Η «ΩΡΑ της αλήθειας»

29 Μαΐου 2008

esr.jpgγια το είδος του προγράμματος των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας, φτάνει αφού (χθες) το ΕΣΡ αποφάσισε να ζητήσει τη ροή προγράμματος δυο συγκεκριμένων ημερών -οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται από την αρχή για ευνόητους λόγους– προκειμένου να κάνει σύγκριση στοιχείων και να δει εάν η δήλωση των επιχειρήσεων για το περιεχόμενό τους ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Με την απόφαση αυτή, οι 123 τηλεοπτικοί σταθμοί (8 εθνικής εμβέλειας, 77 περιφερειακής και 48 τοπικής) καθώς και οι 798 νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας, θα πρέπει να αποστείλουν τα προαναφερθέντα στοιχεία στο Συμβούλιο σε ψηφιακή μορφή (DVD), σε χρόνο που θα καθοριστεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.

 Όπως γίνεται κατανοητό, η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο ξεκαθάρισμα του τοπίου των ΜΜΕ στην ελληνική περιφέρεια κατά κύριο λόγο, αφού μέσω αυτής θα δημιουργηθεί ένας πρώτος «πίνακας αναφοράς» στην «προ αδειοδότησης» περίοδο -η οποία, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των τελευταίων 20 ετών, ακόμα είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει- ώστε να μπορεί να εφαρμοστούν με ίσους όρους οι διατάξεις των νόμων και για τα Μέσα της επαρχίας.

 Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, διευκρινίζοντας τις προθέσεις της ανεξάρτητης ραδιοτηλεοπτικής αρχής, το Συμβούλιο γνωρίζει ότι ο έλεγχος αυτός είναι δύσκολος, θέλει ωστόσο πριν πάμε σε διαδικασίες αδειοδοτήσεων, να έχει ένα χειροπιαστό στοιχείο στο φάκελο κάθε επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο επέβαλε και συνεχίζει να επιβάλει οικονομικές και άλλες αυστηρότερες κυρώσεις στις επιχειρήσεις που αγνόησαν την έκκλησή του και δεν έστειλαν στοιχεία για το είδος του προγράμματός τους.

Ο πρόεδρος του ΕΣΡ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επισήμανε ότι η δήλωση του χαρακτήρα ενός σταθμού συνεπάγεται κάποια δικαιώματα αλλά και κάποιες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα με το είδος προγράμματος που εκπέμπει κάθε σταθμός, καθορίζονται οι δυνατότητες ιδιοκτησίας που μπορεί να έχουν σε άλλο σταθμό οι μέτοχοι του, ο αριθμός αλλά και οι ειδικότητες των εργαζομένων που οφείλει να απασχολεί, το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.

 Επίσης το είδος του προγράμματος καθορίζει και τις δυνατότητες δικτύωσης που έχει κάθε σταθμός. Στον έλεγχο ειδικότερα αυτής της περίπτωσης, τις είπε ο κ Λασκαρίδης, αποσκοπεί σε πρώτη φάση η ενημέρωση των αρχείων του ΕΣΡ, αφού καθημερινά το Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει άδειες δικτυώσεων μεταξύ σταθμών από ολόκληρη την Ελλάδα.

Σε δεύτερη φάση και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αδειοδότησης, θα ελεγχθούν τα στοιχεία και για τις υπόλοιπες ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις/naftemporiki

.