Διεθνές συμπόσιο διδακτικής της τέχνης

25 Μαΐου 2007

26-27 ΜΑΪΟΥ 2007 Αίθουσα Ντε Κίρικο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256 Θέμα: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης: Διδακτικές προτάσεις από την παράδοση και τη χειροτεχνία έως τη σύγχρονη τεχνολογία. Ποιος πρέπει να διδάσκει το μάθημα της εικαστικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» («Contemporaries approaches in Art Education: Instructive proposals from the traditional art and craft to the modern technology. The art education teacher in the elementary school»)

Οργάνωση: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Διδακτική της Τέχνης: Επίκουρος Καθηγήτρια Τιτίκα Σάλλα, Ιστορία της Τέχνης: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Ιωαννίδης, Σύγχρονες Τεχνολογίες: Επίκουρος Καθηγητής, Μάνθος Σαντοριναίος Παιδαγωγική Σχολή, TEΠAE, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσαλονίκης Τομέας Αισθητικής Αγωγής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Έλλη Τρίμη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σάββατο 26 Μαΐου Συντονίστρια Τ. Σάλλα 10.30-10.50 Freedman, Kerry, «Η αναδόμηση της καλλιτεχνικής παιδείας:

Η διερεύνηση των νοητικών και συναισθηματικών διαύλων προς τη μάθηση» («Re-Constructing Art Education: The Search for Intellectual and Emotional Pathways to Learning») 10.55-11.15 Fr. Klein – Wolf. Jung,

«Οι δυνατότητες ενός επίκαιρου διαλόγου. Σχολεία και πανεπιστήμια χώροι μετάδοσης της εικαστικής γλώσσας» («Possibilities of an actual Dialog. Schools and Universities, places for art language transmission»).

11.20-11.30 Doug Boughton -«Επτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του οπτικού πολιτισμού στην προσέγγιση της καλλιτεχνικής παιδείας» (Seven defining characteristics of a visual culture approach to art education)

11.30-11.45 Ερωτήσεις-Συζήτηση

12.00-12.20 Τρίμη Έλλη – Αντρη Σάββα,

«Η εις βάθος προσέγγιση στην τέχνη για την προσχολική και σχολική ηλικία- διαθεματικά προγράμματα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού» (The in-depth approach method in art education – its scope and  nature in integrated programs at the elementary school level).

12.25-12.45 Διονυσίου Ζωή «Διάλογος με τις τέχνες: Μουσική – Λόγος – Εικόνα. Μια πρόταση από το Μουσείο Σολωμού». («Arts Dialog: Music – Logos – Icon. A proposition from D.Solomos’ Museum»)

 12.50-13.15 Καμηλάκη Αικατερίνη «Λαϊκή τέχνη και εικαστική αγωγή. Το πείραμα της Αγγελικής Χατζημιχάλη» («Traditional art and art education. Aggeliki Hatzimichalis’ experiment»)

13.15-13.35 Ερωτήσεις- Συζήτηση Συντονίστρια Ε. Τρίμη 14.35- 14.55 Κατσικούδης Νίκος, «Η διδασκαλία της Κλασσικής Τέχνης σήμερα» («The teaching of Classic Art today »)

15.00-15.20 Βάσση Ολγα, «Κατοπτρισμοί των πολύμορφων εκφάνσεων του βυζαντινού κόσμου στην τέχνη» «Reflections of the various aspects in the art of Byzantine world»).

15.25-15.45 Ιωαννίδης Ανδρέας «Διδάσκοντας Ιστορία της Τέχνη» («Teaching Art History»)

15.50-16.10 Σαντοριναίος Μάνθος, «Η σύγχρονη τεχνολογία στη διδακτική της τέχνης» («The modern technology in art education»)

16.15-16.35 Σάλλα Τιτίκα, «Η μεθοδολογία της διδασκαλίας της τέχνης στην ΑΣΚΤ» («The instructive methodology of art education in ASFA»)

16.35-16.55 Ερωτήσεις – Συζήτηση Συντονίστρια Τ. Σάλλα 17.15-19.00 Στρογγυλό Τραπέζι με: Τριμη, Αραπάκη, Κουβου, Μπέσας, Ράτσικας, Κακκίση, Παυλίδου, Βάος, «Η εικαστική αγωγή στην Α΄βάθμια εκπαίδευση» («The art education in the primary school»)

Κλείσιμο της πρώτης ημέρας Κυριακή 27 Μαΐου Συντονιστής Α. Ιωαννίδης

10.15-10.35 Marshall Julia, «Εικόνα ως ενόραση: Εικόνες βασισμένες στη γνώση της Τέχνης» (“Image as Insight: Images in Art-Based Learning”)

 10.40-11.00 Τρίμη Αντιγόνη, « Το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στασχολεία του San Francisco, – κάθε μαθητής, κάθε σχολείο, κάθε μέρα» “San Francisco’s Arts Education Master Plan for public schools—every student, every school, every day”).

 11.05-11.25 Κούβελας Ηλίας, «Η νευροβιολογία της δημιουργικότητας» («Neurobiology of the creativity»)

 11.25-11.45 Ερωτήσεις- Συζήτηση

 11.50-12.10 Αλεξανδρίδης Αθανάσιος, «Παιδικό σχέδιο: από το ίχνος στο νόημα». («Children’s drawing: from the trace in the meaning»).

12.15-12.35 Κοκκινίδης Δημοσθένης, «Οπτική αφασία και καλλιέργεια του βλέμματος στο Δημοτικό σχολείο». (Optical aphasia and the culture of view in elementary school»). 12.35-13.00 Ερωτήσεις- Συζήτηση Συντονίστρια Ε. Τρίμη 14.15-15.30 Στρογγυλό τραπέζι με: Boughton, Freedman, Klein, Jung, Marshall, Τρίμη «Η εικαστική αγωγή σήμερα» (Art education today)

Τέλος Εργασιών Πληροφορίες:

Καθ. κα Τιτίκα Σάλλα,

Γραμματεία ΑΣΚΤ, κα Εύα Τερζή

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

.