτικά με το 2002.

.