Γερμανικός Κινηματογράφος

29 Φεβρουαρίου 2008

Νέο ταμείο ενίσχυσης της κινηματογραφίας στη Γερμανία που θα απευθύνεται και σε σκηνοθέτες & παραγωγούς άλλων χωρών .Όταν ο Τομ Κρούζ αποφάσιζε να γυρίσει την επική ταινία «Valkyrie», προϋπολογισμού 80 εκατ.Ευρώ στο Βερολίνο ,δεν είχε κίνητρο μόνο το ιστορικό σκηνικό. Σκεπτόταν και το οικονομικό μέρος, καθώς η γερμανική κυβέρνηση του παρέδωσε επιταγή 4,8 εκατ.Ευρώ με δικαιούχο την MGM/United Artists production και διαμεσολάβηση του «Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κ ινηματογραφικούι Ταμείου» (German Federal Film Fund – GFFF). 

Πρόκειται για μια νέα πηγή χρηματοδότησης του κινηματογράφου, που στοχεύει να δώσει ώθηση στην γερμανική κινηματογραφία, η οποία μέχρι το 1933 είχε σημαντική παραγωγή ταινιών και αποτελούσε αξιόλογο αντίπαλο του Hollywood.

 Το 2007, περίπου 34 διεθνείς συμπαρα- γωγές έλαβαν υποστήριξη από το ταμείο. Σύμφωνα με επαγγελματίες του οπτικοα- κουστικού τομέα της Γερμανίας, μέσω αυτής της χρηματοδότησης ο κινηματο- γράφος της χώρας εξυγιαίνεται, η κινημα τογραφική βιομηχανική υποδομή επεκτείνεται και γίνεται πιο επαγγελματική, ενώ παράλληλα τονώνεται η πολιτιστική αυ-τοπεποίθηση.

Η Γερμανία όμως δεν είναι η μόνη χώρα Η Γερμανία όμως δεν είναι η μόνη χώρα που επιχειρεί να προσελκύσει συμπαραγω- γές μέσω καταβολής χρηματικών ποσών: Σιγκαπούρη, Ουγγαρία, Καναδάς κ.ά. προ- σφέρουν αξιόλογες ανταποδόσεις σε κινη- ματογραφικές εταιρείες που συνεργάζονται με την χώρα τους. Το γερμανικό ταμείο, πάντως, κάνει Αμερικανούς, Ευρωπαίους και εγχώριους κινηματογραφιστές να ανταγωνίζονται στο να υποβάλλουν ταινίες επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

 Οι επιχορηγήσεις, που μπορούν να φτάσουν στο 20% του προϋπολογισμού μίας ταινίας με προϋπόθεση ότι μεγάλο μέρος αυτού θα δαπανηθεί στην Γερμανία- είχαν σημαντικό οικο- νομικό αντίκτυπο το 2007, καθώς προκάλε- σαν 388 εκ.Ευρώ σε δαπάνες παραγωγής, παράλληλα με τα 230 εκ.Ευρώ  που θα διατεθούν από τα υπόλοιπα ταμεία χρηματοδότησης. Τα στελέχη του DFFF προσπαθούν να ενη μερώνουν διεθνώς για το νέο ταμείο και να προσελκύσουν περισσότερες αιτήσεις για χρηματοδότηση.

Πηγή: Reuters

.