Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η Τουρκία συναλλάσσεται με τη χώρα «Δυτική Θράκη».

25 Ιουνίου 2007

badminton.gifΣτην επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού υπουργείου, για την ιστορία της αντίστοιχης ”χώρας” αναφέρονται τ’ ακόλουθα: «Θέση: Βρίσκεται μεταξύ των ποταμών Meriç και Karasu έχει εμβαδών 8.578 τετ. χιλ. Η χώρα με την συνθήκη της Λοζάννης εγκαταλείπεται στην Ελλάδα. Τον Ιούλιο 1923 το 80% του πληθυσμού ήταν Τούρκοι και το 86% των εδαφών ανήκαν σε Τούρκους.

Με τις πολιτικές που εφάρμοσε η Ελλάδα σήμερα μόνο το 36% του πληθυσμού είναι Τούρκοι ενώ τα εδάφη που κατέχουν έχουν συρρικνωθεί λιγότερο από 40%.

 Ο τουρκικός πολιτισμός, βάση νεότερων στοιχειών, στα Βαλκάνια εμφανίζεται λίγα χρόνια πριν την γέννηση (του Χριστού). Δεν επαρκούν τα δεδομένα προς απόδειξη νεότερης ύπαρξης τουρκικού πολιτισμού στα Βαλκάνια.

Ο τουρκικός πολιτισμός εδραιώνεται στα Βαλκάνια μετά από την μαζική είσοδο τουρκικών φυλών από Βορρά και Ανατολή. Από Βορρά εισέρχονται οι Ongur – Bulgar, Peçenek, Uz, Kuman – Kıpçak, ενώ από Ανατολή οι Oğuz. Τον 14ο και 15ο αιώνα στη περιοχή επικρατεί ο τουρκικός πολιτισμός.

Με τις επερχόμενες εξελίξεις στα Βαλκάνια σημειώνεται μεγάλη είσοδος – έξοδος φυλών. Αποτέλεσμα των εξελίξεων ήταν στη περιοχή να επικράτηση ο σλαβικός πολιτισμός. Με την αποικιοκρατική πολιτική της Αγγλίας και τους βαλκανικούς πολέμους μετά το 1912-1913 η Οθωμανική αυτοκρατορία περιορίζεται στα σημερινά σύνορα της Τουρκικής Δημοκρατίας.

 Ο σημερινός τουρκικός πολιτισμός της περιοχής είναι η συνέχεια των Kıpçak και Oğuz. Τμήμα των σημερινών κατοίκων (που ζουν στην περιοχή) είναι απόγονοι του Μωάμεθ του Κατακτητή που ανήκει στους Oğuz. Ενώ οι υπόλοιποι είναι απόγονοι των άλλων τουρκικών φυλών που έχουν έλθει από Βορρά.

Αν και η αναμεταξύ τους πολιτισμική διαφορά είναι ελάχιστη, οι ιθύνοντες των φυλών έχουν προκαλέσει έχθρα μεταξύ των φυλών. Οι περισσότεροι εξ αυτών εξαναγκάστηκαν να ζήσουν κάτω από κομμουνιστικά καθεστώτα. Οι υπόλοιποι έζησαν κάτω από άθλιες δυτικές πολιτικές αφομοίωσης της ελληνικής πολιτικής.

 Αν και σήμερα στην Δυτική Θράκή οι Τούρκοι πρέπει να αριθμούσαν τους 500.000 έως 600.00 έχουν περιοριστεί στους 120.000. Αυτό είναι η απόδειξη, ενώσεις δύο διαφορετικών πολιτικών σε μία οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε κατά των Τούρκων.

 Από πολιτισμική άποψη, και τα δύο καθεστώτα (Δύση & Ανατολή) εφάρμοσαν πολιτική πολιτισμικής αφομοίωσης. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν από ελληνικής πλευράς περισσότερο βασίζονταν σε ψυχολογική καταπίεση, μείωση αίσθησης ασφάλειας, δημιουργία διχόνοιας μεταξύ των πολιτών και τέλος πρόκληση μετανάστευσης προς Τουρκία, Ευρώπη και Αυστραλία.

 Σήμερα ο πολιτισμικός αγώνας συνεχίζεται. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα ιδρύματα και οι οργανώσεις εθελοντών που έχουν ιδρυθεί στην περιοχή (έχει απαγορευθεί η χρήση τουρκικής ονοματολογίας) ενώ δέχονται καταπιέσεις συνεχίζουν το έργο τους. Εκπαιδευτικές σχέσεις Τουρκίας – Δυτικής Θράκης

Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου του 1992 και με την εφαρμογή «του Μεγάλου Μαθητικού Σχεδίου» στην περιοχή δόθηκαν 308 θέσεις ανώτερης εκπαίδευσης εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν οι 172 και αποφοίτησαν οι 16.

Σήμερα 103 φοιτητές σπουδάζουν με κρατική υποτροφία στα πανεπιστήμια. Το 2006-2007 για την Δυτική Θράκη έχουν δοθεί 42 θέσεις. Η κρατική υποτροφία εκτός του καθορισμένου χρηματικού ποσού συμπεριλαμβάνει, τα πανεπιστημιακά δίδακτρα, έξοδα άδειας παραμονής, έξοδα περίθαλψης, έξοδα στέγασης σε φοιτητικές εστίες, βοήθημα σε χαρτικά και ένδυση.

 Πολλοί Δυτικοθρακιώτες παίρνουν θέση στα καλοκαιρινά σεμινάρια που διοργανώνει το υπουργείο μας με θέμα «Διδασκαλία Τουρκικής, Εκμάθηση Τουρκικού Πολιτισμού και Τρόπος Διδασκαλίας του Τουρκικού Εθνικού Συστήματος». πηγή;kalami/11 Μαρ. ’07

.