«Το Αλφάβητο των Μέσων και η Διδασκαλία του»

21 Οκτωβρίου 2007

Προς μια νέα «ανάγνωση» και «γραφή» των Μέσων Ημερίδας του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων. Η καταιγιστική παρουσία των ΜΜΕ στην καθημερινή ζωή και ο σημαντικός ρόλος που αυτά έχουν ενδυθεί σε κάθε έκφρασή τους (τηλεόραση, κινηματογράφος, διαδίκτυο, Τύπος, ραδιόφωνο, περιοδικά κ.ά.) είναι περισσότερο μία αυτονόητη πραγματικότητα, παρά μία κοινά αποδεκτή άποψη.

Τα αποτελέσματα ερευνών που γίνονται τακτικά από ειδικούς σε όλο τον κόσμο, συγκλίνουν τουλάχιστον σε μία διαπίστωση: τα παιδιά αποτελούν το φανατικό κοινό των σύγχρονων Μέσων Επικοινωνίας, που ως άλλες «σειρήνες» μαγνητίζουν την προσοχή τους και τα καθηλώνουν μπροστά από μία οθόνη με απροσδιόριστες συνέπειες.

Αυτές και άλλες σχετικές έρευνες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και συχνά καταλήγουν σε πορίσματα κάθε άλλο παρά εφησυχαστικά για τη σχέση των νέων με τα ΜΜΕ στο παρόν και το μέλλον.

Η έντονη και «πληθωρική», από πλευράς προσφοράς, χρόνου και δυνατοτήτων, πα- ρουσία των Μέσων στη ζωή των παιδιών, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους γίνεται, είτε πρόκειται για ψυχαγωγία, είτε για εκπαίδευση είτε για έκφραση της δημιουργικότητας, αποτελεί φαινόμενο που απαιτεί την προσοχή όλων. Ιδιαίτερα, δε, πρέπει να απασχολήσει τους φορείς διαπαιδαγώγησης, οι οποίοι μπορούν και οφείλουν να αξιοποιήσουν αυτόν τον δίαυλο επικοινωνίας με τους νέους, αρχής γενομένης από την παιδική ηλικία, προκειμένου να δημιουργήσουν «μιντιακά» ώριμους πολίτες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ο βασικός πυρήνας της σχέσης αυτής ανιχνεύεται στον οπτικοακουστικό αλφαβητισμό ή άλλως την οπτικοακουστική αγωγή στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Μέσω αυτής επιδιώκεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων επιλογής και πρόσβασης, η ανάλυση και ερμηνεία των μηνυμάτων και η δημιουργία και παραγωγή περιεχομένου.

 Εν κατακλείδι, επιχειρείται μια νέα, αλληγορική και ριζοσπαστική «ανάγνωση» και «γραφή» των σύγχρονων Μέσων. Αναγνωρίζοντας το έλλειμμα πληροφόρησης και την απουσία συντονισμού στο πεδίο της αγωγής για τα ΜΜΕ, το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων διοργανώνει Ημερίδα υπό τον τίτλο «Το Αλφάβητο των Μέσων και η Διδασκαλία του».

 Καλεί δε την Πολιτεία, όλους τους φορείς διαπαιδαγώγησης, αλλά και τους απλούς πολίτες να ενσκή- ψουν προσεχτικά στο φαινόμενο και να εστιάσουν στις παραμέτρους που κρύβει η διαρκής ενασχόληση των παιδιών με τα Μέσα.

Η πρώτη ενότητα της ημερίδας θα εξετάσει την ταυτότητα της οπτικοακουστικής αγωγής, θέτοντας ζητήματα ορισμού, κα- θώς και συσχετισμού με την ψηφιακή κοινωνία. Τη «σκυτάλη» παίρνουν στη δεύτερη ενότητα, ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής και ρύθμισης, παρουσιάζοντας τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής OFCOM.

 Η τρίτη ενότητα θα παρουσιάσει πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί για την προώθηση της οπτικοακουστικής αγωγής, κυρίως σε επίπεδο ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενώ η τέταρτη ενότητα θα διερευνήσει τις μελλοντικές τάσεις και τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στην ελληνική πραγματικότητα.

 Στο πνεύμα αυτό αλλά και σε ένα πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού και ανανέωσης του σχολείου, το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων προτείνει την ενσωμάτωση στη θεσμοθετημένη εκπαίδευση του μαθήματος της «Αγωγής στα ΜΜΕ», είτε ως αυτόνομο και αυτοτελή κύκλο σπουδών είτε ως διαθεματική ενότητα που θα διατρέχει όλο το πρόγραμμα διδασκαλίας.

Το ΙΟΜ υποστηρίζει ότι είναι πλέον καιρός τα ΜΜΕ να πάψουν να αντιμετωπίζονται περιθωριακά και να αποτελέσουν γνωστικό πεδίο αξίας, του οποίου η προσέγγιση θα πρέπει να γίνεται με μεθοδικότητα και διάρκεια.

Η Ημερίδα του ΙΟΜ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2007, στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας

.