Πρόσκληση

23 Μαΐου 2008

O Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας Αθηνών (ΟΔΕΓ) και ο γλωσσικός όμιλος Βόλου διοργανώνουν το Σάββατο 21 Ιουνίου 2008 στο Βελεστίνο, με την συνεργασία του Δήμου, εκδήλωση με θέμα “Βελεστίνο καθαρό από ξενόγλωσσες επιγραφές”.

Την εκδήλωση στηρίζουν ο Α΄ Αντιπρόεδρος της βουλής κος Γεώργιος Σούρλας, η νομαρχία Μαγνησίας, η τοπική Ένωση Δήμων και κοινοτήτων και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο βόλου.

Το Διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού για την διάδοση της Ελληνικής γλώσσας (ΟΔΕΓ) και τα μέλη του θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση πραγματοποιώντας διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Βόλου.

Σας προσκαλούμε να έλθετε μαζί μας και να στηρίξετε την προσπάθεια μας.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο 210/7718077

 διαδίκτυο; odeg. gr

.