Ευρωπαϊκή Ένωση & μουσικά δικαιώματα

29 Μαρτίου 2008

Η Ε.Ένωση αναζητά τρόπο να παρατείνει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων για τους μουσικούς και για τους τραγουδιστές για 95 χρόνια αντί 50 που είναι τώρα.

Οι προτάσεις που έγιναν από τον αρμόδιο Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά κ. McCreevy, έχουν στόχο να εξισώσουν τους Ευρωπαίους μουσικούς και τραγουδιστές με τους συνθέτες αλλά και τους Αμερικανούς συναδέλφους τους που απολαμβάνουν 70 χρόνια προστασίας πνευ- ματικών δικαιωμάτων.

 Κι αυτό διότι με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής η 50ετής προστασία δεν εξασφαλίζει πλέον στους καλλιτέχνες ισόβιο εισόδημα.

Ο κ. McCreevy πρότεινε, επιπροσθέτως, νέα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία, αν μία δισκογραφική εταιρεία αρνηθεί να επανεκδώσει ένα μουσικό κομμάτι όσο ισχύουν τα δικαιώματά του, ο καλλιτέχνης θα αποδεσμεύεται και θα μπορεί να συνεργαστεί με άλλη.

 Οι προτάσεις του Επιτρόπου έχουν γίνει ευμενώς δεκτές από το μουσικό κόσμο.

πηγή; Hellenic Audiovisual Institute

.